Informació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per a la instal·lació de l’activitat de fabricació i envasat de productes per a calçat i cuiros.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir