Informació pública de la sol·licitud d’una llicència urbanística d’usos provisionals a la finca situada a la Ctra. de l’Ametlla, s/n, per donar servei al restaurant situat a la Ctra. de l’Ametlla, 68.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir