Informació pública del projecte tècnic d’obres en sòl no urbanitzable pel canvi d’una activitat d’explotació porcina.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir