Informació pública d’un recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra un acord urbanístic. HOTEL

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir