Informació pública del projecte pel canvi d’ús i la legalització de l’activitat en sòl no urbanitzable, per adaptar un habitatge unifamiliar a un establiment de turisme rural.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir