Informació pública de la tramitació d’una llicència ambiental d’activitat d’aplicació industrial de pintures a situar al carrer Argenters, 9.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir