Informació pública del Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable a fi i efecte de realitzar millores a la planta de compostatge de FORM al sector El Quadro.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir