Informació pública d’un projecte constructiu en sòl no urbanitzable. Projecte constructiu d’un corral a la finca de Can Balasch i estudi d’integració d’impacte paisatgístic.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir