Informació pública del plec de condicions economicoadministratives de la concessió demanial de la finca situada a l’Hospitalet de Llobregat a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan núm. 171-177, per a destinar-lo a centre educatiu.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir