2015

Com funciona?
Selecciona el número de files que vols veure a l'apartat SHOW (de 10 fins a 100 resultats per pàgina), escriu una paraula a l'apartat SEARCH i obtindràs tots els anuncis que hem registrat en relació a la teva cerca.
Pots endreçar els resultats prioritzant l'ordre per columna, nomès has de clicar sobre el títol de la columna que t'interessa ordenar.
DATA _PUBLICABUTLLETITITOLMUNICIPIEtiquetaLINK
01-01-2015BOEAnuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Obra civil de remodelación de los controles de acceso en la ZAL-PRAT.-Barcelona Sants-MontjuïcPORTEnllaç
02-01-2015BOPBInformació pública dels plecs de clàusules de la concessió demanial de l'ús privatiu d'una finca municipal a La Ferreria per a la implantació d'un hort ecològic.Montcada i ReixacHORTSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del projecte d’urbanització del P.A. 01.19 Plaça Campdenmàs.OlotURBANITZACIÓEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci d'adjudicació d'un contracte d'execució d'obra: Execució de l’obra de Reordenació del carrer Lluís Torres. Pressupost base de licitació: 79.500,52 €, més IVA.ArbúciesCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per als propietaris d'habitatges adscrits a la borsa de lloguer social de la Mancomunitat.MallaSUBVENCIÓEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte bàsic i executiu del nou edifici de planta baixa i pis adossat a l'edifici de vestidors 2 del camp de futbol.Santa Eulàlia de RonçanaESPORTIUEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de nou col·lector d'aigües pluvials al carrer Germà Julià.Sant CeloniSANEJAMENTEnllaç
02-01-2015BOPBConvocatòria de la licitació del contracte de subministrament, muntatge i reparació de jocs infantils i altres elements en diverses zones lúdiques.Sant Andreu de la BarcaPARCS I JARDINSEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de la nova coberta del casal d'avis del Besòs.Sant Adrià de BesòsEQUIPAMENTSEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació del Programa complementari de foment de l'ocupació local, del seu règim de concertació i de la concessió d'ajuts.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
02-01-2015BOPBInformació pública dels plecs de clàusules de les llicències d'ús temporal de l'hort urbà a Mas Duran, i del seu Reglament de règim intern.Montcada i ReixacHORTSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Projecte executiu d’adequació de pas peatonal entre la piscina mancomunada i la urbanització Puig Ses Forques.CalongeCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPBLicitació de l'obra Integració a la trama urbana de la carretera C243b sota l'autopista AP-7, fase 1.MartorellCARRETERESEnllaç
02-01-2015BOPBLicitació del contracte per a la rehabilitació del canal industrial, entre les Tres Fàbriques i el carrer Enric Delaris.ManlleuCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Junts fem barri-millores espai públic.GavàCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPBSol·licitud de llicència municipal ambiental per a l'ampliació de l'activitat d'estació de servei a la ctra. del Mig, núm. 23.Cornellà de LlobregatCOMBUSTIBLEEnllaç
02-01-2015BOPBSol·licitud de llicència municipal ambiental per a l'activitat de taller de reparació de vehicles a la ctra. del Mig, 95.Cornellà de LlobregatTALLEREnllaç
02-01-2015BOPBAprovació de l'expedient de contractació de les obres de reforma de les cabines de mitja tensió que donen subministrament elèctric a un tram de la Ronda Litoral de Barcelona.BarcelonaELÈCTRICEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació de les bases reguladores i convocatòria per seleccionar un o varis projectes individuals o col·lectius per donar suport als artistes i creadors emergents.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació definitiva del mapa de capacitat acústica.Montornès del VallèsACÚSTICAEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci de formalització d'un contracte: Obres del projecte de Rehabilitació de la Casa de la Vila per destinar a usos administratius les antigues dependències de Policia.SaltEQUIPAMENTSEnllaç
02-01-2015BOESolicitud de concesión de construcción y explotación de una terminal privada para la expedición de sales en el muelle Álvarez de la Campa del puerto de Barcelona.Barcelona Sants-MontjuïcPORTEnllaç
02-01-2015BOPLAprovació inicial projectes d'obres: condicionament i dinamització del Museu Etnològic, rehabilitació del tram central del carrer Sant Joan d’Agramunt.AgramuntMUSEUEnllaç
02-01-2015BOPTConvocatòria subvencions 2015. Termini presentació sol·licituds.TivissaSUBVENCIÓEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci referent a la convocatòria del procediment per a l'adjudicació d'un contracte d'obres, Millores en la pavimentació de la senyalització del nucli de Can Terrer.Vilobí d'OnyarCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte sobre formalització d'un contracte d'obres: Magatzem municipal annex a l’edifici de vestidors de la zona esportiva.ViladamatEQUIPAMENTSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del projecte d'obres per a la instal·lació d'una pista de monopatins en el Polígon 1 parcel·les 54 i 55.VidreresESPORTIUEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació definitiva del Projecte "Modificat de la Canonada d'aigua per unir subministres municipals entre els pobles de Camallera i Llampaies"Saus, Camallera i LlampaiesAIGUAEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del Projecte obres de millora del drenatge i d’accessibilitat del pati de l’escola Dr. Sobrequés i de l’escola bressol municipal “Bescanonins”.BescanóESCOLAEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de l’àmbit de l’SMU-05 Vista Alegre Nord.Sant Feliu de GuíxolsREPARCEL·LACIÓEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una memòria, reparació i manteniment de la via pública.CalongeCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPGREDACCIÓ DEL PROJECTE de CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D’UN ASCENSOR PANORÀMIC ENTRE LA PLAÇA D’EN CALVA i LA PLAÇA DE L’ALGUER.PuigcerdàASCENSORSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte relatiu a l'aprovació inicial d'una modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal, Diverses modificacions puntuals del POUM (Novembre de 2014).PorqueresMODIFICACIÓEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte sobre la licitació per atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis a les platges del terme municipal de Palamós durant les temporada 2015 a 2018 i pròrrogues fins el 2020.PalamósMARÍTIMEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial del “Projecte de rehabilitació parcial de la fusteria exterior del CEIP “.La JonqueraESCOLAEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'informació pública del projecte per a l’ampliació de l’activitat de centre eqüestre situada a les parcel.les 87, 88 i 89 del polígon 6.ForallacANIMALSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte sobre aprovació inicial i exposició al públic del projecte d'obres d'ampliació d'un edifici per a magatzem i serveis municipalsCistellaEQUIPAMENTSEnllaç
02-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Projecte d’obres i subministrament per a la implantació de les infraestructures de la xarxa de Banda Ultra Ampla.CalongeTELECOMUNICACIONSEnllaç
02-01-2015BOPBAprovació definitiva de les bases que regulen l'adjudicació en règim de lloguer amb opció de compra dels habitatges protegits de diverses promocions: Santa Coloma de Gramanet, Barberà del Vallès, Rubí, Sant Feliu de Llobregat i Ripollet.BarcelonaHABITATGEEnllaç
02-01-2015BOPGAnunci sobre aixecament de suspensió d'atorgament de llicències, dins l’àmbit del Pla Parcial Urbanístic SAU Vall de Llémena de Llorà.Sant Martí de LlémenaSUSPENSIÓ DE LLICÈNCIESEnllaç
02-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'arranjament de diferents trams de carrers.Roda de BaràCARRERSEnllaç
02-01-2015BOPLAnunci formalització contracte del Projecte del nou consultori mèdic a Ivars d'Urgell.Ivars d'UrgellSANITARIEnllaç
02-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol de Seva i Sant Miquel de Balenyà.SevaESPORTIUEnllaç
02-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte executiu de la instal·lació geotèrmica de l'edifici de l'Ajuntament.Montornès del VallèsRENOVABLEEnllaç
02-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de la Memòria valorada per a l'arranjament urgent de camins municipals.Cabra del CampCAMINSEnllaç
02-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de construcció d'una escullera per a la consolidació del talús natural de la riba esquerra del riu Congost en un tram de trenta metres.BalenyàAIGUAEnllaç
02-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial d'una modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament, per a modificar la clau urbanística d’un solar situat al Carrer Hospital, 4-6 – Carrer Trinquet, 5.AscóMODIFICACIÓEnllaç
02-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre el Projecte constructiu del contracte de gestió de serveis per a l'explotació de la dàrsena esportiva del port de l'Estartit, amb execució de determinades obres de data juny de 2014.Torroella de MontgríPORTEnllaç
02-01-2015BOPLAvantprojecte de magatzem agrícola provisional al c/ Vall , núm. 47.MaialsAGRÍCOLAEnllaç
02-01-2015BOPLModificat del projecte de la planta potabilitzadora i altres actuacions (2014).MiralcampAIGUAEnllaç
02-01-2015BOPLAnunci aprovació inicial aprovació de projectes d'abastament d'aigua en alta: abastament del Sió i del Cercavins, Edificació de l’ETAP del sistema d’abastament del Cercavins, Nou dipòsit de Ferran i connexió a Sant Ramon, ETAP del Cercavins.CerveraAIGUAEnllaç
02-01-2015BOPBFormalització del contracte mixt de subministrament i serveis energètics, manteniment integral de les instal·lacions i col·laboració publicoprivada de l'enllumenat públic.CalellaENLLUMENATEnllaç
02-01-2015BOPLAnunci aprovació inicial modificació NN.SS.CC.PP.U, consistent en l’adaptació del perímetre de sòl classificat com rústic en les NNSS, situat en l’entorn del nucli de Les a la delimitació de sòl de protecció preventiva del Pla Director.LesMODIFICACIÓEnllaç
02-01-2015BOPLExposició pública de la sol·licitud d’autorització per la creació d’un nucli zoològic de gosseres esportives, al polígon 2 parcel·la 69.BellpuigANIMALSEnllaç
03-01-2015BOEAnuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto de regeneración y acondicionamiento del cauce del río Garona, aguas abajo del río Valartíes en Arties (Val D Aran-Lleida).Naut AranAIGUAEnllaç
03-01-2015BOPTLicitació obres d'implantació, ampliació, accessos i equipaments fixos i/o mòbils de deixalleries a la comarca del Baix Ebre. Procediment obert urgent.BenifalletRESIDUSEnllaç
03-01-2015BOPTBases i convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis dins l'àmbit del Pla d'intervenció integral del Barri Antic. Text íntegre. Termini presentació sol·licituds.VallsFAÇANESEnllaç
03-01-2015BOPTProjecte de millora dels carrers Paborde, Miralbosc, Miralcamp i Pantà. Aprovació definitiva.VallsCARRERSEnllaç
03-01-2015BOPTOcupació de terrenys. Projecte per al nou proveïment d'aigua potable i adequació de l'accés sud a la Fatarella. Aprovació definitiva. Relació de béns i drets afectats.La FatarellaEXPROPIACIÓEnllaç
03-01-2015BOPTModificació puntual de les NS de planejament per a modificar la clau urbanística d'un solar al c/ Hospital, núm. 4-6 ¿ c/ Trinquet, núm. 5. Aprovació inicial.AscóMODIFICACIÓEnllaç
03-01-2015BOPTModificació clàusules del contracte de les obres d'accés i serveis mínims a la zona de la Fontxinxella.AscóCARRERSEnllaç
03-01-2015BOPBAnuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Objeto: Reposición de la margen izquierda y adecuación del cauce del río Noguera de Tor en el término municipal de Pont de Suert (LLeida).El Pont de SuertAIGUAEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta del col·lector de la conca 3.RubíEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental: Activitat de manipulació de residus de coure i plàstics de cables elèctrics per ser transformada en granalla de coure i plàstics.
C/ Migjorn, 24-25 de Vilamalla.
VilamallaRESIDUSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta del col·lector de la conca 2.RubíEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d’aprovació d’un plec de clàusules: Repavimentació de la carretera de Sant Dalmai a Brunyola, 2ª fase.BrunyolaCARRETERESEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu Reforç estructural i ampliació del pont del carrer Sant Joan.RubíCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva de la modifcació del Projecte de reparcel·lació del sector PP-25 El Mirador.Sant Andreu de LlavaneresREPARCEL·LACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'expropiació pel procediment de taxació conjunta dels ramals de connexió als col·lectors de les conques 2 i 3.RubíEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació inicial del Projecte d’instal·lació d’equipament d’il·luminació i d’àudio de l’edifici de l’Espai Ter (part de la 3a fase).Torroella de MontgríEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPGPlec de clàusules: obres contingudes en el Projecte d’obra ordinària de remodelació del carrer Girona, entre la plaça Firal i la carretera d’Anglès, i dels carrers Progrés i Roca Guillera, entre els carrers Sant Sebastià i Girona.Santa Coloma de FarnersCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d’aprovació inicial del Projecte anomenat Consolidació estructural de l’edifici d’equipaments municipals del carrer Sant Pere, 2.PauEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva del projecte de Millora dels serveis i pavimentació de vorera del carrer Salvetat.ParlavàCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Projecte d’obres ordinàries d’instal·lació de dos bucs musicals a l’edifici de l’antiga escola Vila-romà.PalamósEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del projecte de "Rehabilitació de la capella i adequació de l'accés del cementiri".DarniusCEMENTIRIEnllaç
05-01-2015BOPBAdjudicació definitiva de l'obra ordinària Pavimentació dels carrers de Pujalt-carrer de la Bassa.PujaltCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGAnunci sobre l’aprovació del projecte de millores d’eficiència energètica en edificis municipals.Cassà de la SelvaEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres per a la remodelació de l'edifici de Can Saurina.Montornès del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte, ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PONENT DE LA PLAÇA DE LES RODES – TRAM COMPRES ENTRE ELS CARRERS ESTANY I VALLESPIRANS.BanyolesCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte, ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PONENT DE LA PLAÇA DE LES RODES – TRAM COMPRES ENTRE ELS CARRERS ESTANY I VALLESPIRANS.BanyolesCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada, REPOSICIÓ D’ASFALT DE DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT.BanyolesCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte, Arranjament del cementiri municipal.OrdisCEMENTIRIEnllaç
05-01-2015BOPLContracte d’arrendament, instal·lació, i del servei de gestió d’una pista de gel a Lleida i serveis complementaris, per tal de dinamitzar el comerç de l’Eix Comercial del municipi de Lleida.LleidaESPORTIUEnllaç
05-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte: Projecte de fonamentació per pilotatges de l’escola Vall d’Aro, al carrer Amadeu Vives de Castell d’Aro.Castell-Platja d'AroESCOLAEnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de concessió de llicència ambiental per a l'activitat d'estació base de telefonia mòbil al local del c. Transversal, 17-49.Barcelona Sants-MontjuïcTELECOMUNICACIONSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de l'expedient d'expropiació forçosa per les obres del Projecte constructiu de millora de la xarxa d'hidrants de la Gornal.Castellet i la GornalEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació de les bases per adjudicar les cases de Sant Marçal.Castellet i la GornalHABITATGEEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.CardedeuACTIVITATSEnllaç
05-01-2015BOPBExposició pública de la modificació puntual del POUM número 9.CaldersMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació de la finca núm. 40 del carrer Sant Medir.Barcelona Sants-MontjuïcEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'implantació del carril bici en l'avinguda Beltran i Güell de Gavà, entre els carrers de Barcelona i la C-32, al terme municipal de Gavà.GavàBICICLETAEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte de reparcel·lació econòmica per a l'execució del Pla especial d'infraestructures dels sectors d'activitats nord.PalafollsREPARCEL·LACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de concessió de llicència ambiental per a l'activitat d'estació base de telefonia mòbil en el local situat al c. Mallorca, 604 -606.Barcelona Sant MartíTELECOMUNICACIONSEnllaç
05-01-2015BOPBAdjudicació del contracte d'obres de portada d'aigua i evacuació d'aigües fecals a Montserrat Parc.El BrucCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de concessió de llicència ambiental per a l'activitat de magatzem de gasos comprimits en el local situat al c. Número 5 ZONA FRANCA 5.Barcelona Sants-MontjuïcINDÚSTRIAEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte executiu d'adequació de la pista forestal de la connexió Torre Baró-Roquetes per fer-la accessible al trànsit rodat i al transport urbà.Barcelona Nou BarrisCAMINSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació de la relació individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals destinataris, en el Programa complementari de finançament de les llars d'infants, curs 2013/14.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a empreses en el marc del Programa Bons Compromís Ocupació.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del PAU 1 del PMU del sector I: Colorantes-Renfe, subàmbit 2.Barcelona Sant AndreuREPARCEL·LACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de construcció d'una escullera per a la consolidació del talús natural de la riba esquerra del riu Congost en un tram de trenta metres.BalenyàAIGUAEnllaç
05-01-2015BOPBFormalització del contracte del projecte executiu de substitució de diverses lluminàries per tecnologia LEDS i HM de l'enllumenat públic.ArgentonaENLLUMENATEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de millores del parc de Can Zam, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.Santa Coloma de GramenetPARCS I JARDINSEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació de les obres del projecte constructiu de la fase 3 de la urbanització del sector D Can Marquès.Llinars del VallèsURBANITZACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació per a l'adjudicació de les obres contingudes al Projecte de reposició del paviment de diversos carrers.Pineda de MarCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'obres de supressió de les pèrdues d'aigües residuals al medi natural al carrer Pere Castells.Parets del VallèsSANEJAMENTEnllaç
05-01-2015DOGCFormalització contracte d'obres d’adequació de l’Espai Patrimoni ubicat al Palau Moja de Barcelona, Carrer de la Portaferrissa, 1.Barcelona Ciutat VellaPATRIMONIEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del plec de condicions per a l'adjudicació del contracte d'arrendament del bé patrimonial habitatge núm. 5 situat a la plaça de l'Ajuntament.OlvanLLOGUEREnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de sol·licitud de llicència d'ús provisional per a l'activitat de centre de formació.MataróESCOLAEnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de concessió de llicència d'ús provisional de l'activitat de centre de culte al c. LLauder, 143.MataróCULTEEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres del carrer Rellinars.MatadeperaCONTRIBUCIONSEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació del procediment negociat amb publicitat per a l'adjudicació del contracte administratiu de les obres d'ordenació del parc de la Timba.CervellóPARCS I JARDINSEnllaç
05-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres Rotonda de la cruïlla de la carretera B-522 amb la carretera BV-5224 i el carrera de la Cavalleria al TM de Manlleu.ManlleuCARRETERESEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació de les construccions agrícoles.CollsuspinaMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del conveni urbanístic en el marc de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament UA4. Carretera de Ribes.La Pobla de LilletCONVENIEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del conveni per a l'ocupació directa dels terrenys SAU 4 CAN PAHISSA.GualbaEXPROPIACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació per a l'explotació del bar del camp de futbol municipal.GelidaRESTAURACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAdjudicació del contracte d'obres del projecte de recollida, conducció i estació de tractament de les aigües residuals, i el servei de manteniment, conservació i explotació.GelidaSANEJAMENTEnllaç
05-01-2015BOPBBases i convocatòria de les subvencions per a la instal·lació d'aparells elevadors per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatge, per al 2015.GavàASCENSORSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de les bases i convotatòria per a l'atorgament de subvencions per fomentar la realització d'activitats i actuacions d'àmbit econòmic i social durant el 2015.GavàSUBVENCIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAdjudicacio definitiva de l'obra ordinària Construcció del Centre d'Interpretació del Memorial Popular.PujaltEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Millora i ampliació de la urbanització del carrer del Joc de la Pilota.ManresaCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació de les construccions, instal·lacions i obres que han estat declarades d'especial interès i que gaudiran de les bonificacions en la quota de l'impost.TerrassaSUBVENCIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte per a l'estabilització d'un talús de roca situat entre la travessera de Barcelona i carrer de Burgos.Sant Vicenç dels HortsCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBFormalització del contracte de concessió administrativa per a l'ús i explotació de les parades 7 i 8 del Mercat Municipal de Sagarra.Santa Coloma de GramenetMERCATEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació del contracte d'obres d'enderroc de cinc edificacions en l'av. Generalitat, 172-180.Santa Coloma de GramenetENDERROCEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de diverses memòries valorades: INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ D'A.C.S. ALS VESTIDORS DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL, SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES A L'ENLLUMENAT PÚBLIC, SUBSTITUCIÓ D'UN QUADRE ELÈCTRIC.Santa Margarida i els MonjosENLLUMENATEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic de l'àmbit de Can Girona.Santa Maria de MartorellesPEUEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva de la Memòria valorada per a la construcció d'una rotonda de vehicles a l'extrem sud de l'av. de la Serra.Santa Maria de PalautorderaCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Residencial Can Filuà.Santa Perpètua de MogodaREPARCEL·LACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial de la memòria valorada de les obres d'intervenció per a la substitució de part de la Claveguera General de Sant Miquel de Balenyà.SevaSANEJAMENTEnllaç
05-01-2015BOPBLicitació de les obres d'execució d'un camí de comunicació entre la Ronda i el Park Els Roures.SevaCAMINSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'implantació de col·lectors d'aigües pluvials i millora dels serveis d'aigua potable i clavegueram als carrers Ànimes i Sant Sebastià.SitgesCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obres Tram de col·lector d'aigües residuals a la zona de les piscines.TavèrnolesSANEJAMENTEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte bàsic i d'execució per a la reforma del cos B de l'àntic edifici dels salesians.Sant Vicenç dels HortsEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPLProjecte de renovació i millora de serveis i rehabilitació de l’espai públic de la Plaça Pau Casals de Lleida.LleidaCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella Verda.TerrassaPEUEnllaç
05-01-2015BOPLConcurs: arrendament d’una porció de la finca municipal, parcel·la 19 del polígon 6.AlmatretLLOGUEREnllaç
05-01-2015BOPBContractació del servei de retirada, reparació i adequació a normativa europea de diferents àrees de jocs infantils.Vilafranca del PenedèsPARCS I JARDINSEnllaç
05-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació de les obres de la deixalleria de Benifallet.BenifalletRESIDUSEnllaç
05-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i d'execució per a la reforma del cos B de l'antic edifici dels salesians.Sant Vicenç dels HortsEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana.Sant Hipòlit de VoltregàPARTICIPACIÓEnllaç
05-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del Pla d'ordenació urbanística municipal.QuerolMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'enllumenat autònom del tram del camí de la platja, entre la carretera de l'Aviació i la rotonda del costat del canal de la dreta.El Prat de LlobregatENLLUMENATEnllaç
05-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per a la delimitació d'un nou sector urbanitzable SUR 43.LleidaMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per a l'ampliació de les construccions agrícoles.CollsuspinaMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'ampliació de les piscines municipals per a ubicació de pista de pàdel.BateaESPORTIUEnllaç
05-01-2015DOGCFormalització del contracte: obres de rehabilitació de l’actual magatzem 3 de la seu del Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries, com a sala d’exposicions temporals.L'EscalaMUSEUEnllaç
05-01-2015DOGCFormalització del contracte: obres d’adequació d’una nau industrial com a dipòsit i reserva de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.CerveraPATRIMONIEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació de les bases específiques i convocatòria de subvencions, any 2015, adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès social.TerrassaSUBVENCIÓEnllaç
05-01-2015DOGCORDRE AAM/389/2014, de 19 de desembre, per la qual es regula el procediment d'habilitació del personal tècnic per elaborar i signar els plans de dejeccions ramaderes i s'estableix la utilització de l'aplicació informàtica (GDN).CATALUNYAGRANJAEnllaç
05-01-2015DOGCEDICTE de 22 de desembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del PERI de Santa Coloma Vella II, per a l'ajust d'alineacions a la plaça de la Vila cantonada carrer del Pedró.Santa Coloma de GramenetMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del catàleg de camins municipals.Sant Martí SesgueiolesCAMINSEnllaç
05-01-2015BOPLEdicte d’adjudicació: Projecte bàsic i d’execució de millora del sanejament de la Pl. Major i ordenació de la seva circulació, Fases I i II”.El Palau d'AnglesolaCARRERSEnllaç
05-01-2015BOPLModificació puntual POUM 2014-2- Canvi en la permissibilitat d'ús: Recreatiu i Espectacle.TrempMODIFICACIÓEnllaç
05-01-2015BOPLAprovació INICIAL PLEC DE CONDICIONS QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER A LA CONCESSIO ADMINISTRATIVA D'ÚS DE DOMINI PÚBLIC SITUAT AL TURÓ DE GARDENY, per a la construcció, instal·lació i explotació d’activitats d’oci.LleidaCONCESSIÓEnllaç
05-01-2015BOPLAprovació inicial ordenança reguladora ocupació espai públic.El Pont de SuertTERRASSESEnllaç
05-01-2015DOGCORDRE AAM/390/2014, de 15 de desembre, per la qual es deroga l'Ordre AAM/355/2012, de 2 de novembre, relativa a les zones delimitades per la plaga Dryocosmus kuriphilus, Vespeta del castanyer.CATALUNYAARBRESEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació del Programa d'inspeccions d'habitatges desocupats injustificadament (HADI) 2015.Sant Feliu de LlobregatHABITATGEEnllaç
05-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2918/2014, de 15 de desembre, per la qual es declara deserta la subhasta pública d'un bé immoble patrimonial de l'Agència Catalana de l'Aigua, poblat de Sant Romà de Sau.Vilanova de SauCOMPRA-VENDAEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte per a l'aplicació del Pla director de l'enllumenat públic, primera fase.Sant CeloniENLLUMENATEnllaç
05-01-2015BOPBInformació pública de sol·licitud de llicència d'activitat de bar restaurant amb terrassa exterior, PL. BARCELONA, 7.Sant Cugat del VallèsRESTAURACIÓEnllaç
05-01-2015BOPBAdjudicació del contracte de l'obra d'urbanització dels carrers Segadors i Anton de Fluvià.Sant Esteve de PalautorderaCARRERSEnllaç
05-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2916/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental atorgada per a una activitat ramadera.Mas de BarberansGRANJAEnllaç
05-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de reforma de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament.Sant Iscle de VallaltaEQUIPAMENTSEnllaç
05-01-2015BOPBPlec administratiu i tècnic del contracte per a l'adquisició d'un immoble per a la seva integració en la xarxa d'equipaments municipals.Sant Feliu de LlobregatCOMPRA-VENDAEnllaç
07-01-2015BOPBConcessió d'una llicència d'ús provisional per a l'activitat de club esportiu al c. Veïnat de Mata, 58.MataróESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'enllumenat públic de la plaça Gran i voltants.MataróENLLUMENATEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte Itinerari de vianants a Can Parellada a la ctra. B-224z del PK 16+748 al 17+547.MasquefaCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació provisional del catàleg de camins municipals.Les CabanyesCAMINSEnllaç
07-01-2015BOPBActuacions incloses en L'Estany: història i natura. El patrimoni cultural i natural com a dinamitzador turístic, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).L'EstanyPATRIMONIEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les activitats i establiments de pública concurrència.Molins de ReiACTIVITATSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament UA4 carretera de Ribes.La Pobla de LilletMODIFICACIÓEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte de dipòsit d'aigua potable per a l'abastament del sector Can Montcau-Can Malé.Lliçà d'AmuntAIGUAEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de la cessió d'ús en precari de part de la finca respecte a la que l'Ajuntament disposa d'un dret d'arrendament.Sant Boi de LlobregatCESSIÓEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'enderroc del bloc 7 illa 15 de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del polígon 2 de Ca n'Anglada Sant Cosme, 198 bis.TerrassaENDERROCEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de la cessió d'ús en precari de part de la finca respecte a la que l'Ajuntament disposa d'un dret d'arrendament.Sant Boi de LlobregatCESSIÓEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte executiu de la instal·lació geotèrmica de l'edifici de l'Ajuntament.Montornès del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adequació de les voreres de l'av. Primer de Maig entre Progrés i Pintor Fortuny.La LlagostaCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació.OlèrdolaLLICÈNCIESEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació del servei de manteniment i conservació de totes les àrees de joc de propietat municipal.Cerdanyola del VallèsPARCS I JARDINSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de la memòria valorada per l'obra d'arranjament del camí de Can Cabassa.UllastrellCAMINSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'adequació d'uns espais a habilitar per a ús públic, en la planta semi-soterrada de l'edifici municipal del Progrés.UllastrellEQUIPAMENTSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització del passeig de Sant Miquel d'Òdena.ÒdenaCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació de les obres del projecte de soterrament de la línea 110 kv SE Sant Boi-SE Sant Joan Despí del suport T36 fins SE Sant Joan Despí.Sant Joan DespíELÈCTRICEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de l'avanç del POUM.EsparregueraAVANÇEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació del Catàleg d'arbres d'interès local de Terrassa.TerrassaARBRESEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de pavimentació amb gespa artificial dels camps de futbol de Seva i Sant Miquel de Balenyà.SevaESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual del PGM per a la millora de la xarxa d'espais lliures de la ciutat.Santa Coloma de GramenetMODIFICACIÓEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació de les obres de reforma de la plaça de la Constitució.Santa Coloma de CervellóCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de l'atorgament d'una llicència temporal d'ocupació per a l'ús privatiu d'un local d'una finca municipal.Sant Boi de LlobregatCESSIÓEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de la informació pública dels Estatuts de la Junta de Conservació del polígon industrial Barcelonès, 2a fase.AbreraREPARCEL·LACIÓEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de les bases reguladores en règim de concurrència competitiva per a l'atorgament de subvencions.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
07-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres d'adequació dels Parcs de Serra i Martí, Trinitat i Turó de la Peira.Barcelona Nou BarrisPARCS I JARDINSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Mapa de capacitat acústica.El BrullACÚSTICAEnllaç
07-01-2015BOPBConcurs públic per al lloguer del local situat al carrer San Agustín, núm. 15, baixos esquerra, de Madrid.BarcelonaLLOGUEREnllaç
07-01-2015BOPBLicitació dels serveis d'inspecció, control i manteniment de l'estacionament regulat en superfície de Granollers.GranollersAPARCAMENTEnllaç
07-01-2015BOPBFormalització del contracte d'Arranjament de la vorera del passeig de la Zona Franca amb el carrer Cisell del districte de Sants-Montjuïc.Barcelona Sants-MontjuïcCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació de les obres de pavimentació del c/ Amador Romaní, entre el carrer dels Alabrents i el límit del terme municipal.CapelladesCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte bàsic i executiu de construcció de 3 pistes de pàdel i equipament de vestidors.CardedeuESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial d'un projecte d'obres: Remodelació del camp de futbol de Cardona com a camp de vida activa.CardonaESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació de les bases reguladores i convocatòria de l'atorgament d'autoritzacions de venda no sedentària del mercat.DosriusMERCATEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte de rehabilitació de les cobertes planes del local soci-esportiu a l'av. Joaquim de Sagreda, 11-15.TerrassaEQUIPAMENTSEnllaç
07-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'enllumenat autònom del tram del camí de la Platja, entre la carretera de l'Aviació i la rotonda del costat del Canal de la Dreta.El Prat de LlobregatENLLUMENATEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació del servei de manteniment i conservació de paviments asfàltics al municipi.El Prat de LlobregatCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPBResolució on es deixa sense efecte un decret on s'autoritzava de forma provisional l'estacionament de vehicles amb una MMA superior a 3,5 tones.EsparregueraAPARCAMENTEnllaç
07-01-2015BOPBFormalització del contracte dels serveis d'assistència tècnica per a la informació, seguiment i control de projectes i obres i redacció d'informes preceptius.BarcelonaSERVEISEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una activitat porcina, amb emplaçament previst al polígon 9, parcel·les 480-481-485.AlcarràsGRANJAEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació de les bases particulars reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'any 2015.Cornellà de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació de contractació d'obres de pavimentació del carrer Amador Romaní, entre el carrer dels Alabrents i el límit del terme municipal.CapelladesCARRERSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries per a l'ordenació dels vials perimetrals de la plaça Miquel Bosch.Bigues i RiellsCARRERSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació dels plecs i licitació de l'obra d'instal·lació de gespa i equipament al camp de futbol municipal.AltafullaESPORTIUEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial dels béns immobles del patrimoni local de la Guerra Civil, béns culturals d'interès local.AlcanarBCILEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre resolució d'al·legacions i aprovació de béns d'interès local.AlcanarBCILEnllaç
07-01-2015BOPLAnunci d'adjudicació definitiva del projecte "Nau municipal sense ús específic a Golmés".GolmésEQUIPAMENTSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI pel qual s'exposa a informació pública el mapa estratègic de soroll de l'aglomeració Gironès, constituïda pels municipis de Girona i Salt.SaltACÚSTICAEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i de les bases reguladores per la concessió de subvencions a empreses del municipi que contractin persones desocupades.OlèrdolaSUBVENCIÓEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud d'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental d'una activitat porcina, amb emplaçament previst al polígon 10, parcel·la 235.ArbecaGRANJAEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE de 22 de desembre de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació del POUM per a l’adaptació al sector SUD 2, can Tramuntana, definit en un nou PAU 11.FlaçàMODIFICACIÓEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE de 22 de desembre de 2014, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona: Aprovar definitivament el Pla especial de masies i cases rurals.L'EscalaMASIAEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE de 16 de desembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial urbanístic 15 per a la regulació de l'ús de serveis funeraris.TorrefarreraCEMENTIRIEnllaç
07-01-2015BOPLEMD DE TORNAFORT - Adjudicació d'un habitatge amb protecció oficial, en règim de lloguer, Ubicació: Carrer Únic, s/n.SorigueraHABITATGEEnllaç
07-01-2015BOPLModificat del projecte de la Planta potabilitzadora de Miralcamp i altres actuacions (2014).MiralcampAIGUAEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental d'una activitat industrial de fabricació de productes base de fitosanitaris i biocides al camí de l’Albi, partida Rec Nou, s/n.AlpicatINDÚSTRIAEnllaç
07-01-2015DOGCRESOLUCIÓ de l'òrgan de contractació relativa a l'adjudicació dels contractes per als serveis de control d'accessos i custòdia de les instal·lacions de les parcel·les B, D, G, J, L, O i Q. Pla de reordenació i millora del barri de la Mina.Sant Adrià de BesòsREPARCEL·LACIÓEnllaç
07-01-2015BOPTExposició pública de la llicència per obres de millora del Camp de Golf Costa Dorada a la ctra. Del Catllar, km. 2,7.TarragonaGOLFEnllaç
07-01-2015BOPTProjecte d'arranjament de diferents trams del c/ Montseny i altres. Aprovació definitiva.Roda de BaràCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPTProjecte d'urbanització del nou vial adjacent al c/ del Riu. Aprovació inicial.GinestarCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPTExpropiació. Projecte de pavimentació del tram final dels carrers Tramuntana i Terrissaires. + Relació de drets i béns expropiats.La GaleraEXPROPIACIÓEnllaç
07-01-2015BOPTProjecte d'ampliació de les piscines municipals per a ubicació de pista de pàdel. Aprovació definitiva.BateaESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPTClàusules i licitació per a la instal·lació de gespa i equipament al camp de futbol municipal. Procediment obert ordinari.AltafullaESPORTIUEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la variant d'unió de carrers Marquès de Palmerola amb BV4608.Les Masies de VoltregàCARRERSEnllaç
07-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació de la modificació de les bases per a l'adjudicació de la cessió temporal d'ús dels horts ecològics municipals.Riudellots de la SelvaHORTSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal sobre l'ús del sòl i edificació.OlèrdolaLLICÈNCIESEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació d'un conveni urbanistic relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau en l’àmbit del PA 23.ViladrauCONVENIEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres municipal de refermat al carrer de Lleida.VicCARRERSEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obra municipal de refermat al carrer de Tavèrnoles.VicCARRERSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del projecte de recuperació dels camins del municipi de Sant Mori, Adequació del tram de la Via Romana i l’antic camí de Valldevià.Sant MoriCAMINSEnllaç
07-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte: Reforç estructural i ampliació del pont del carrer Sant Joan, 265.744,76 €.RubíCARRERSEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament UA 4 carretera de Ribes.La Pobla de LilletMODIFICACIÓEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars: PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA XARXA D’HIDRANTS DE LA GORNAL.Castellet i la GornalAIGUAEnllaç
07-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte, Adequació amb gespa natural del camp de futbol municipal.ViladrauESPORTIUEnllaç
07-01-2015BOPBLicitació del servei de gestió de l'aparcament de Can Comas de Granollers.GranollersAPARCAMENTEnllaç
07-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions a entitats.GavàSUBVENCIÓEnllaç
08-01-2015BOPLExplotació de la cafeteria-menjador del local social “La Sala”.Cervià de les GarriguesRESTAURACIÓEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres: Rehabilitació de Cal Baró d’Esponellà per equipaments municipals, 3a fase, amb un pressupost d’execució per contracte de 79.569,16€.EsponellàEQUIPAMENTSEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre informació pública de l'aprovació inicial del Projecte d'actuacions de reparació i millores a la biblioteca comarcal.BlanesEQUIPAMENTSEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació de l'expedient de contractació d'arranjament de diversos camins.BescanóCAMINSEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d'obres del Projecte d'urbanització dels carrers de connexió de la zona docent i esportiva.AvinyóCARRERSEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre convocatòria del concurs públic per a l'atorgament de subvencions per a l'exercici econòmic de l'any 2015.L'Hospitalet de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
08-01-2015BOPLExposició pública de l'expedient del Projecte d'extracció d'àrids en la finca ubicada al polígon 16 parcel.la 18.Els AlamúsÀRIDSEnllaç
08-01-2015DOGCContractació dels serveis esportius, recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment i control, promoció comercial, assessorament i conducció del Poliesportiu Municipal del Centre.L'Hospitalet de LlobregatESPORTIUEnllaç
08-01-2015BOPLAprovació Inicial del Projecte de les Obres a Executar per a l'adeqüació de l'escorxador municipal a la normativa sanitària vigent. Fase II.1 de Balaguer.BalaguerESCORXADOREnllaç
08-01-2015BOPTEstudi de detall corresponent a les alineacions i rasants de la UA-12. Aprovació inicial.SarralPMUEnllaç
08-01-2015BOPTProjecte d'estatuts i les bases d'actuació de la futura Junta de Compensació del sector G Sant Jaume Residencial Sud. Aprovació inicial.Sant Jaume dels DomenysREPARCEL·LACIÓEnllaç
08-01-2015BOPTProjecte substitució de gespa del Camp Municipal d'Esports. Aprovació inicial.Sant Carles de la RàpitaESPORTIUEnllaç
08-01-2015BOPTLicitació per a l'explotació del servei de bar a la llar de jubilats. Procediment obert ordinari.RoquetesRESTAURACIÓEnllaç
08-01-2015BOPTProjecte d'activitat ramadera d'èquids i altres a la parc. 3, pol. 9, partida Planes.El MasroigANIMALSEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora del control municipal de l'activitat privada en matèria d'urbanisme i ús del sòl.ArgentonaLLICÈNCIESEnllaç
08-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació d'un conveni urbanístic relatiu a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau en l’àmbit del PA 23.ViladrauCONVENIEnllaç
08-01-2015BOPTProjecte remodelació dels edificis i entorn de l'estació. Aprovació inicial.BotEQUIPAMENTSEnllaç
08-01-2015BOPTExposició pública de la concessió d'aprofitament d'aigües al paratge Ribera de Marçà de Pradell de la Teixeta i altres.Pradell de la TeixetaAIGUAEnllaç
08-01-2015BOPTExposició pública de la concessió d'aprofitament d'aigües de pou ubicat al paratge Raval de Fesol, parc. 193, pol. 8 de l'Aldea. Ref. 2014-P-293.L'AldeaAIGUAEnllaç
08-01-2015BOPTExposició pública de la concessió d'aprofitament d'aigües de pou del barranc de Pasqualet parc. 1, pol. 91 de Vinallop. Ref. 2010-P-14.TortosaAIGUAEnllaç
08-01-2015BOPBResolución CLT/2588/2014, de 28 de octubre, por la que se incoa expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a favor de la iglesia de Sant Joan Baptista, en Valls.VallsBCINEnllaç
08-01-2015BOPBResolución CLT/2587/2014, de 30 de octubre, por la que se incoa expediente de delimitación del entorno de protección de la capilla de El Roser, en Valls.VallsBCINEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària d'ampliació del cementiri.GranollersCEMENTIRIEnllaç
08-01-2015BOPBAnuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Electrificación del Muelle Prat (Área Norte).Barcelona Sants-MontjuïcELÈCTRICEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu d'ordenació del parc de la Timba.CervellóPARCS I JARDINSEnllaç
08-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació inicial d'un projecte, recuperació dels camins del municipi, Adequació del tram de la Via Romana i l’antic camí de Valldevià.Sant MoriCAMINSEnllaç
08-01-2015BOPGEdicte d'alienació, mitjançant subhasta pública, de la finca situada al carrer del Bruc, d'aquesta ciutat, entre els números 30 i 32 propietat de l'Ajuntament.Sant Feliu de GuíxolsCOMPRA-VENDAEnllaç
08-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per una activitat d’emmagatzematge de residus no perillosos (vidre) a una finca del Paratge Morena, s/n.Mont-rasRESIDUSEnllaç
08-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, Adequació i embelliment de carrers del nucli històric.La Cellera de TerCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPGAnunci sobre la desafectació de 150 faroles de l’enllumenat públic lluminàries de vapor de mercuri, que formen part del patrimoni municipal.L'ArmenteraENLLUMENATEnllaç
08-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal, Camping RIEMBA C/ Santiago Rusiñol, s/n. de Platja d’Aro.Castell-Platja d'AroCÀMPINGEnllaç
08-01-2015BOPBResolución CLT/2590/2014, de 30 de octubre, por la que se incoa expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona de interés etnológico, a favor de cinco barracas de piedra seca.Mont-roig del CampBCINEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'arranjament i d'adequació de l'espai d'entrada al Parc d'Olèrdola a la zona de la riera de Sant Miquel d'Olèrdola.OlèrdolaPARCS I JARDINSEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la Memòria valorada de la millora del paviment asfàltic en el passeig del Remei, F. Layret, A. Clavé, avinguda de la Serra, passeig Dr. Barri i passeig dels Enamorats.Santa Maria de PalautorderaCARRERSEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCI sobre adjudicació del contracte d'obres de les grutes de les Deus.Sant Quintí de MedionaPATRIMONIEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCIO sobre aprovació inicial del Projecte d'obra ordinària d'instal·lació d'una caldera de biomassa en els pavellons i vestidors del camp de futbol.Sant Julià de VilatortaBIOMASSAEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del Projecte de substitució de la gespa al camp municipal d'esports.Sant Carles de la RàpitaESPORTIUEnllaç
08-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de la Memòria valorada de reforma del presbiteri de l'església parroquial de Sant Nicolau .Malgrat de MarCULTEEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres ordinàries d'ordenació dels vials perimetrals de la plaça Miquel Bosch.Bigues i RiellsCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBLicitació del contracte administratiu especial per a l'explotació del bar-cafeteria del Casal d'Avis i prestació del servei de consergeria.CardedeuRESTAURACIÓEnllaç
08-01-2015BOPBBases específiques i convocatòria de subvencions de barris per al 2015.GranollersSUBVENCIÓEnllaç
08-01-2015DOGCServeis de resolució d’incidències durant festius i caps de setmana, suport a la brigada d’enllumenat en el manteniment de l’enllumenat públic, així com el servei per a instal·lar les preses de corrent elèctrica i grups generadors .L'Hospitalet de LlobregatENLLUMENATEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre exposició pública de l'aprovació inicial del Projecte de modificació puntual del Pla general metropolità de les zones verdes per a la creació d'un parc central, parc del Pi Gros.Sant Vicenç dels HortsMODIFICACIÓEnllaç
08-01-2015BOPBLicitació del subministrament i instal·lació de la senyalització urbana d'orientació.MartorellCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial de diferents projectes: Millora de la Qualitat de l'Aigua de Xarxa del Dipòsit de les Cases de Valls de Torroella, Correccions Sanitàries a les instal·lacions.Sant Mateu de BagesAIGUAEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres municipal de refermat al carrer de Lleida.VicCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra municipal de refermat al carrer de Tavèrnoles.VicCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit de l'Anella Verda.TerrassaMODIFICACIÓEnllaç
08-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra local ordinària d'adequació de paviments 2014, fase 2.GranollersCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBLicitació de l'obra de pavimentació del c/ Sant Antoni Maria Claret.SúriaCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'adequació de la deixalleria municipal.Sant Cugat del VallèsRESIDUSEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'arranjament de les voreres en els números senars del c. Villà.Sant Cugat del VallèsCARRERSEnllaç
08-01-2015BOPBInformació pública de l'aprovació inicial del projecte de modificació puntual del Pla general metropolità de les zones verdes per a la creació d'un parc central, parc del Pi Gros.Sant Vicenç dels HortsMODIFICACIÓEnllaç
08-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'obres d'urbanització de la variant unió de carrers Marquès de Palmerola amb BV 4608.Les Masies de VoltregàCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació de l'encàrrec de gestió per portar a terme les obres de reforma al c. Florit, 44.SabadellEQUIPAMENTSEnllaç
09-01-2015BOPBAdjudicació definitiva de l'obra Adequació de planta baixa per a la creació d'un punt d'atenció turística i senyalització d'un itinerari històric-cultural.Sant Feliu SasserraEQUIPAMENTSEnllaç
09-01-2015BOPBLlicència d'ús provisional de venda de materials de construcció i sanejament i per a la realització de les obres d'adequació de les naus existents.Sant Fruitós de BagesCOMERCIALEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'establiment del servei d'arrendament de l'excedent de fibra òptica i les seves normes reguladores.VicTELECOMUNICACIONSEnllaç
09-01-2015BOPBAdjudicació del contracte d'obres d'execució del Projecte bàsic i executiu dels talussos sobre el riu Anoia al barri del Pi.Santa Margarida de MontbuiAIGUAEnllaç
09-01-2015BOPLAprovació definitiva Projecte del projecte d’obra municipal ordinària titulat “projecte d’execució per sala de vetlles i magatzem annex”.SosesCEMENTIRIEnllaç
09-01-2015BOPBLlicència d'obres per al canvi d'ús per destinar a restauració part de planta baixa a la casa l'Agulla.Sant Fruitós de BagesRESTAURACIÓEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació de l'encàrrec de gestió per portar a terme les obres de reforma, condicionament i rehabilitació de vuit habitatges ubicats al ptge. Escoles, número 5.SabadellEQUIPAMENTSEnllaç
09-01-2015BOPBInformació pública de cofinançament d'obres relatives a la millora de l'enllumenat públic al municipi de Puigdàlber.PuigdàlberENLLUMENATEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació de la convocatòria i les bases per a la concessió de subvencions a empreses del municipi que contractin persones desocupades.OlèrdolaSUBVENCIÓEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial de la memòria valorada Reforma del presbiteri de l'església parroquial de Sant Nicolau.Malgrat de MarCULTEEnllaç
09-01-2015BOPBSol·licitud d'una llicència ambiental per a un pitch and putt a la finca Can Mascaró.La Palma de CervellóGOLFEnllaç
09-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres: Reforma i adequació a la normativa del centre social municipal, legalització de l’activitat.PeraladaEQUIPAMENTSEnllaç
09-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres “Modificat del projecte de la Planta potabilitzadora de Miralcamp i altres actuacions (2014)”.MiralcampAIGUAEnllaç
09-01-2015BOPLAnunci d'adjudicació: realització de diferents obres per la estabilització del front rocós de la Clua.Artesa de SegreCARRERSEnllaç
09-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació de mas Milà.OlivellaREPARCEL·LACIÓEnllaç
09-01-2015BOPGEdicte d’adjudicació d’un contracte d’obres, Projecte executiu de l’Enllaç de l’estació amb la Via Verda i la Via Augusta: Turisme Actiu.Caldes de MalavellaCAMINSEnllaç
09-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una memòria valorada, magatzem al Centre Cívic del carrer Escoles núm. 2.Castell-Platja d'AroEQUIPAMENTSEnllaç
09-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres, obres anomenades “Tractament d’aigua potable”.TerradesAIGUAEnllaç
09-01-2015BOPLExposició pública del projecte per a dur a terme una construcció consistent en una cambra i un moll d’expedició annexes a la sala de confecció a les instal·lacions d’Expofruit al polígon 4 parcel·les 50 i 52.SosesAGRÍCOLAEnllaç
09-01-2015BOPLCanvi de règim d'autorització ambiental explotació ramadera avícolaintensiva amb 64.000 places de pollastres d’engreix situat al polígon 3 parcel·la 45.Vilanova de MeiàGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de pavimentació del carrer de Baix de Masboquera.Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic del carrer Borrell 159.Barcelona EixamplePEUEnllaç
09-01-2015BOPTConvocatòria per a l'atorgament de noves autoritzacions i formació de llistes d'espera per a la venda no sedentària als mercats de Reus. Termini presentació d'ofertes.ReusMERCATEnllaç
09-01-2015BOPTProjecte de pavimentació del c/ de Baix de Masboquera. Aprovació inicial.Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPTProjecte de millora de la xarxa de sanejament i pluvials municipals, fase II. Aprovació inicial.Móra la NovaSANEJAMENTEnllaç
09-01-2015BOPTClàusules i licitació de la remodelació de diversos carrers del nucli urbà, 4a fase. Procediment obert ordinari.GarciaCARRERSEnllaç
09-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'actuació al pont vell del Torrent de les Cases Noves.Les Masies de RodaCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPTClàusules i licitació del contracte d'obra d'ampliació piscina per a pista de pàdel. Procediment obert ordinari.BateaESPORTIUEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial d'ordenació de la rambla de Barcelona.Barcelona Ciutat VellaPEUEnllaç
09-01-2015BOPTModificació de les bases de subvencions per a activitats comercials, industrials i professionals. Text. Aprovació definitiva.AscóSUBVENCIÓEnllaç
09-01-2015BOPTClàusules i licitació de l'obra de pavimentació i serveis al c/ Marcel·lí Domingo. Procediment obert ordinari.BenifalletCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic del carrer Viladomat 142.Barcelona EixamplePEUEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent al sector 19 Dr. Klein àmbit sud.CardedeuMODIFICACIÓEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del PAU 111 Les Pinedes.CardedeuMODIFICACIÓEnllaç
09-01-2015BOPLArrendament del Bar Casal d’Avis dels Omellons, i l’explotació del recinte i de la gestió de serveis del bar de les piscines municipals dels Omellons, mitjançat el procediment negociat sense publicitat.Els OmellonsRESTAURACIÓEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'obra d'ampliació del cementiri municipal, fase 1.GranollersCEMENTIRIEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'adequació de paviments 2014, fase II.GranollersCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial de la Memòria valorada de la millora del paviment asfàltic en el passeig del Remei, F. Layret, A. Clavé, av. de la Serra, passeig Dr. Barri i pg. dels Enamorats.Santa Maria de PalautorderaCARRERSEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2941/2014, de 6 d'octubre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'exercici d'una activitat de desballestament de vehicles fora d'ús, situada a la carretera Nacional II, núm. 6.La JonqueraRESIDUSEnllaç
09-01-2015DOGCEDICTE sobre ocupació d'un bé de domini públic de propietat municipal, situat a l'av. Josep Tarradellas i Joan, núm. 171 amb la finalitat de destinar-lo a activitats formatives.L'Hospitalet de LlobregatCESSIÓEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2936/2014, de 3 d'octubre, de renovació de l'autorització ambiental per a l'activitat d'explotació ramadera de porcí d'engreix, situada a la Granja Can Dança, Espinavessa.CabanellesGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2946/2014, de 28 de novembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat ramadera de porcí reproductor, situada a la finca Bosc del Baró - secció B (polígon 3, parcel·les 187 i 191).FoixàGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2945/2014, de 28 de novembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'exercici d'una activitat de fabricació d'aglomerat asfàltic i planta de formigó al carrer Despoblat, s/n.ViladamatÀRIDSEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2942/2014, de 17 de desembre, relativa a la modificació substancial de l'autorització ambiental per a l'exercici d'una activitat de fabricació de productes farmacèutics de base.CelràINDÚSTRIAEnllaç
09-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres d'adequació i embelliment de carrers del nucli històric.La Cellera de TerCARRERSEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2938/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'exercici d'una activitat de recuperació de plàstic i ferralla, al camí de la Riera, s/n.RiudarenesRESIDUSEnllaç
09-01-2015BOPLEdictes aprovació memòries valorades: Reparació del paviment del camí de les Guixeres, Pavimentació dels carrers de l’entorn del pavelló.AlfarràsCARRERSEnllaç
09-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla de millora urbana de l'entorn Sagrera.Barcelona Sant AndreuPMUEnllaç
09-01-2015DOGCEDICTE de 16 de desembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en el sector de SUE 3 Ctra del Pont.La SecuitaMODIFICACIÓEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2939/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació substancial amb declaració d'impacte ambiental de l'autorització ambiental per a l'activitat d'una explotació de bestiar porcí d'engreix al polígon 1, parcel·la 1.Torroella de FluviàGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2940/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació substancial amb declaració d'impacte ambiental de l'autorització ambiental per a l'activitat d'una explotació de bestiar porcí d'engreix, polígon 3, parcel·la 81.ForallacGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2943/2014, de 18 de desembre, de renovació de l'autorització ambiental sol·licitada per a una activitat ramadera de porcí reproductor, situada a la granja Llagostera, veïnat de Llobatera.LlagosteraGRANJAEnllaç
09-01-2015DOGCEDICTE de 16 de desembre de 2014, sobre dos acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal que afecta a les construccions pròpies d'activitats rústiques.PontilsMODIFICACIÓEnllaç
09-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2937/2014, de 6 d'octubre, relativa a la modificació substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat d'explotació de bestiar porcí reproductor i d'engreix, situada a la finca Mas Moliné, polígon 5, parcel·la 40.Cassà de la SelvaGRANJAEnllaç
10-01-2015BOPTProjecte de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació del nucli antic. Aprovació inicial.Mont-roig del CampCARRERSEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte tècnic Reforma d'instal·lacions dels espais del MAE (Museu de les Arts Escèniques).Barcelona Sants-MontjuïcMUSEUEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'establiment d'una casa de colònies-granja-escola-aula de natura a la Masia de Can Corpet.Fogars de la SelvaGRANJAEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte executiu d'ordenació del Parc de la Timba al municipi de Cervelló.CervellóPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres d'adequació de paviments 2a fase de Granollers, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària.GranollersCARRERSEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte de subministrament i instal·lació de lluminàries led en el sistema d'enllumenat públic del nucli de Calders i la urbanització la Guàrdia.CaldersENLLUMENATEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació del contracte privat d'arrendament d'un bé immoble per a portar a terme activitats d'interès públic o promoció municipal, mitjançant procediment obert.CabrilsLLOGUEREnllaç
12-01-2015BOPBAlienació d'uns terrenys de titularitat pública situats en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs.Sant Adrià de BesòsCOMPRA-VENDAEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de reparcel·lació del Pla parcial urbanístic sud3+4, sector carretera de Vilanova i Codinoies.FolguerolesPPUEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres per a la telegestió del reg del parc del Poblenou.Barcelona Sant MartíPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres per a la telegestió del reg de sis parcs de la ciutat de Barcelona (Parc del Turó de la Peira, Parc de Josep Maria Serra i Martí i Parc de la Guineueta).Barcelona Nou BarrisPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres de telegestió del reg del parc Carles I i del parc del Port Olímpic.Barcelona Sant MartíPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPLAdjudicació definitiva obra Ctra. Accès a Canejan.CanejanCARRETERESEnllaç
12-01-2015BOPLAnunci sobre l'adjudicació del contracte de l'obra "Modificat del projecte de la Planta Potabilitzadora i altres actuacions (2014)".MiralcampAIGUAEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte mixt per dur a terme els treballs de reordenació i arranjament d'escocells i plantació d'arbrat a la ciutat.GranollersCARRERSEnllaç
12-01-2015BOEAnuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato de auditoría de calidad del espacio público de la ciudad de Barcelona. Importe total: 1.301.148,73 euros.BarcelonaSERVEISEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte tècnic per a la millora de la xarxa de sanejament a la zona del Camp Llarg per a canalització d'aigües pluvials.Sant Andreu de la BarcaSANEJAMENTEnllaç
12-01-2015BOPLEdicte d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial “El Pla”.Prats i SansorPPUEnllaç
12-01-2015DOGCEDICTE de 16 de desembre de 2014, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona: Corregir l’errada material existent en el Pla d'ordenació urbanística municipal, fitxa ED-17, Molí de Morgades.El Pont d'ArmenteraMODIFICACIÓEnllaç
12-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte, Reforma interior i adequació dels accessos verticals d’un local municipal 2ª fase.Sant Miquel de FluviàEQUIPAMENTSEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de les obres de rehabilitació, mitjançant tecnologia sense rasa, d'un tram de col·lector d'aigües pluvials a l'avinguda del Vallès.TerrassaSANEJAMENTEnllaç
12-01-2015BOPBAdjudicació de les obres incloses en la memòria valorada d'adequació de zones de jocs infantils de la ciutat.TerrassaPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un restaurant a l'espai 7 del parc Central.Santa Perpètua de MogodaRESTAURACIÓEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un restaurant a l'espai 5 del parc Central.Santa Perpètua de MogodaRESTAURACIÓEnllaç
12-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ENS/2951/2014, de 17 de desembre, per la qual s'autoritza l'obertura del centre educatiu privat Fundació ICEX, de Cornellà de Llobregat.Cornellà de LlobregatESCOLAEnllaç
12-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2953/2014, de 15 de desembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana per reclassificar sòl no urbanitzable com a sòl urbà al terme municipal de Reus.ReusMODIFICACIÓEnllaç
12-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2954/2014, de 28 de novembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable d'abastament d'aigua potable en alta.Sant Agustí de LluçanèsAIGUAEnllaç
12-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació definitiva del projecte d’obra local ordinària anomenat ‘Reforma i adequació a la normativa del centre social municipal’ i el seu annex ‘Complement 1 de la separata de legalització de l’activitat’.PeraladaEQUIPAMENTSEnllaç
12-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2956/2014, de 10 de desembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental del Pla especial urbanístic Nova infraestructura de fibra òptica entre les centrals telefòniques de Cadaqués i Roses.CadaquésTELECOMUNICACIONSEnllaç
12-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública: revisió de l’autorització per abocar aigües depurades a llera pública procedents de les instal·lacions de Càmping amb una ampliació del cabal abocat de 6.800 m3 anuals a 12.500 m3 anualsPrullansCÀMPINGEnllaç
12-01-2015DOGCDECRET 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal.CATALUNYAACTIVITATSEnllaç
12-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública, modificació d’una concessió per a reg d’un camp de golf .TarragonaAIGUAEnllaç
12-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de les obres per a l'adequació de l'escorxador municipal a la normativa sanitària vigent, fase II.1, de Balaguer.BalaguerESCORXADOREnllaç
12-01-2015DOGCANUNCI de licitació del contracte d'obres del Projecte de conservació i manteniment a la via pública, paviments asfàltics 2014 al carrer Doctor Ochoa.FigueresCARRERSEnllaç
12-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació del nucli antic.Mont-roig del CampCARRERSEnllaç
12-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de connexió al sanejament públic - passeig del Remei entre el passeig de la Font Martina i la carrer Martí i Julià.Santa Maria de PalautorderaSANEJAMENTEnllaç
12-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Pla parcial urbanístic plurimunicipal del sector de can Sivila.SúriaPPUEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obres Actuació al pont vell del Torrent de les Cases Noves.Les Masies de RodaCARRERSEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació del subministrament i instal·lació de tot l'equipament audiovisual necessari per al bon funcionament de la sala multi espai de la Biblioteca.Pineda de MarEQUIPAMENTSEnllaç
12-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2955/2014, de 3 de desembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental del Pla especial urbanístic autònom d'infraestructures per a les connexions externes del sector Parc de l'Alba amb l'AP-7 i la B-30.Cerdanyola del VallèsCARRETERESEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació de la segona operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació econòmica del Bell Indret.Sant Cugat del VallèsREPARCEL·LACIÓEnllaç
12-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de diversos projectes: església de la Mare de Déu dels Àngels, xarxa de calor de biomassa per a diversos edificis públics.CasserresBIOMASSAEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació dels serveis esportius, recepció i atenció al client, serveis de neteja, manteniment i control, promoció comercial, assessorament i conducció del Poliesportiu Municipal.L'Hospitalet de LlobregatESPORTIUEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació relativa a la concessió del manteniment i explotació d'una xarxa pública inalàmbrica municipal de serveis de banda ampla.Lliçà d'AmuntTELECOMUNICACIONSEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de les obres de cobriment de part del torrent de Sot dels Nostris per ubicació de l'aparcament de la nova escola.Lliçà de VallAPARCAMENTEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de l'obra definida en el Projecte de construcció i remodelació d'un vial de circulació interna a les instal·lacions del Parc ambiental de Bufalvent.ManresaCARRERSEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació definitiva de les bases específiques reguladores per a la concessió de microcrèdits per a la creació i modernització d'empreses.ManresaSUBVENCIÓEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació dels serveis de resolució d'incidències durant festius i caps de setmana i suport a la brigada d'enllumenat en manteniment.L'Hospitalet de LlobregatENLLUMENATEnllaç
12-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de la substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de cooperació pel d’expropiació en el Polígon d’Actuació PA 01.01- Plaça de Braus.OlotREPARCEL·LACIÓEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu d'adequació de l'àmbit nord del parc de la Solana.Sant Andreu de la BarcaPARCS I JARDINSEnllaç
12-01-2015BOPGEdicte d’aprovació d’un expedient de contractació : Obres del Projecte d’Arranjament de diversos camins.BescanóCAMINSEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres de millora i renovació del pavelló d'esports municipal.Sant Cebrià de VallaltaESPORTIUEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització d'un contracte mixt d'obres i serveis, Millora i renovació de l'enllumenat públic i del servei integral de la seva gestió i manteniment.Sant Cebrià de VallaltaENLLUMENATEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del Reglament de participació ciutadana.Sant Hipòlit de VoltregàPARTICIPACIÓEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació d'un contracte mixt d'obra, servei i subministrament de sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària, a partir de l'ús de biomassa per alimentar diversos equipaments.Sant Julià de VilatortaBIOMASSAEnllaç
12-01-2015BOPBLicitació de la concessió demanial per a la construcció i explotació de dues guinguetes al parc Central.Santa Perpètua de MogodaCOMERCIALEnllaç
12-01-2015BOPBAdjudicació del contracte de l'obra de les grutes de Les Deus.Sant Quintí de MedionaPATRIMONIEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de connexió al sanejament públic - passeig del Remei entre passeig de la Font Martina i carrer Martí i Julià.Santa Maria de PalautorderaSANEJAMENTEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte executiu de les obres d'enderroc d'edifici existent i de construcció d'un edifici polivalent a Sant Martí Sescorts.Santa Maria de CorcóENDERROCEnllaç
12-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària a partir de l'ús de biomassa (estella forestal).Sant Julià de VilatortaBIOMASSAEnllaç
12-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres del projecte de reforma i ampliació del edifici i vestuaris per a sala polivalent.Sant Cebrià de VallaltaEQUIPAMENTSEnllaç
13-01-2015BOPLExposició pública de la Llicència d'obres per l’ampliació de la superfície construïda sense augmentar la capacitat de bestiar de l’explotació bovina, amb la construcció de dues naus més, situada a la partida “Bassa Borràs/Gramà”.AlmacellesGRANJAEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de l'expedient de modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Moià, en les Normes urbanístiques.MoiàMODIFICACIÓEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre adjudicació del contracte dels treballs de finalització del Pla d'ordenació urbanística municipal.MoiàPOUMEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules i la convocatòria de licitació d'obres del Projecte de remodelació dels carrers Girona, Progrés i Roca Guillera.Santa Coloma de FarnersCARRERSEnllaç
13-01-2015BOEAnuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de elementos para la renovación semafórica de nueve cruces semaforizados en la ciudad de Barcelona.BarcelonaCARRERSEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic a la zona de Torreblanca I (quadres AE, AG, AK).VacarissesENLLUMENATEnllaç
13-01-2015BOPTBases del Pla no t'aturis 2015. Pla de foment d'ocupació dirigit a famílies amb especials dificultats d'ocupació. Text. Aprovació inicial. Termini presentació sol·licituds.AscóSUBVENCIÓEnllaç
13-01-2015BOPTProjecte de condicionament del passeig de l'Ebre per a la recuperació de la façana fluvial. Aprovació inicial.Móra d'EbreCARRERSEnllaç
13-01-2015BOPTMemòria per a l'accés vehicles emergència nou CEIP. Aprovació definitiva.La Pobla de MafumetESCOLAEnllaç
13-01-2015BOPLEdicte d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de la incidència de les activitats sobre l’entorn i el medi ambient.Castell de MurACTIVITATSEnllaç
13-01-2015BOPLAprovació definitiva d'un projecte d'obres, ampliació i reforma del CAP del Pont de Suert i de l’Annex del mateix consistent en nau per les ambulàncies del SEM.El Pont de SuertSANITARIEnllaç
13-01-2015DOGCBases Reguladores per a l’atorgament de subvencions per donar suport i fomentar la realització de determinades activitats i actuacions d’àmbit econòmic i social durant l’exercici 2015.GavàSUBVENCIÓEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions per a la instal·lació d'aparells elevadors per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis d'habitatge, convocatòria 2015.GavàSUBVENCIÓEnllaç
13-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'adequació de la plaça Josep Irla.Santa Maria de PalautorderaCARRERSEnllaç
13-01-2015BOPBAprovació inicial del PPU-1 Escorxador nord - torre de l'horta de Ca l'Abadal.AvinyóPPUEnllaç
13-01-2015BOPGEdicte de convocatòria de licitació d'un contracte d'obres, Obres d’urbanització del nucli antic: c/Hospital.PeraladaCARRERSEnllaç
13-01-2015BOPGAnunci d'adjudicació d'un expedient de contractació d'obres, Ampliació i millora de la piscina municipal i sales annexes, Fase 1 per un import de 334.902,13 euros.RipollPISCINAEnllaç
13-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del document anomenat “Projecte d’obres per soterrar l’illa de contenidors CS-23 i urbanització de l’entorn a la Ronda de Miquel Oliva Prat”.RosesCARRERSEnllaç
13-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla d'acció per a l'energia sostenible (PAES).TavèrnolesENERGIAEnllaç
13-01-2015BOPBBases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament durant l'any 2015.Sant Feliu de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
13-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de manteniment de vials del municipi dels sectors de la Sagrera, Can Falguera, Plana de Can Maiol i polígon industrial Riera de Caldes.Palau-solità i PlegamansCARRERSEnllaç
13-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'ocupació d'un bé de domini públic de propietat municipal situat a l'avinguda de Josep Tarradellas, 171 amb la finalitat de destinar-lo a activitats formatives.L'Hospitalet de LlobregatESCOLAEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre adjudicació d'una obra, Modificat del projecte de la Planta Potabilitzadora i altres actuacions (2014).MiralcampAIGUAEnllaç
13-01-2015BOPBBases i convocatòria de subvencions per a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes i de serveis i altres en l'àmbit dels parcs naturals, any 2015.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
13-01-2015DOGCDICTAMEN 25/2014, d'11 de desembre, sobre el Reial decret llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents en relació amb el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.CATALUNYAGASEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública l'adjudicació d'un contracte d'obres: Rehabilitació del patrimoni cultural: Palau del Castellà (Edifici de l’antiga presó), declarat BCIN.GandesaPATRIMONIEnllaç
13-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del mapa de la capacitat acústica municipal.El BrullACÚSTICAEnllaç
13-01-2015DOGCContractació de l’assistència tècnica per la direcció de l’obra de reforma i ampliació de l’Hospital del Mar, corresponent a la finalització de la Fase III, Edifici 1. Pressupost de licitació (IVA inclòs): 897.411,77 €.Barcelona Ciutat VellaSERVEISEnllaç
14-01-2015BOPLAprovació plec de clàusules administratives que han de regir l'alienació del lot únic integrat pel ple domini de la finca municipal ubicada a polígon 14, parcel·la 278 del TM de Castelldans.CastelldansCOMPRA-VENDAEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la incidència de les activitats sobre l'entorn i el medi ambient.Castell de MurACTIVITATSEnllaç
14-01-2015BOPLInformació publica de la llicència urbanística per a l’adequació de tanca, terreny i nou accés amb caràcter provisional, a la l’av. Fontanet, 4.LleidaTANQUESEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reurbanització del carrer Marina.CorçàCARRERSEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI sobre formalització d'una contractació d'obres, Obres de renovació de paviments a diferents carrers de la ciutat de l’Hospitalet.L'Hospitalet de LlobregatCARRERSEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla parcial el Pla.Prats i SansorPPUEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI sobre informació pública d'un projecte d'obres, CONSTRUCCIÓ D'UNA NAU-MAGATZEM, en la finca situada al URBANITZACIÓ DEVESA DEL GOLF.PuigcerdàACTIVITATSEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva d'un projecte d'obres municipal, APARCAMENT DISSUASIU I ROTATORI (FASE II), situat sota l'antic Convent de Clausura.PuigcerdàAPARCAMENTEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions a empreses i autònoms que facin efectiva la contractació de persones desocupades del municipi.VacarissesSUBVENCIÓEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de nova alineació d'una façana de la finca del carrer Creu, 5.BordilsCARRERSEnllaç
14-01-2015BOPLExposició pública Pavimentació Accès Capela Sant Blas.LesCARRERSEnllaç
14-01-2015BOPLAprovació inicial del Pla de Millora Urbana núm. 2 "Hotel Solé".La Pobla de SegurPMUEnllaç
14-01-2015BOPLExposició pública de la Pavimentació del Parcatge Carrèr Carrera.LesAPARCAMENTEnllaç
14-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del procediment de comunicació prèvia de determinades obres menors.VergesLLICÈNCIESEnllaç
14-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d el PROJECTE PER A L’ARRANJAMENT DEL CARRER BARCA EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER SARDANA I EL PASSEIG DARDER.BanyolesCARRERSEnllaç
14-01-2015BOPGAnunci de licitació d'un contracte d'obres: “PROJECTE EXECUTIU DE PILOTATGE PER A FONAMENTS D’UNA EDIFICACIÓ AMB DESTINACIÓ A AULARIS”.Castell-Platja d'AroESCOLAEnllaç
14-01-2015BOPGAnunci sobre l'obertura del procediment per a l'atorgament de la concessió administrativa de la nau industrial núm.1 per a la generació d’activitat econòmica.CelràCONCESSIÓEnllaç
14-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del Mapa de Capacitat Acústica.MollóACÚSTICAEnllaç
14-01-2015BOPLExposició pública de la Llicència Urbanística per nova explotació porcina al Pol. 32 Parc. 156 i 157.TérmensGRANJAEnllaç
14-01-2015BOPTAdjudicació rehabilitació del patrimoni cultural, Palau del Castellà, edifici de l'antiga presó, declarat BCIN, cofinançat amb fons FEDER 2007-2013, Eix 4.GandesaPATRIMONIEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre desafectació d'un bé immoble i expedient de permuta, servei públic comarcal de recollida i custòdia d’animals domèstics, parcel.la 160 del polígon 27.OlotPERMUTAEnllaç
14-01-2015BOPTExposició pública de l'autorització per a l'activitat de pàrquing privat al c/ Zorrilla, núm. 22.ReusAPARCAMENTEnllaç
14-01-2015BOPBLicitació de les obres de tancament de la rotonda de la carretera BV-3008 a l'accés a Sant Joan de Vilatorrada.Sant Joan de VilatorradaCARRETERESEnllaç
14-01-2015BOPBLicitació d'autoritzacions d'utilització privativa de la via pública amb parades de venda del mercat setmanal.Vilassar de DaltMERCATEnllaç
14-01-2015BOPBModificació de les bases reguladores del procés per a l'atorgament d'autoritzacions d'utilització privativa de la via pública amb parades de venda del mercat setmanal.Vilassar de DaltMERCATEnllaç
14-01-2015BOPBAprovació d'aclariments a l'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació de la UA-14.La LlacunaREPARCEL·LACIÓEnllaç
14-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu de reurbanització de la pl. Ramon Berenguer el Gran (fase 2), al districte de Ciutat Vella.Barcelona Ciutat VellaCARRERSEnllaç
14-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'adequació i ampliació de la residència de gent gran Francesc Layret, Casa de la Lactància, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 475.Barcelona EixampleSANITARIEnllaç
14-01-2015BOPTProjecte de pavimentació i serveis del c/ Verge de les Neus, tram c/ Masricart i Comte de Llar. Aprovació definitiva.La CanonjaCARRERSEnllaç
14-01-2015BOPTProjecte de divisió poligonal del PA-Costa del Celio 2026/6g. Aprovació inicial.TortosaPAUEnllaç
14-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'acabats de la 3a planta de l'Ajuntament per a dependències municipals, 1a fase.BàscaraEQUIPAMENTSEnllaç
14-01-2015BOPBExposició pública dels plecs de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servei de bar del Casal de Gent Gran de la Torrassa.L'Hospitalet de LlobregatRESTAURACIÓEnllaç
14-01-2015BOPBExposició pública dels plecs de condicions de la concessió demanial per a l'explotació del servei de bar del Casal de Gent Gran del Gornal.L'Hospitalet de LlobregatRESTAURACIÓEnllaç
14-01-2015BOPTClàusules i licitació de les obres d'adequació de l'aparcament del pavelló poliesportiu Joan Ortoll. Procediment obert urgent.CalafellAPARCAMENTEnllaç
14-01-2015BOPTBases i convocatòria del Pla no t'aturis 2015. Beques de formació per l'ajuntament. + Bases reguladores per a la concessió d'incentius a les empreses per a la promoció de l'ocupació local. Text. Aprovació inicial.AscóSUBVENCIÓEnllaç
14-01-2015BOEServicios de instrumentación y auscultación de las obras de los túneles viarios en la plaza de las Glorias, entre la calle Badajoz y la calle Castillejos: túnel 1.Barcelona Sant MartíSERVEISEnllaç
14-01-2015BOPBInformació pública d'un procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta consistent en la realització de les obres del sistema general viari – VIA VERDA de Navàs al Mujal.NavàsEXPROPIACIÓEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a una passarel·la a la platja.MontgatMARÍTIMEnllaç
14-01-2015DOGCORDRE AAM/2/2015, de 7 de gener, per la qual es modifica l'Ordre AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014-2015.CATALUNYASUBVENCIÓEnllaç
14-01-2015DOGCORDRE AAM/1/2015, de 7 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles.CATALUNYASUBVENCIÓEnllaç
14-01-2015BOPTExpropiació. Finca situada al c/ de les Creus, núm. 25-27. Relació de béns i drets afectats. Aprovació definitiva.Vila-secaEXPROPIACIÓEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres: adequació d’habitatges per a noves adjudicacions i habitatges de cessió d’ús a diferents grups d’habitatges de promoció pública, a la zona B.4.CATALUNYAHABITATGEEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI sobre publicació de convenis signats per l’Ajuntament d’Alpicat.AlpicatCONVENIEnllaç
14-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres: adequació d’habitatges per a noves adjudicacions i habitatges de cessió d’ús a diferents grups d’habitatges de promoció pública.CATALUNYAHABITATGEEnllaç
15-01-2015BOPLAcord d'ocupació directa de béns i drets dels terrenys qualificats pel planejament com a equipaments urbanístics, necessaris per a l’execució de les obres de construcció de la primera fase del pavelló poliesportiu (PAV-2).AlbesaEXPROPIACIÓEnllaç
15-01-2015BOPLAprovació definitiva del projecte pavimentació i millora del camí de les Gangues.Bellmunt d'UrgellCAMINSEnllaç
15-01-2015BOPGAnunci sobre l’aprovació definitiva: Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme municipal de les Preses.Les PresesLLICÈNCIESEnllaç
15-01-2015BOPLAprovació definitiva projecte bàsic i executiu de consolidació de les torres de la muralla andalusina del Pla d'Almatà a Balaguer.BalaguerPATRIMONIEnllaç
15-01-2015BOPLAnunci formalització contracte projecte correcció carretera de Solsona a Coll de Jou . Tram: Lladurs.LladursCARRETERESEnllaç
15-01-2015BOPLConcurs públic per a l’adjudicació de la concessió de l’ús del domini públic d’un terreny municipal, amb una superfície de 7.369 m2, situat al Turó de Gardeny, per a la construcció, instal·lació i explotació d’activitats d’oci.LleidaLLEUREEnllaç
15-01-2015BOPLAprovació definitiva del projecte per a la connexió de la planta potabilitzadora amb la Comunitat de Regants de l’Alt Urgell.TàrregaAIGUAEnllaç
15-01-2015BOPLEdicte d'aprovació definitiva del Projecte constructiu. Rehabilitació del ferm de les carreteres LV-3025f del PK. 0+000 al PK. 1+606, i LV-3028 Tram del PK. 10+000 al 10+316. Travesseres de Preixens. Eixample del pont sobre el riu Sió (LV-3025f).PreixensCARRETERESEnllaç
15-01-2015BOPLProjecte dotació de noves instal·lacions audiovisuals i equipament a l´àrea quirúrgica del CREBA de Torrelameu.TorrelameuSANITARIEnllaç
15-01-2015BOPTLicitació de les obres de millora dels carrers Paborde, Miralcamp, Miralbosc i Pantà. Procediment obert ordinari.VallsCARRERSEnllaç
15-01-2015BOPTProjecte d'obra de rehabilitació de l'aiguaneix de l'Esperança al Balneari del Porcar. Aprovació inicial.TortosaAIGUAEnllaç
15-01-2015BOPTProjecte d'obra de reconstrucció dels camins d'ús públic afectats per les pluges del dia 17.11.2012. Aprovació inicial.TortosaCAMINSEnllaç
15-01-2015BOPTMemòria de la pavimentació d'un tram del camí de l'Hort. Aprovació inicial.ColldejouCAMINSEnllaç
15-01-2015DOGCExplotació, conservació i manteniment del col·lector de Salmorres de la conca del riu Llobregat.El Prat de LlobregatMARÍTIMEnllaç
15-01-2015DOGCEDICTE sobre publicació al BOP de l'aprovació definitiva de l'Ordenança de soroll i vibracions.SitgesACÚSTICAEnllaç
15-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del catàleg d'arbres d'interès local i la seva normativa.TerrassaARBRESEnllaç
15-01-2015DOGCANUNCI sobre adopció d'un acord relatiu a l'aprovació dels criteris i procediments per adjudicar pisos adquirits pel Consorci.Sant Adrià de BesòsHABITATGEEnllaç
15-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit del PA-04 Espai verd Bateries – Carrilet.Sant Feliu de GuíxolsREPARCEL·LACIÓEnllaç
15-01-2015BOPGAnunci d'adjudicació d'un contracte d'obres, Rehabilitació antiga rectoria, per a ús administratiu i social fase 1.Serra de DaróEQUIPAMENTSEnllaç
15-01-2015BOPGEdicte referent a la signatura d’un conveni, cessió a la Diputació de Girona del camí de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro.Santa Cristina d'AroCAMINSEnllaç
15-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació definitiva d'un projecte d'obra ordinària, arranjament d’un tram de la riera de Can Morgat a Porqueres (Pla de l’Estany).PorqueresAIGUAEnllaç
15-01-2015BOPTProjecte de reparcel·lació pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica de les unitats UA12 i UA13. Aprovació inicial.BenifalletREPARCEL·LACIÓEnllaç
15-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança del color del nucli antic.La Pobla de SegurLLICÈNCIESEnllaç
15-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del projecte constructiu d’un sobreeixidor a la xarxa de sanejament de la Pujada de la Barrufa.GironaSANEJAMENTEnllaç
15-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de modificació substancial de l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental de l'activitat d'escorxador frigorífic, sala d'especejament i aprofitament de subproductes carnis.Riudellots de la SelvaESCORXADOREnllaç
15-01-2015DOGCORDRE ECO/392/2014, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits mínims que ha de contenir l'informe de valoració del pèrit tercer en el procediment de taxació pericial contradictòria.CATALUNYAVALORACIÓEnllaç
15-01-2015BOPTLicitació arrendament del bar del poliesportiu municipal. Procediment negociat amb publicitat.BellveiRESTAURACIÓEnllaç
15-01-2015BOPGAnunci sobre licitació d'un contracte d'obres: Nou accés + equipament de serveis, zona esportiva de Miànigues .PorqueresESPORTIUEnllaç
15-01-2015BOPGAnunci de formalització d'un contracte d'obra consistent en l’execució del projecte de renovació de paviments i infraestructures als carrers Rambla Barnés, Plaça d’Espanya, Prat de la Riba, Plaça de la Torre i Jacint Verdaguer interior.Lloret de MarCARRERSEnllaç
15-01-2015BOPGEdicte d'aprovació provisional de l'Ordenança municipal referent a l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció.El Far d'EmpordàSEXUALEnllaç
15-01-2015DOGCEDICTE sobre exposició pública d'un projecte d'obres en sòl no urbanitzable, dues naus de deslletament de porcí i uns vestidors a la finca de Serrarols.Sant Martí d'AlbarsGRANJAEnllaç
15-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'obres ordinàries de remodelació de les portes d'accés a la urbanització Pinosmar.SalouCARRERSEnllaç
15-01-2015BOPLAprovació definitiva projecte pavelló 2a fase.Ivars d'UrgellESPORTIUEnllaç
15-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla parcial urbanístic plurimunicipal del sector de Can Sivila.SúriaPPUEnllaç
15-01-2015BOPBAprovació inicial del canvi de sistema d'execució de la modalitat de compensació bàsica per la de cooperació al sector de la urbanització de la Selva Negra.ValliranaREPARCEL·LACIÓEnllaç
15-01-2015BOPBAprovació inicial de les bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització d'activitats i projectes en el marc de diversos àmbits.Sant Boi de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
15-01-2015BOPBAprovació incial del Reglament de participació ciutadana.SentmenatPARTICIPACIÓEnllaç
15-01-2015BOPBAdjudicació i formalització del contracte de l'obra Pavimentació dels nuclis de Sant Joan de Mediona i Cases Noves de Can Pardo.MedionaCARRERSEnllaç
15-01-2015BOPBLicitació de les obres del projecte constructiu de millora de la xarxa d'hidrants de La Gornal.Castellet i la GornalAIGUAEnllaç
15-01-2015BOPBLicitació per a la contractació dels serveis d'obertura de patis escolars en caps de setmana i festius: l'Escola Oberta al Barri.L'Hospitalet de LlobregatESCOLAEnllaç
15-01-2015BOPBLicitació de les obres de vialització dels carrers del centre. Fase I.Sant Feliu de LlobregatCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPBLicitació de les obres de construcció de la sala polivalent 1a fase.Les Masies de RodaEQUIPAMENTSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora d'autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic.ManresaTERRASSESEnllaç
16-01-2015BOPBSol·licitud de llicència municipal de pública concurrència per a l'ampliació de l'activitat d'elaboració i venda de pa i productes de pastisseria i bar.ManresaRESTAURACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de l'obra Climatització de l'edifici 1 del complex esportiu Torrent de Llops.MartorellESPORTIUEnllaç
16-01-2015BOPBAdjudicació del contracte dels treballs de finalització del POUM de Moià.MoiàSERVEISEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial de l'expedient de modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Moià en les normes urbanístiques.MoiàMODIFICACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de reparcel·lació voluntària del Pla parcial del sector carretera de Pedrafita Nord-Oest.Els Prats de ReiREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte tècnic per a la supressió de barreres arquitectòniques als jardins de Bonaventura Pedemonte, entre els carrers de Tomàs Vives i Mossèn Playà.Sant Andreu de la BarcaPARCS I JARDINSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació de la UA1 del Pla especial d'ordenació de l'illa dels c. Munné, Riera Blanca i ptge. Plaça Soler.Barcelona Sants-MontjuïcREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBLicitació del contracte d'obres de reurbanització del c. R. Casanova entre la placeta de Margarida Xirgu i el c. del Molí, de Molins de Rei.Molins de ReiCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte constructiu de la correcció de la perillositat geològica de la pedrera de Ca n'Aimeric.CastelldefelsÀRIDSEnllaç
16-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres d'ampliació de la xarxa de sanejament del sector nord de Can Costa de Castellbisbal i connexió a l'arqueta CC.1.CastellbisbalSANEJAMENTEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar.Canet de MarTERRASSESEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació del text refós del projecte de reparcel·lació de la UA 8.3 del PEM de protecció i reforma interior del sector Sants 1a fase pol. A i BBarcelona Sants-MontjuïcREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial de dues memòries valorades: millora de mobilitat al parc situat davant el CEIP Purificació Salas, Millora de la mobilitat al parc situat entre el C. Ribera, la Rda. Arraona i l'Av de Can Pallars.Sant Quirze del VallèsCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del text refós del projecte de reparcel·lació de la UA4 del PERI del Front Marítim del Poblenou de Barcelona.Barcelona Sant MartíREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació del PAU del PMU per a l'ordenació de l'entorn del carrer Gèlida i Mercat de Sant Martí.Barcelona Sant MartíREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació de l'illa delimitada pels carrers Andrade, Puigcerdà, Concili de Trento i Cantàbria.Barcelona Sant MartíREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel·lació de l'àmbit C-2 de la modificació del PGM al sector Front Litoral i marge dret del riu Besòs.Barcelona Sant MartíREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPBFormalització del contracte de subministraments referent als treballs de fabricació, subministrament i instal·lació de plataformes accessibles als autobusos.BarcelonaCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu de la xarxa principal d'abastament per al carrer Coromina i instal·lació de la xarxa d'abastament d'aigua a les cases del Patronat de Bescanó.BescanóAIGUAEnllaç
16-01-2015BOPGAnunci d'aprovació del plec de clàusules que regiran la contractació d'una obra, Adequació amb gespa natural del camp de futbol municipal de Viladrau.ViladrauESPORTIUEnllaç
16-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions especials per finançar unes obres.Tossa de MarCONTRIBUCIONSEnllaç
16-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació del plec de clàusules i la licitació d'un contracte d'obra, Espai d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent de Púbol.La PeraEQUIPAMENTSEnllaç
16-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del Projecte Tècnic de les obres “Reurbanització del Carrer de Marina”.CorçàCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del POUM.EspinelvesPOUMEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació de les obres de millora dels carrers Paborde, Miralbosc, Miralcamp i Pantà.VallsCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reurbanització del carrer Vilet.Sant Quintí de MedionaCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte modificat de les obres d'urbanització del sector industrial can Margarit.Sant Esteve SesroviresURBANITZACIÓEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació d'un plec de clàusules i obertura de licitació, Espai d’acollida turística i atenció al visitant a la zona de ponent de Púbol.La PeraEQUIPAMENTSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de la nova oficina d'atenció al ciutadà.Molins de ReiEQUIPAMENTSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de pavimentació de l'entorn de cal Baró, fase 2 .EsponellàCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de condicionament de l'entorn de can Vila de Centenys.EsponellàCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte tècnic Asfaltat del camí d'accés a la urbanització de Can Domènec.Sant Cebrià de VallaltaCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i exercici de la seva activitat.BlanesFUMADORSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte Rehabilitació del local social de Salo per incorporar-hi un servei adaptat.Sant Mateu de BagesEQUIPAMENTSEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte, Execució de les obres de nova construcció institut 4/2 línies + 2 aules a l'Institut Lluís de Requesens.Molins de ReiESCOLAEnllaç
16-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/2974/2014, de 15 de desembre, d'aprovació del projecte d'execució i declaració d'utilitat pública d'una instal·lació elèctrica als termes municipals de Ribera d'Urgellet, Fígols i Alinyà, Odèn i Lladurs.Fígols i AlinyàELÈCTRICEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre una Resolució de 8 de gener de 2015 del director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat: béns i els drets afectats pel Pla especial urbanístic del projecte d'urbanització de l'estesa de la línia elèctrica de 25kV.Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantEXPROPIACIÓEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública, concessió d'aigües subterrànies per a ús industrial, nova captació que s'ubicarà a l'aqüífer de la Tordera Mitjana.Sant CeloniAIGUAEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE de 13 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de la modificació de la línia a 132 kV Juià-Figueres per a la compactació amb la línia doble circuït 400 Kv.Cervià de TerELÈCTRICEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal per a la qualificació jurídica del verd privat, clau 12.Sant Pol de MarMODIFICACIÓEnllaç
16-01-2015BOPTLicitació de les obres del vial d'accés al centre penitenciari Mas d'Enric, tram del Catllar. Procediment obert ordinari.El CatllarCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPTLicitació de l'obra d'afectacions de l'av. Príncep d'Espanya. Procediment obert urgent.Mont-roig del CampCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPBAprovació de la pròrroga per als anys 2015-2016 del programa d'inspeccions d'habitatges desocupats injustificadament.TerrassaHABITATGEEnllaç
16-01-2015BOPBLicitació de la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un cable-esquí a l'espai 6 del Parc Central.Santa Perpètua de MogodaESPORTIUEnllaç
16-01-2015BOPBAprovacio definitiva del projecte de reparcel·lacio voluntària de l'àmbit del PMU 241.Santa Maria de MartorellesREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre formalització d'un contracte d'obres, Arranjament del carrer La Unió (llevant núm. 1 a 33 i 2 a 38).Móra la NovaCARRERSEnllaç
16-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'enderroc d'un edifici aïllat darrera del pavelló firal.CalongeENDERROCEnllaç
16-01-2015BOPLExposició pública de la Llicència d'usos i obres provisionals per a l’ampliació d’una explotació avícola al SUD-15 (polígon 2 – parcel·la 155).AlmacellesGRANJAEnllaç
16-01-2015BOPLAprovació inicial del Projecte d’instal·lació d’una passarel·la metàl·lica per a vianants al Parc de Riella.AgramuntPARCS I JARDINSEnllaç
16-01-2015BOPLCessió definitiva de l'alberg juvenil a l’entitat sense finalitat de lucre Agrupament d’Escolta Ivarsensc.Ivars d'UrgellHOTELEnllaç
16-01-2015BOPLAnunci d’adjudicació d’un contracte de concessió administrativa de domini públic per a l’explotació del bar cafeteria del local social de Ciutadilla.CiutadillaRESTAURACIÓEnllaç
16-01-2015BOPLAprovacio Inicial Reparcel.lacion Pla Parcial Escamun Cat.LesREPARCEL·LACIÓEnllaç
16-01-2015BOPLExposició pública del projecte de millora d’accessibilitat al Dipòsit de l’Aigua de Lleida, per un import de 150.896,07 euros.LleidaCAMINSEnllaç
16-01-2015BOPLExposició pública del projecte de desviament dels serveis afectats als blocs Jose Antonio 3 i 4 a l’avinguda de Madrid, per un import de 23.949,45 euros.LleidaCARRERSEnllaç
16-01-2015BOPLAnunci d’informació pública, terrenys polígon 1, parcel·la 671 que per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament no siguin susceptibles d’un ús adequat, poden ser qualificats de parcel·les sobreres.MenàrguensDELIMITACIÓEnllaç
16-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació de les obres de reparació de les instal·lacions d'enllumenat públic de diversos vials provinents de Lumine BC&GC.SalouENLLUMENATEnllaç
16-01-2015BOPLAnunci de venda d’immobles ubicats a Lleida, carrer La Fusta, parcel·la 26 Polígon Industrial “El Segre”.LleidaCOMPRA-VENDAEnllaç
17-01-2015BOPTPla especial urbanístic per a la concreció dels usos i la definició de les condicions d'ordenació de l'equipament cultural situat al c/ de les escoles, 12 de l'Hospitalet de l'Infant. Aprovació inicial.Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantPEUEnllaç
17-01-2015BOPTNormes tècniques per a les autoritzacions de l'ocupació de la via pública, amb terrasses i similars dels establiments d'hostaleria i comerç al pg. Marítim de Sant Joan de Déu. Text. Aprovació definitiva.CalafellTERRASSESEnllaç
17-01-2015BOEConcesión administrativa "Nave en el muelle de Lleida destinada al almacenamiento de diversos productos siderometalúrgicos y de construcción".TarragonaPORTEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència d'obres per la construcció d'una piscina i un porxo i d'implantació d'una activitat de turisme rural a la finca de Cal Rebotit.Viver i SerrateixHOTELEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic a la zona de Torreblanca I.VacarissesENLLUMENATEnllaç
19-01-2015BOPLCessió en precari de l'ús del bé immoble patrimonial del consultori mèdic local a favor del CatSalut; incoació i informació pública.Benavent de SegriàSANITARIEnllaç
19-01-2015BOPLText inicial del Conveni urbanístic cessió terrenys per projecte PAU-3.GuissonaCONVENIEnllaç
19-01-2015BOPLEdicte d’aprovació definitiva de ordenança Reguladora del registre i control sanitari d’empreses alimentàries municipal de la Baronia de Rialb.La Baronia de RialbACTIVITATSEnllaç
19-01-2015BOPLExposició pública de llicencia ambiental i d'obres en sòl no urbanitzable, Planta de selecció i transferència de residus de la construcció, situada al polígon 10 parcel·la 004.PreixanaRESIDUSEnllaç
19-01-2015BOPLAnunci d’informació pública de l'explotació porcina d’engreix, situada al polígon 502 parcel·la 102.PreixanaGRANJAEnllaç
19-01-2015BOPLAnunci d'arrendament del servei d’accés a internet mitjançant xarxa wifi municipal.TalarnTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPLExposició pública de la Concessió per l’explotació del servei de quiosc de la zona esportiva.TalarnCOMERCIALEnllaç
19-01-2015BOPLExposició pública de la llicència per a la instal·lació d’una nova explotació porcina d’engreix situada al polígon 3, parcel·la 150.AnglesolaGRANJAEnllaç
19-01-2015BOPBModificació puntual del POUM amb relació a la zona d'afectació de la carretera N-II a la travessia urbana de Sant Vicenç de Montalt.Sant Vicenç de MontaltMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària de millora integral en els polígons industrials Salines i Fonollar.Sant Boi de LlobregatCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització de l'espai públic a l'entorn del Centre d'Assistència Primària -CAP- a Ciutat Cooperativa.Sant Boi de LlobregatCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial de la memòria de les obres necessàries per a la dotació parcial d'infraestructura troncal per al desplegament del segon anell de la xarxa de fibra òptica.Sant Feliu de LlobregatTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu del Pla de millora de l'espai urbà 2014-B, de Sant Feliu de Llobregat.Sant Feliu de LlobregatCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu d'obres per a la millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials del municipi de Sant Feliu de Llobregat.Sant Feliu de LlobregatCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu Horts urbans del carrer General Manso.Sant Feliu de LlobregatHORTSEnllaç
19-01-2015BOPBLicitació del subministrament per a la millora en eficiència energètica de l'enllumenat públic.Sant Feliu de LlobregatENLLUMENATEnllaç
19-01-2015BOPBBases per a la concessió de llicències d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics a entitats sense ànim de lucre.Vilanova i la GeltrúHORTSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Arranjament del carrer principal del nucli de Salo.Sant Mateu de BagesCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva de les bases particulars que han de regular l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges i habitatges, per al 2014.Sant Boi de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'adequació de la plaça Josep Irla.Santa Maria de PalautorderaCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu complementari d'urbanització, escomeses i instal·lacions del Parc Central i del refós de les fases I, II i III.Santa Perpètua de MogodaURBANITZACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'actualització del mapa de capacitat acústica i soroll.SitgesACÚSTICAEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva del text del Pla de mesures bàsiques per disminuir progressivament el soroll a l'ambient exterior de la zona acústica de règim especial (ZARE).SitgesACÚSTICAEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva de Millora i arranjament camí d'accés a l'ermita de Santa Magdalena.TalamancaCAMINSEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE de 13 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, Aprovar definitivament el text refós del Pla d'ordenació urbanística municipal.PeraladaPOUMEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de Indústria de salat de pells i magatzem auxiliar per indústria d'adobament de pells, situada a la Ctra. De la Pobla, núm. 211.Vilanova del CamíINDÚSTRIAEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva dels projectes Millores a l'observatori de Castelltallat i Projecte d'activitat de bar a la planta baixa del Casal Social.Sant Mateu de BagesRESTAURACIÓEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d’aprovació definitiva: Ordenança sobre oferiment, sol·licitud i pràctica d’activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció.LlançàSEXUALEnllaç
19-01-2015BOPLAnunci sobre informació pública sol·licitud ús i obres provisionals per substituir l’actual depuració d’aigua residuals per un sistema de depuració natural.TalarnSANEJAMENTEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI sobre formalització d'un contracte: Treballs de desmuntatge i muntatge de llums, lluminàries i altres materials de l’enllumenat públic del nucli urbà, primera fase .SaltENLLUMENATEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta el vial del tram final del carrer Bonavista i zona d'interès arquitectònic i urbanístic (clau 1).Sant Feliu de CodinesMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI sobre adjudicació del contracte d'obres d'urbanització de part del vial del carrer del Sol.Sant Pere de RiudebitllesCARRERSEnllaç
19-01-2015DOGCDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del POUM amb relació a la zona d'afectació de la carretera N-II a la travessia urbana.Sant Vicenç de MontaltMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació puntual de les Normes subsidiàries número 2/2014, canvi de clau urbanística d'una part de l'aparcament municipal (Edifici- Magatzem serveis municipals).La VajolMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del projecte de magatzem municipal.La VajolEQUIPAMENTSEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'autorització d'usos i obres de caràcter provisional a la zona dels Fontanals.Cervià de TerPROVISIONALEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva de l'Acord de l'establiment del servei d'arrendament de l'excedent de fibra òptica.VicTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPGContractació de l’execució de les obres de restauració del castell de Calonge (Fase 1). Import total 1.068.774,07€.CalongePATRIMONIEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci de licitació: Adequació i embelliment de carrers del nucli històric de la Cellera de Ter.La Cellera de TerCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci de formalització de contracte: Adequació i urbanització dels espais públics a la cantonada entre els carrers Colli Vehí i Pompeu Fabra. Import de l’adjudicació: 140.000,00 euros.La Bisbal d'EmpordàCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obra: Projecte de conservació i manteniment de la via pública. Paviments asfàltics 2015.FigueresCARRERSEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre alienació d'una parcel·la municipal, núm. 58.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre alienació d'una parcel·la municipal, núm. 57.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre alienació d'una parcel·la municipal, núm. 59.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre alienació d'una parcel·la municipal, núm. 61.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre alienació d'una parcel·la municipal, núm. 60.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Pla especial urbanístic d'equipament cultural situat al carrer Escoles, 12.Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantPEUEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'un projecte en sol no urbanitzable, obres de reforma interior a les granges Isern.RupiàGRANJAEnllaç
19-01-2015BOPLExposició pública del projecte d’obres de “reparació d’urgència dels vestidors del pavelló municipal d’esports de Torà”.ToràESPORTIUEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE de 13 de gener de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Llanars, Aprovar definitivament la Modificació de les normes subsidiàries a la UA la Canal 1.LlanarsMOBILITATEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanístic municipal.EspinelvesPOUMEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra de construcció d'un camp de futbol de gespa artificial.LlançàESPORTIUEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació de l'expedient de contractació del procediment obert de tramitació ordinària d'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini públic ubicat al Parc del Tramvia, Explotació mòdul destinat a guingueta bar.MontgatRESTAURACIÓEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de construcció de l'illa 25 de tombes al cementiri general .ReusCEMENTIRIEnllaç
19-01-2015BOPLEdicte de l’expedient número 30 de modificació de les Normes subsidiàries, Canvi de qualificació de Zona Clau 2 a sistema viari Clau C en l’indret de l’Estudi de detall vigent a la Zona “Els Roures” . +ConveniVallfogona de BalaguerMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva del projecte d'obres complementaries de la Sala Polivalent d’Arts Escèniques a l’antic convent de Caputxins. Fase III.FigueresEQUIPAMENTSEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d’aprovació definitiva d’una ordenança: Ordenança de Terrasses.Santa Cristina d'AroTERRASSESEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Pla director urbanístic del Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria d’Igualada-Jorba i modificació puntual del Pla director urbanístic de la Conca d'Òdena.IgualadaMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte referent a l’adjudicació d’un contracte: obres per al nou camp municipal de futbol (urbanització, camp i vestidors).Riells i ViabreaESPORTIUEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci de suspensió provisional de la licitació per a l'autorització municipal per a l'explotació d'un servei de restaurant bar a la platja de FenalsLloret de MarRESTAURACIÓEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'una modificació puntual del POUM, en relació a la zona hotelera.Lloret de MarMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte referent a l'ampliació del període d'exposició pública de l'Avanç de la revisió del POUM.BanyolesPOUMEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del Projecte constructiu de la xarxa principal d’abastament pel carrer Coromina i instal·lació de la xarxa d’abastament d’aigua a les cases del Patronat.BescanóAIGUAEnllaç
19-01-2015BOPGEdicte relatiu a l’aprovació inicial: Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat.BlanesFUMADORSEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació inicial del projecte d’urbanització d’un tram de la Carretera de Llagostera amb un pressupost de contracta d’1.005.891,40 €.Caldes de MalavellaCARRETERESEnllaç
19-01-2015BOPGContractació de l’execució de les obres per a la reforma de l’enllumenat públic de la façana marítima de Sant Antoni de Calonge.CalongeENLLUMENATEnllaç
19-01-2015BOPGAnunci d'informació pública d'un projecte d'urbanització, Unitat d’Actuació “La Canal-1”, amb un pressupost d’execució per contracta de 134.010,21 euros.LlanarsURBANITZACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBFormalització del contracte de millora de la senyalització horitzontal als districtes de Ciutat Vella i Eixample, i el foment de l'ocupació de persones amb dificultats d'inserció.BarcelonaCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBLicitació per a la contractació de l'obra de restauració del pont romànic i la muralla medieval i integració en la ruta turística passeig de la Riera de Caldes.Caldes de MontbuiPATRIMONIEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització campanya d'asfaltat 2015 de Caldes de Montbui.Caldes de MontbuiCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'obra Restauració del pont romànic i la muralla medieval i integració en la ruta turística passeig de la Riera.Caldes de MontbuiEXPROPIACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBExposició al públic del conveni subscrit amb l'Esplai Uraka per a la cessió d'ús a precari de l'Antic Ambulatori.BeguesCONVENIEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació del projecte d'enderroc de naus industrials, en planta baixa, situades a l'interior d'illa al carrer Còrsega, número 195-197, al districte de l'Eixample a Barcelona.Barcelona EixampleENDERROCEnllaç
19-01-2015BOPBLicitació del contracte d'arrendament i manteniment de 2 cabines de sanitaris públics automàtics i autorentables al districte de Ciutat Vella.Barcelona Ciutat VellaEQUIPAMENTSEnllaç
19-01-2015BOPBResolució definitiva d'atorgament de les subvencions per al Programa Terres-Recuperació de camps abandonats situats en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2014.BarcelonaHORTSEnllaç
19-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres del projecte d'ampliació dels Jardins Balandrau a Santa Coloma de Gramenet.Santa Coloma de GramenetPARCS I JARDINSEnllaç
19-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres de creació d'un hort d'ús veïnal a Baró de Viver.Barcelona Sant AndreuHORTSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. PG EXPOSICIO 62.Barcelona Sants-MontjuïcTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. : C CANARIES 13 -15.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. G.V. CORTS CATALANES 562.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBLicitació del servei de gestió i explotació del bar ubicat a l'edifici de la Petanca.CanovellesRESTAURACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C CANARIES 13 -15.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. G.V. CORTS CATALANES 562.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU del PMU del subsector 6 del PMU per a la reforma interior del sector Perú-Pere IV.Barcelona Sant MartíREPARCEL·LACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBResolució de recursos i aprovació definitiva del document de divisió poligonal PAU UR-01 Roca de la Nao.Sant Andreu de LlavaneresPAUEnllaç
19-01-2015BOPLConveni per l'arranjament de varis camins de la comarca del Segrià, ajuntaments d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Sunyer i EMD de Sucs.LleidaCONVENIEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'enderroc de vuit habitatges a Forn Romà de Treumal.CalongeENDERROCEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del tram de la carretera de Llagostera.Caldes de MalavellaCARRETERESEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de consolidació de les torres 19 i 23 de la muralla andalusina del Pla d'Almatà.BalaguerPATRIMONIEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de revisió periòdica de l'autorització ambiental d'una activitat de fabricació de productes químics orgànics de base.La CanonjaINDÚSTRIAEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre una sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre per a un embarcador a la zona del rec del Molí del riu Fluvià, al terme municipal de Sant Pere Pescador.Sant Pere PescadorMARÍTIMEnllaç
19-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2969/2014, de 6 d'octubre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental, per a una activitat de dipòsit controlat de residus no perillosos a l'explotació Elena, Carretera BP-1413, km 3.Cerdanyola del VallèsRESIDUSEnllaç
19-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte: Servei d’estalvi i eficiència energètica a 12 instituts de Catalunya.CATALUNYASERVEISEnllaç
19-01-2015DOGCEDICTE de 14 de gener de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.CATALUNYAIMPOSTEnllaç
19-01-2015BOEEdificación escolar industrializada modular recuperable con destino a aularios de la Escuela de Secundaria Serra de Miralles, en el término municipal de Tordera.TorderaESCOLAEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. PG EXPOSICIO 62.Barcelona Sants-MontjuïcTELECOMUNICACIONSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública de la tramitació d'un expedient de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat per LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PLANTA DE FABRICACIÓ DE PEDRES ARTIFICIALS, ubicada a la CTRA. C-17 z PK. 72Les Masies de VoltregàÀRIDSEnllaç
19-01-2015BOPTProjecte d'accessibilitat peatonal a la muralla del segle XIV, sector Remolins. Aprovació definitiva.TortosaCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPTProjecte d'obra de desplaçament d'embarcador al riu Ebre. Aprovació inicial.TortosaAIGUAEnllaç
19-01-2015BOPTBases de les ajudes a la contractació de persones participants en polítiques actives d'ocupació promogudes pel Servei Municipal d'Ocupació. Text. Aprovació definitiva.TarragonaSUBVENCIÓEnllaç
19-01-2015BOPTAdjudicació de la recuperació de les sèquies i caves del nucli històric.La SéniaPATRIMONIEnllaç
19-01-2015BOPTFormalització del contracte d'obra del Projecte refós de reforma de la pl. del Portal d'Avall i tram del c/ Tarragona.La Selva del CampCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de llicència d'obres i usos a precari a la finca situada al c. Química, núm. 2-12.Sant Andreu de la BarcaPROVISIONALEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de construcció d'una pista d'skate al pati de l'equipament juvenil de Cal Jardiner.Parets del VallèsESPORTIUEnllaç
19-01-2015BOPBBases reguladores de subvencions a les entitats i associacions de Piera per al 2015.PieraSUBVENCIÓEnllaç
19-01-2015BOPBLicitació del servei de direcció facultativa de les obres del projecte de construcció d'un pavelló esportiu municipal PAV 2 i reforma del pavelló actual.El MasnouSERVEISEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla de prevenció d'incendis a la urbanització de La Vall de Montserrat.Castellbell i el VilarINCENDISEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte executiu de rehabilitació de l'escorxador municipal com a centre d'informació i promoció turistica.CarmeEQUIPAMENTSEnllaç
19-01-2015BOPTFormalització del contracte d'arranjament del c/ Prim i del c/ La Unió - Ponent.Móra la NovaCARRERSEnllaç
19-01-2015BOPTProjecte de les obres de construcció de l'illa 25 de tombes al Cementiri General de Reus. Aprovació definitiva.ReusCEMENTIRIEnllaç
19-01-2015BOPTMemòria de les obres a realitzar a l'entorn del cementiri municipal. Aprovació inicial.La Pobla de MafumetCEMENTIRIEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació inicial de la 4a modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sallent.SallentMODIFICACIÓEnllaç
19-01-2015BOPBAprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.Montcada i ReixacLLICÈNCIESEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació d'un conveni d'expropiació de mutu acord per a l’adquisició d’un terreny situat al carrer Ferrocarril, destinat a sistema viari i a sistema viari aparcament.Cassà de la SelvaCONVENIEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament, article 63, augment de l’alçada de les construcció agrícoles de 6,50 a 10 m.CistellaMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obres de la Sala polivalent, 1a fase.Les Masies de RodaEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPLAnunci de formalització del contracte relatiu al Projecte constructiu. Passarel·la per a vianants i millora de l'OF sobre lalínia fèrria. Carretera LV-3311, de Bell-lloc d'Urgell a Bellvís. PK. 0+000 al PK. 0+450. Tram: Bell-lloc d'Urgell.Bell-lloc d'UrgellCARRETERESEnllaç
20-01-2015BOPLAprovació Inicial de la modificació puntual de les NNSS de Tírvia en les següents zones: heliport, equipaments tècnics, extrem sud-oest del nucli de Terveu, Terveu (dotació d’aparcament), UA-1 de Terveu…TírviaMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015BOPLInformació pública del l Projecte de millora de l’explotació ramadera bovina de cria, legalització de l’ampliació de dues naus i la incorporació d’una infermeria per a la millora en l’allotjament dels animals.CamarasaGRANJAEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2991/2014, de 10 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental del Projecte consistent en una àrea de trial.Sant Fost de CampsentellesCIRCUÏTEnllaç
20-01-2015BOEAutorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para el suministro y distribución de gas natural en la urbanización de Can Sunyer del término municipal de Castellví de Rosanes.Castellví de RosanesGASEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla de Millora Urbana del polígon P-23 - Mas Prats -2.BegurPMUEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE de 13 de gener de 2015, sobre una resolució: Aprovar definitivament la Modificació del Pla parcial sector 12 la Guardiola.OlotPPUEnllaç
20-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'enderroc d’un edifici aïllat situat al darrera del Pavelló Firal de Sant Antoni de Calonge.CalongeENDERROCEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del Pla d'acció per a la implementació de les accions de millora de l'enllumenat recollides en auditories a 16 dependències municipals.Barberà del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació d'un conveni urbanístic, Modificació Puntual del POUM per qualificar com a equipament esportiu municipal i realitzar les obres d’urbanització.Cassà de la SelvaCONVENIEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci sobre la informació pública d'una modificació de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic relatiu a l’augment de l’alçada de les construcció agrícoles de 6,50 a 10 m.CistellaMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015BOPGEdicte de convocatòria de licitació per a la gestió i explotació del servei de màquines vending al pavelló municipal.FontcobertaRESTAURACIÓEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci d'informació pública del procediment per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional, exposició de maquinària agrícola a la Ctra. N-Iia, núm. 14 cantonada c/ Llevant,2.Fornells de la SelvaAGRÍCOLAEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva d'un projecte, APARCAMENT DISSUASIU I ROTATORI (FASE II).PuigcerdàAPARCAMENTEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic relatiu a l'àmbit del Pla parcial sector SUP-24.PuigcerdàPPUEnllaç
20-01-2015BOPGAnunci de formalització d’un contracte: subministrament i dels treballs de desmuntatge i muntatge de llums, lluminàries i altres materials de l’enllumenat públic del nucli urbà, primera fase .SaltENLLUMENATEnllaç
20-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'una modificació puntual del POUM, Normativa Urbanística – Fase III.Sant Feliu de GuíxolsMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, “Pacificació del trànsit del tram comercial del carrer del Mar”.Sant Pere PescadorCARRERSEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte per a la creació d'un nou pàrquing a l'antic Cinema Espanyol.NavàsAPARCAMENTEnllaç
20-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'enderroc de 8 habitatges a Forn Romà de Treumal.CalongeENDERROCEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2973/2014, de 3 de novembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'exercici d'una activitat de fabricació d'òxid càlcic i derivats.GironaINDÚSTRIAEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/3002/2014, de 17 de desembre, per la qual s'atorga l'autorització administrativa de l'avantprojecte del tram de línia aèria a doble circuit a 132 kV SE Santa Llogaia.Santa Llogaia d'ÀlguemaELÈCTRICEnllaç
20-01-2015BOEObras, Atraque e instalaciones en Guardia Civil. Importe total: 4.666.029,75 euros.Barcelona Sants-MontjuïcPORTEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de devolució de fiança relativa al contracte de l'execució de les obres de conservació i manteniment del carrer Charles Darwin.TeiàAVALEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud d'un permís d'investigació minera, 5 quadrícules mineres, anomenat “Puigbrocà”, recurs de la secció C) sorres silícies. Regencós i Begur.RegencósÀRIDSEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal.ArgentonaPOUMEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma de la instal·lació de la climatització del centre cívic de Ca n'Amiguet.Barberà del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOEAprovación del proyecto ejecutivo y se declara la utilidad pública de las instalaciones para la conexión de gas natural en MOP 4 bar.Sant Fruitós de BagesGASEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/12/2015, de 13 de gener, per la qual s'atorga el Projecte d'inertització de planta de GLP, conversió de GLP a gas natural.AlbatàrrecGASEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres: Aïllament de façanes per injecció exterior, fase 4 al grup CAN JOFRESA de Terrassa.TerrassaHABITATGEEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla d'ordenació urbanística municipal.Caldes de MontbuiMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres Millora de l’envolupant tèrmica i instal.lacions, fase única, Passeig Pujoló, 1-3 al grup COMA D’EN REIG.TaradellHABITATGEEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Planejament que afecta al vial del tram final del c/ Bonavista i la zona d'interès arquitectònic i urbanístic (clau 1).Sant Feliu de CodinesMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015BOEAutorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para el suministro y distribución de gas natural en una acometida industrial "Cerámica Artesanal Palau".Palau-solità i PlegamansGASEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2972/2014, de 5 de juny, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de peces de fosa de ferro ubicada a la carretera Nacional II km 555,2.ÒdenaINDÚSTRIAEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Pla d'enllumenat públic.Sant CeloniENLLUMENATEnllaç
20-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/21/2015, de 14 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte, drenatge al pas inferior de l’antic ferrocarril. Carretera C-12, PK 18+150.TortosaCARRETERESEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte per a la implantació d'una rotonda a la cruïlla de la carretera de Berga i el passeig de Circumval·lació.NavàsCARRERSEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació de POUM que afecta els usos autoritzats al sector de sistemes tècnics a la zona de mas Martí i a la zona qualificada com a horts.AlbonsMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE de 14 de gener de 2015, sobre una resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme per la qual s'aprova la modificació de la trama urbana consolidada del municipi de la Seu d'Urgell.La Seu d'UrgellCOMERCIALEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE de 14 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament Modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal als sectors PMU3 i PMU4.JunedaMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015DOGCDICTE de 14 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Denegar l’aprovació definitiva de la Modificació núm 10 del POUM a la parcel·la 5 del polígon industrial Mas d’en Bosc.RipollMODIFICACIÓEnllaç
20-01-2015BOPLExposició pública de la llicència per a l’ampliació de l’explotació ramadera porcina existent sobre la finca 195 del polígon 7 de Camarasa (nucli de l’Ametlla del Montsec) .CamarasaGRANJAEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d'obres: Projecte bàsic i d’execució de reparació de 2 edificis d’habitatges i locals comercials, Via Favència 73-75, Via Favència 77-79 del barri de Canyelles.Barcelona Nou BarrisHABITATGEEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre publicació del text definitiu de les ordenances d'intervenció municipal ambiental, espectacles públics i activitats recreatives.PalafollsACTIVITATSEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte bàsic modificat de rehabilitació de l'antiga fàbrica de Ca l'Alier i la modificació del projecte bàsic d'instal·lacions.Barcelona Sant MartíEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació inicial dels projectes executius relatius a les actuacions d'eficiència energètica i adequació dels equipaments del Museu de les Mines de Cercs.CercsMUSEUEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C ARAGO 323.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C JAUME I 6.Barcelona Ciutat VellaTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C SANTA COLOMA 27 -35.Barcelona Sant AndreuTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència municipal d'activitat en el local número 87 del Port Esportiu del Masnou, bar restaurant amb terrassa.El MasnouRESTAURACIÓEnllaç
20-01-2015BOPLExposició pública de la llicència per a la instal·lació d’una explotació ramadera equina d’engreix situada al polígon 4, parcel·la 161.AnglesolaGRANJAEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de la nova oficina d'atenció al ciutadà al c/ Rubió i Ors, 2-4.Molins de ReiEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat. Taller de reparació amb exposició, venda i rentat d'automòbils, mecànica, electricitat i pneumàtics en el local situat al carrer Villarroel, 253, bxs.Barcelona EixampleTALLEREnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de la passarel·la dels Molins.Roda de TerCARRERSEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu de la remodelació de la ronda del Mig, tram Lesseps - Escorial (travessera de Dalt).Barcelona Sarrià-Sant GervasiCARRERSEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació del Pla de millora urbana de l'illa delimitada pels carrers dels Almogàvers, de Pamplona, de Pallars i de Zamora (illa ZAPP).Barcelona Sant MartíPMUEnllaç
20-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de consolidació estructural i treballs sota rasant a l'edifici de Ca l'Alier.Barcelona Sant MartíEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPTMemòria de les millores a l'antena de televisió municipal, primera fase. Aprovació inicial.ColldejouTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat. Central telefonica amb 2 grups electrogens de 750 KVA c/u.
C ALABA 59.
Barcelona Sant MartíTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. VIA JULIA 102.Barcelona Nou BarrisTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPLEdicte aprov. Projecte arranjament Camí de la Marinada.AlmacellesCAMINSEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del document de canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística al polígon d'actuació urbanística UR-01.Sant Andreu de LlavaneresPAUEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. RBLA POBLENOU 54.Barcelona Sant MartíTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació del plec de bases i convocatòria de llicències d'ús privatiu d'horts ecològics.TorredembarraHORTSEnllaç
20-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte per dur a terme el reforç estructural parcial de la Casa Convalescència.VicEQUIPAMENTSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C MUNTANER 550.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPBInformació pública d'una sol·licitud de concessió de llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C ARGENTERIA 37.Barcelona Ciutat VellaTELECOMUNICACIONSEnllaç
20-01-2015BOPLExposició pública de la llicència per a la instal·lació d’una planta de selecció i transferència de residus de la construcció al polígon 3, parcel·la 147.AnglesolaRESIDUSEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la cessió d'ús de part de l'edifici Espona.RubíCESSIÓEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Pla parcial del polígon PP-ind-3.Castellví de la MarcaPPUEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud - Aeroport del Prat de Llobregat.El Prat de LlobregatREPARCEL·LACIÓEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre l'atorgament de diversos permisos d'investigació i concessions d'explotació.CATALUNYAÀRIDSEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/2987/2014, de 19 de desembre, per la qual s'atorga l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte executiu per a l'emmagatzematge i distribució de GLP canalitzat al nucli de Ventajola.PuigcerdàGASEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de manteniment de les franges perimetrals de baixa combustibilitat a les urbanitzacions.Corbera de LlobregatINCENDISEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/2988/2014, de 22 de desembre, per la qual s'atorga subministrament i la distribució de GLP.VilamallaGASEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte de modificació del Pla general d'ordenació urbana de Moià, de la figura de la zona verda del sector A1 del PERI de Montví de Baix.MoiàMODIFICACIÓEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació del contracte d'execució de les obres de la fase 1B.1 del Projecte de recuperació de l'antic escorxador de Figueres com a equipament destinat a la promoció i comercialització dels productes alimentaris tradicionals de l'Empordà .FigueresEQUIPAMENTSEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2986/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat del dipòsit controlat de residus no perillosos can Carreres.RubíRESIDUSEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal, Enjardinament i protecció de l’entorn de l’ermita de la Mare de Déu del Roser.VallmollPARCS I JARDINSEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona.BarcelonaPAISATGEEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2993/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'una activitat de gestió de residus, Santa Cristina d'Aro i Llagostera .Santa Cristina d'AroRESIDUSEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2994/2014, de 21 d'agost, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació i millores tecnològiques d'un escorxador, sala d'especejament i magatzem frigorífic de carn de porcí.Riudellots de la SelvaESCORXADOREnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2995/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'una sala d'especejament de bestiar porcí.JuiàESCORXADOREnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2996/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'explotació ramadera situada a la finca Mas Blanch.Montagut i OixGRANJAEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2998/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte per al canvi substancial de l'explotació porcina de producció de garrins.RipollGRANJAEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2999/2014, de 17 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte per a la implantació d'una granja escola, espai natura i cultura de Campdorà.GironaESCOLAEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 14 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida: Aprovar definitivament la Modificació del POUM número 5 Sectors Saladar.AlcarràsMODIFICACIÓEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament el text refós de la Modificació de les normes subsidiàries en l’àmbit de la UA2, UA3 i UA4.AmerMODIFICACIÓEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla de millora de façanes de les entitats 5C-08 a 5C-13 del sector P (Pla de Llerona Sud).Les Franqueses del VallèsFAÇANESEnllaç
21-01-2015DOGCConcessió d'un aprofitament d'aigües subterrànies a derivar d'un pou situat a la parcel·la 29, polígon 21.L'Ametlla de MarAIGUAEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic autònom d’infraestructures per a les connexions externes del sector Parc de l’Alba amb l’AP-7 i la B-30.Cerdanyola del VallèsCARRETERESEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE sobre licitació de la gestió de la residència assistida de la gent gran i centre de dia.L'ArboçSANITARIEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ AAM/31/2015, de 9 de gener, per la qual s'aprova la revisió parcial de l'atermenament de la forest anomenada Comellàs, propietat de la Generalitat de Catalunya, situada al terme municipal de l'Espluga de Francolí.L'Espluga de FrancolíARBRESEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, d'informació pública sobre l'expedient d'autorització per a l'establiment d'una farmaciola al municipi de Prat de Comte.Prat de ComteSANITARIEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2976/2014, de 29 de juliol, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental er a l'activitat de fabricació de peces de fosa de ferro, ubicada a la ctra. Nacional II, km 555,2.ÒdenaINDÚSTRIAEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2977/2014, de 3 de novembre, de renovació de l'autorització ambiental er a una activitat de fabricació de productes químics orgànics de base, situada al polígon Concentració Industrial Vallesana.MontmelóINDÚSTRIAEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2985/2014, de 8 d'octubre, per la qual s'atorga l'autorització ambiental per al projecte d'adaptació del dipòsit controlat de residus no perillosos (classe II).ReusRESIDUSEnllaç
21-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, sobre una resolució referent a l'aprovació del projecte de traçat “Millora local. Millora de nus. Nou enllaç entre l'Eix Transversal (PK 189+700) i la carretera BV-5202 (PK 1+980).Sant Julià de VilatortaCARRETERESEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d'obres: Rehabilitació façanes fase 25 al grup SANT ROC de Badalona (lot 1); Repintat blocs, sortides cobertes fase 4 al grup SANTA EULÀLIA.BergaHABITATGEEnllaç
21-01-2015DOGCANUNCI pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de obres Reparació de murs i sostres soterrani i planta baixa, fase 62-A-B(lot 1) i fase 63-A-B (lot 2) al grup J.A.PARERA.Barcelona Sant MartíHABITATGEEnllaç
21-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/22/2015, de 15 de gener, sobre l'autorització administrativa i l'aprovació del projecte d'execució de la transformació a gas natural de les instal·lacions existents subministrades amb gas liquat del petroli a la urbanització Santa Margarida.Sant Esteve de PalautorderaGASEnllaç
21-01-2015BOPLLicitació per a la construcció sala de vetlles entre els municipis d’Albatàrrec i Montoliu de Lleida.Montoliu de LleidaCEMENTIRIEnllaç
21-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'una memòria valorada sobre arranjaments del la Ruta del Ter T.M. Les Llosses (Ripollès).Les LlossesCAMINSEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci de formalització d’un contracte: Instal·lació del nou enllumenat públic de Castell d’Empordà.La Bisbal d'EmpordàENLLUMENATEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci de formalització d’un contracte. Instal·lació del nou enllumenat públic al nucli de Sant Pol.La Bisbal d'EmpordàENLLUMENATEnllaç
21-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, Construcció d’un camp de futbol de gespa artificial.LlançàESPORTIUEnllaç
21-01-2015BOPGEdicte sobre formalització d'un contracte d'obres, obres de construcció d’un camp de futbol de gespa artificial al CEIP Pompeu Fabra.LlançàESPORTIUEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci de formalització de la contractació d'obres del projecte executiu per a la climatització Museografia de l'exposició permanent del Museu del Suro de Palafrugell.PalafrugellMUSEUEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci núm. 5, sobre la informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres per a la reforma i ampliació de la masia Can Cotarrossa del veïnat de Grions.Sant Feliu de BuixalleuMASIAEnllaç
21-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval dipositat en concepte de garantia definitiva per a l’execució de l’obra consistent en “Execució del Centre BTT”.Sant GregoriAVALEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre alienació d'una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació ubicada en el PAU MARROC II, carrer Perelló núm. 4 parcel·la núm. 60.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre alienació d'una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació ubicada en el PAU MARROC II, carrer Perelló núm. 22 parcel·la núm. 57.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre alienació d'una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació ubicada en el PAU MARROC II, carrer Perelló núm. 2 parcel·la núm. 59.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament, núm.16. Àrea d’equipaments privats.FortiàMODIFICACIÓEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu de la piscina coberta.MasquefaPISCINAEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre alienació d'una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació ubicada en el PAU MARROC II, carrer Perelló núm. 20 parcel·la núm. 58.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPLEdicte d'exposició publica d'actuacions en sòl no urbanitzable, consistents en l’ampliació d’una explotació porcina d’engreix al polígon 2 parcel·la 212.TalaveraGRANJAEnllaç
21-01-2015BOPTProjecte de la primera fase de l'obra de rehabilitació del Mas d'en Plana com a escola d'hostaleria. Aprovació inicial.Vespella de GaiàESCOLAEnllaç
21-01-2015BOPTProjecte d'enjardinament i protecció de l'entorn de l'ermita de la Mare de Déu del Roser. Aprovació inicial.VallmollPARCS I JARDINSEnllaç
21-01-2015BOPTAdjudicació de l'arranjament de camins malmesos pels aiguats de 2012.La SéniaCAMINSEnllaç
21-01-2015BOPTAdjudicació de l'obra de millora de l'accessibilitat al c/ Berenguer IV. Exp. 1304/2014.La SéniaCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPTLicitació del contracte per a la gestió del servei públic de centre de dia per a la gent gran. Procediment obert ordinari.Santa BàrbaraSANITARIEnllaç
21-01-2015BOPTProjecte de rehabilitació edifici entre mitgeres hotel d'entitats. Aprovació.Santa BàrbaraEQUIPAMENTSEnllaç
21-01-2015BOPTModificació puntual del POUM, sector PMU-1. Aprovació inicial.Corbera d'EbreMODIFICACIÓEnllaç
21-01-2015BOPTLicitació de la gestió de la residència per a la gent gran i centre de dia. Procediment obert ordinari.L'ArboçSANITARIEnllaç
21-01-2015BOPTDevolució de les garanties dipositades per a respondre de l'execució de l'obra de construcció de centre de dia i consultori mèdic, primera fase.AlbinyanaAVALEnllaç
21-01-2015BOPTObra d'especialització del viver d'empreses Concactiva.MontblancEQUIPAMENTSEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre alienació d'una parcel·la municipal en procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, amb un únic criteri d'adjudicació ubicada en el PAU MARROC II, carrer Perelló núm. 6 parcel·la núm. 61.VilablareixCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'obres de caràcter provisional. Reforma de local per adequar-lo a una activitat d'acadèmia d'idiomes al c/ ORTIGOSA núm. 10Barcelona Ciutat VellaESCOLAEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci sobre l'adjudicació i formalització d'un contracte d'obres, “Rehabilitació dels edificis de Cal Marquès i del convent del Carme per a museu municipal, 3a fase”.CamprodonMUSEUEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària Reforma de la vorera del carrer Mn. Sebastià Toscas.NavarclesCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Urbanització del nucli de Santa Candia, fase 1.OrpíCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres del projecte Pista poliesportiva coberta.Palau-solità i PlegamansESPORTIUEnllaç
21-01-2015BOPBFormalització del contracte de reparació i millora de vials dels carrers Filiprim, Camí Reial, Arquitecte Puig Boada, Sau, Pons, Florida, Brull, Susqueda, Viver i Aiguaders.Palau-solità i PlegamansCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu de vialització dels carrers del centre, sector comprès entre els carrers Ramon i Cajal, Armenteres, Sant Joan i Anselm Clavé. Fase 1.Sant Feliu de LlobregatCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBAdjudicació del contracte d'obres del carrer del Sol.Sant Pere de RiudebitllesCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació de l'inici del projecte de les actuacions a realitzar per a la implantació de serveis bàsics a diferents polígons industrials.Sant Vicenç de CastelletCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres relatives al projecte executiu d'enderroc d'una part de la planta segona de l'edifici Sporting Master Center.SitgesENDERROCEnllaç
21-01-2015BOPBLicitació del contracte de gestió del servei públic del bar-restaurant del centre cívic Jaume Via.Vilobí del PenedèsRESTAURACIÓEnllaç
21-01-2015BOPGAnunci de formalització de contracte: Obres de rehabilitació del ferm i altres elements funcionals del camí d’Amer a St. Martí Sacalm.SusquedaCAMINSEnllaç
21-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència urbanística d'usos i obres provisionals, legalització d'una edificació auxiliar, al carrer Forja número 1.CastellbisbalPROVISIONALEnllaç
21-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat. Restaurant-Bar amb Cuina pròpia (2.3.4.1) en el local situat a AV DRASSANES 6.Barcelona Ciutat VellaRESTAURACIÓEnllaç
21-01-2015BOPBDeclaració com a deserta de la subhasta pública per a l'alienació en un sol lot del conjunt de parcel·les ubicades a la urbanització Torre Vileta 2 del terme municipal de Cervelló.CervellóCOMPRA-VENDAEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte per a l'obertura lateral de la ctra BV-2002 a l'àmbit de l'antic CEIP Joan Juncadella, tram al sud del c/ d'Antoni Mampel. TM Sant Vicenç dels Horts.Sant Vicenç dels HortsCARRETERESEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'execució de nova construcció i rehabilitació integral de Vil·la Urània com a complex d'equipaments al districte de Sarrià-Sant Gervasi.Barcelona Sarrià-Sant GervasiEQUIPAMENTSEnllaç
21-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic i reguladora de l'ús de la via pública.Montcada i ReixacTERRASSESEnllaç
21-01-2015BOEInformación oficial y pública, y definitivamente el proyecto de trazado "Autovía del Nordeste, A-2. Tramo: Enlace de Vidreres". Provincia de Girona.VidreresCARRETERESEnllaç
21-01-2015BOELey 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.CATALUNYAREGLAMENTEnllaç
21-01-2015BOELey 18/2014, de 23 de diciembre, de modificación de la Carta municipal de Barcelona.BarcelonaREGLAMENTEnllaç
21-01-2015BOPLModificació Projecte Reparcel·lació del Pla Millora Urbana PE-5 de Baqueira.Naut AranREPARCEL·LACIÓEnllaç
21-01-2015BOPLExposició pública de la Llicència d'activitats recreativa s per a l’activitat de bar restaurant, emplaçat al carrer d’Arbeca, 14.MollerussaRESTAURACIÓEnllaç
21-01-2015BOPLAprovació inicial del “Projecte per a la creació d’un centre de dinamització turística i econòmica de la vila de Menàrguens” .MenàrguensEQUIPAMENTSEnllaç
21-01-2015BOPLAprovació definitiva de la memòria valorada d'adequacio de l'accés al cementiri.AlcoletgeCARRERSEnllaç
21-01-2015BOPBDeclaració de la necessitat d'ocupació directa i urgent d'uns béns i drets, sistema d’espais lliures locals a les parcel·les del carrer del Pont núm. 40 i núm. 42.Montcada i ReixacEXPROPIACIÓEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació en les qualificacions urbanístiques anomenades del nucli vell (clau 1) i zona d'edificació lineal (clau 2).CamarasaMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ENS/41/2015, de 7 de gener, per la qual es modifica la Resolució ENS/2621/2014, de 17 de novembre, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics. Tortosa.TortosaESCOLAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 7 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCatalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2009/86. Aeroport de la Seu d'Urgell, Montferrer i Castellbó i Ribera d'Urgellet.Montferrer i CastellbòSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 8 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2006/771. Sector PMU-6 POUM.SitgesSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 8/1/2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC dictada en el recurs contenciós administratiu 2010/305, C/Evarist Fábregas, de la Sedera, Avinguda Pere el Cerimoniós i Passeig de la Misericòrdia.ReusSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 9 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC dictada en els recursos contenciosos administratius núm. 2008/172 i 2008/191. Modificació puntual núm. 6.CelràSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2011/346. Trama urbana consolidada, can Gasull.Sant Vicenç de MontaltSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ENS/40/2015, de 7 de gener, per la qual es traslladen diversos centres educatius públics. Martorell, Santa Coloma de Cervelló.MartorellESCOLAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 13 de gener de 2015, sobre resolucions referents al municipi de Ripollet, Aprovar definitivament la Modificació del Pla general metropolità en la zona industrial del marge esquerra del riu Ripoll.RipolletMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al foment de l'emprenedoria.CardonaSUBVENCIÓEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 16 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, Donar conformitat al text refós de la modificació número 6 del Pla general d'ordenació urbana.CelràMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015DOGCRESOLUCIÓ AAM/36/2015, de 13 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert.El Pont de SuertACTIVITATSEnllaç
22-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/2997/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de laminatge en calent de platines, rodons i perfils comercials.CastellbisbalINDÚSTRIAEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE de 12 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2009/193. Sector Redosa-Vallençana Baixa.Montcada i ReixacSENTÈNCIAEnllaç
22-01-2015DOGCACORD GOV/3/2015, de 20 de gener, pel qual s'autoritza la cessió gratuïta del domini de la finca situada a l'avinguda del Parc, núm. 7, del terme municipal de Granollers.GranollersCESSIÓEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial d'un projecte, substitució d’aigua potable al barri de Can Vallhonrat, 177.000,00€.RubíAIGUAEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'enderroc de l'edifici del pou d'aigua, dels pisos del patronat i urbanització de la vorera.BescanóENDERROCEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer en immobles de Cardona.CardonaSUBVENCIÓEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'obres de rehabilitació de les cobertes del CEIP Mediterrània.Cornellà de LlobregatESCOLAEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del projecte titulat «Junts fem barri-millores accessibilitat».GavàCARRERSEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del projecte titulat «Junts fem barri-millores pavimentació».GavàCARRERSEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre informació pública del Projecte de reconstrucció de l'edifici existent de can Burrisquet.ÒdenaEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic.Olesa de MontserratFAÇANESEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'urbanització del nucli de Santa Càndia, fase 1.OrpíCARRERSEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte d'arranjament del col·lector del carrer Onze de Setembre.PolinyàSANEJAMENTEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de reforma i ampliació del pavelló poliesportiu.Riudellots de la SelvaESPORTIUEnllaç
22-01-2015BOPGConcessió administrativa: ús privatiu del bé demanial d’una porció del solar on hi ha l’envelat situat a la Pujada del Grup Bondia per a destinar-lo a la instal·lació d’un centre d’emmagatzematge de gas.Sant Julià del Llor i BonmatíGASEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació d'un expedient de concessió de domini públic, centre d’interpretació turística i promoció econòmica de Bescanó situat al nou edifici del conjunt de l’estació del carrilet.BescanóCONCESSIÓEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Nou pàrquing al solar de l'antic cinema espanyol.NavàsAPARCAMENTEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu d'obres de remodelació del mercat municipal La Plaça de Sant Feliu de Llobregat.Sant Feliu de LlobregatMERCATEnllaç
22-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de devolució de la fiança per les obres Esplanació del sector industrial de la Consolació de Cercs.CercsAVALEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra ordinària Caldera alimentada amb estella forestal i xarxa de calor per alimentar diversos equipaments de la zona exportiva Can Xarau.Cerdanyola del VallèsBIOMASSAEnllaç
22-01-2015BOPBFormalització de les obres de manteniment de la plaça de l'Estany de Sant Maurici, dels jardins de Joan Salvat Papasseit, de la plaça de Roigé i Badia i dels jardins de la Pau.El Prat de LlobregatPARCS I JARDINSEnllaç
22-01-2015BOPBFormalització de les obres de manteniment i conservació de la jardineria al camí de la platja, paral·lel a la B-203.El Prat de LlobregatPARCS I JARDINSEnllaç
22-01-2015BOPBAcord que deixa sense efecte l'aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit de la unitat d'actuació UA-35 Els Tremolencs.La GarrigaURBANITZACIÓEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial de dos projectes: arranjaments del la Ruta del Ter T.M. Les Llosses (Ripollès), arranjaments del la Ruta del Ter T.M. de Colomers.Les LlossesCAMINSEnllaç
22-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de llicència ambiental per exercir l'activitat de reciclatge de palets.Lliçà de VallINDÚSTRIAEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització Millora de la mobilitat a la cruïlla de la plaça de l'Àngel.Caldes de MontbuiCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBLicitació del contracte d'explotació del mòdul destinat a guingueta bar situat al parc del Tramvia.MontgatRESTAURACIÓEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de restauració de l'antic escorxador de Sallent.SallentEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Nova rotonda a la cruïlla de la carretera de Berga amb passeig Circumval·lació nord.NavàsCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència d'ús del sòl no urbanitzable, Legalització i ampliació de construccions ramaderes, FINCA FÀBREGA - PERRITXO.NavàsGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPBAdjudicació de les obres del projecte executiu del pavelló esportiu tipus PAV-2 fase 2 al CEIP Sant Bernat.Olesa de MontserratESPORTIUEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de la passarel·la dels Molins.Roda de TerCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial al municipi de Rubí.RubíSUBVENCIÓEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de substitució de l'aigua potable al barri de Can Vallhonrat.RubíAIGUAEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d'actuació urbanística en el polígon d'actuació urbanística UR-01.1 Supermaresme.Sant Andreu de LlavaneresREPARCEL·LACIÓEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla director d'enllumenat públic.Sant CeloniENLLUMENATEnllaç
22-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència per a la rehabilitació d'una masia existent coneguda com mas Rocacorba.ManlleuMASIAEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm. 16 “Sector Industrial Sud” .BredaREPARCEL·LACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d’aprovació definitiva: Ordenança de conservació, neteja i tancament de solars i terrenys i pavimentació de voreres al municipi de Santa Cristina d’Aro.Santa Cristina d'AroLLICÈNCIESEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament municipal sector Transports Mateu.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament municipal concretament la Clau 16.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament municipal concretament la Clau 13.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d’aprovació definitiva: ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBRES A LA VIA PÚBLICA.Santa Cristina d'AroLLICÈNCIESEnllaç
22-01-2015BOPGAnunci de formalització de la licitació per a la concessió del servei d'escola Bressol "Els Belluguets".PalafrugellESCOLAEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte de l'aprovació inicial d'un projecte de modificació puntual del PGOU per a la delimitació d'un àmbit de sòl urbanitzable delimitat.El Far d'EmpordàMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGEdicte d'exposició pública del projecte per a la legalització de canvi d’ús d’un magatzem agrícola a magatzem domèstic situat a la parcel·la 160 del polígon 6.ForallacAGRÍCOLAEnllaç
22-01-2015BOPBConvocatòria del procediment d'atorgament de subvencions per a la contractació de persones desocupades per a l'any 2015.Castellar del VallèsSUBVENCIÓEnllaç
22-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, Millora de part del ferm i del clavegueram de la urbanització Can Carbonell - Fase I.Caldes de MalavellaCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla parcial urbanístic del sector N (carretera de Cardedeu).Les Franqueses del VallèsPPUEnllaç
22-01-2015BOPGAnunci d’aprovació d’un expedient de contractació: Contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel municipals de Breda.BredaESPORTIUEnllaç
22-01-2015BOPGAnunci d’exposició publica del plec de condicions: adjudicació del contracte de serveis de Bar-restaurant, piscines i càmping. Import : 10.800,00€ anuals.OsorCÀMPINGEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla d'acció per a la implementació de les accions de millora d'enllumenat recollides en auditories a 16 dependències municipals.Barberà del VallèsENLLUMENATEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte de reforma de la climatització del centre cívic de Ca n'Amiguet.Barberà del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla de millora urbana per a l'ajust de les condicions d'ordenació de l'illa delimitada pels carrers Pere IV, Bilbao i l'avinguda de la Diagonal.Barcelona Sant MartíPMUEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de la zona específica ZE-5B zona Rambla.Barcelona Ciutat VellaPEUEnllaç
22-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres d'implantació d'unes feixes agrícoles i senders practicables al barri de la Trinitat de Barcelona.Barcelona Nou BarrisHORTSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual de la normativa urbanística del POUM.Caldes de MontbuiMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPGAnunci sobre informació pública de la modificació d'una explotació porcina a a la finca de Can Pigem.CamósGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPBAcord que deixa sense efecte l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de la unitat d'actuació núm. 35 Els Tremolencs.La GarrigaREPARCEL·LACIÓEnllaç
22-01-2015BOPLAnunci d’adjudicació: Projecte bàsic i d’execució de consolidació estructural i rehabilitació de l’edifici “Cal Negre”.AlpicatEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015BOPLAprovació inicial d'una memòria valorada, Condicionament urbà del Mirador de la Torre.OlianaPARCS I JARDINSEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'adequació de la zona d'aparcament annexa a la plaça Santa Maria de Sallent.SallentAPARCAMENTEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'arranjament dels entorns i ampliació del local social.Santa Cecília de VoltregàEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de l'obra local ordinària de millora d'urbanització al barri d'en Gosch.TianaCARRERSEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial d'un projecte d'obra municipal, Carrers de la Urbanització Vallmoll Paradís – PROJECTE DE MILLORES.VallmollCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPTProjecte d'urbanització dels carrers d'en Simó, de l'Escrivania, del Call, dels Jueus, del Mur, de Sant Isidre, Artús i Costa Església. Aprovació definitiva.VallsCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública de llicència urbanística en sòl no urbanitzable corresponent al projecte de nova explotació porcina d’engreix situada al polígon 8, parcel·la 84.Els Plans de SióGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPLAnunci d’adjudicació de contracte d’obres del projecte bàsic i d’execució del Centre Estratègic de Suport Empresarial i Tecnològic (CESET) de Balaguer.BalaguerEQUIPAMENTSEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública d’autorització d’usos i obres de caràcter provisional per al canvi d’ús d’un magatzem per a quadra de 5 cavalls, situat al polígon 5, parcel·la 199.TàrregaANIMALSEnllaç
22-01-2015BOPLAnunci de projecte d'obres en sòl no urbanitzable, nova instal·lació d’explotació porcina de transició, situada al polígon 502, parcel·la 78.Castelló de FarfanyaGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPLAnunci sobre la sol·licitud de llicència urbanística, en sòl no urbanitzable, de canvi d’orientació d’explotació porcina.ForadadaGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública de l'Ampliació d’una granja de porcs a les parcel·les 236 i 237 del polígon 10.Gavet de la ConcaGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública de la llicència urbanística, en sòl no urbanitzable, instal·lació de nova explotació porcina de truges (3.000 truges reproductores, 400 truges de reposició i 9.000 garrins) a emplaçar a les parcel·les 349 i 347 del polígon 3.TalarnGRANJAEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública de la Llicència ambiental per a la instal·lacio d'una activitat de camping a Castissent.TrempCÀMPINGEnllaç
22-01-2015BOPLExposició pública d’autorització d’usos i obres de caràcter provisional per a la instal·lació d’un pal de llum amb dos focus, inclòs en el sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 14.TàrregaPROVISIONALEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra Projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa de 80 Kw a les instal·lacions del centre cívic del Mallol.Sant Hipòlit de VoltregàBIOMASSAEnllaç
22-01-2015BOPTProjecte d'ampliació i pavimentació del camí del Mig, tram entre el Grup del Temple i pl. del Mil·lenari. Aprovació inicial.TortosaCAMINSEnllaç
22-01-2015BOPTConveni de cessió entre l'ajuntament i particular d'una hectàrea i del dret d'accés a la finca del pol. 6, parc. 96 per a desenvolupar el projecte cultural i d'educació en el lleure The Campboards.PorreraCONCESSIÓEnllaç
22-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança de sorolls i vibracions.SalouACÚSTICAEnllaç
22-01-2015BOPTAdjudicació del contracte d'obra d'urbanització de la plaça de l'Era del Castell.El MorellCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPTExposició pública del projecte d'estesa de línia aèria de baixa tensió per a nou subministrament elèctric en una finca a la zona de Castellons, pol. 17, parc. 509.FlixELÈCTRICEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial de la 31ena modificació puntual del Pla general municipal per la regulació dels usos religiosos.TorellóMODIFICACIÓEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'ocupació de les vies i els espais públics de Sant Vicenç dels Horts.Sant Vicenç dels HortsTERRASSESEnllaç
22-01-2015BOPBAcord de suspensió de les llicències i comunicacions prèvies d'activitats.Sant Sadurní d'AnoiaLLICÈNCIESEnllaç
22-01-2015BOPTAdjudicació del contracte d'obra de construcció del tanatori municipal.El MorellCEMENTIRIEnllaç
22-01-2015BOPTProjecte de reparació i manteniment de carrers per a l'any 2015. Aprovació inicial.La SéniaCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de pou del Faig i portada d'aigua fins a la sortida de l'ETAP.Sant Quirze SafajaAIGUAEnllaç
22-01-2015BOPTProjecte d'obra de soterrament de serveis als carrers de la urb. Vallmoll Paradís. Aprovació inicial.VallmollCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de la III fase del passeig del Tenes (camí del Faig).Sant Quirze SafajaCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reurbanització del carrer Vilet.Sant Quintí de MedionaCARRERSEnllaç
22-01-2015BOPTProjecte d'enderroc zona Mossos d'Esquadra i millores del c/ Santa Margarida. Aprovació definitiva.VallsENDERROCEnllaç
22-01-2015BOPTLlista projectes: urbanització de la pl. del Forn Nou i altres. Aprovació inicial.La Selva del CampCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPLEdicte d'informació pública, llicència ambiental amb avaluació d’impacte ambiental per a l’activitat d’instal·lació porcina que s’ha d’ubicar a la parcel·la 235 del polígon 10.ArbecaGRANJAEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una autorització d'obres de caràcter provisional, per tal de dur a terme la reforma del bar-restaurant existent a la Plaça de Sant Pere, núm. 1, baixos.Sant Feliu de GuíxolsRESTAURACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci d’aprovació inicial dels estatuts de la Junta de Conservació del polígon d’actuació urbanística denominat PA-02B de la urbanització Golf Girona.Sant Julià de RamisREPARCEL·LACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental, per al funcionament d’una activitat esportiva recreativa de caràcter permanent (paintball, futbolgolf i futbito) a la parcel·la 215 del polígon 4.Sant Pere PescadorESPORTIUEnllaç
23-01-2015BOPLEdicte aprovació inicial reparcel·lació PA-07.AlmacellesREPARCEL·LACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació inicial del document anomenat “Projecte bàsic i d’execució d’aparcament i millora d’accessos al Castell de la Trinitat”.RosesCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPLExposició pública de la Modificació Puntual del POUM de L’Espluga Calba per tal d’ajustar el redactat sobre Extraccions, terres, minerals.L'Espluga CalbaMODIFICACIÓEnllaç
23-01-2015BOPLEdicte d'Ampliació d'explotació ramadera porcina amb un nombre de porcí superior a 2.500, Polígon 7 parcel·la 37 i 39.Vilanova de SegriàGRANJAEnllaç
23-01-2015BOPLInformació pública segona aprovació inicial del POUM de Cervera i Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA).CerveraPOUMEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci d'aprovació de l'expedient de contractació i els plecs de condicions per a l'aprofitament forestal apícola de la forest d'utilitat pública.Torroella de MontgríAGRÍCOLAEnllaç
23-01-2015BOPBBases reguladores i convocatòria de subvencions a empreses, autònoms i entitats per a la contractació de persones en situació d'atur.Olesa de MontserratSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació definitiva d'un projecte, REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU.Riudellots de la SelvaESPORTIUEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d’aprovació inicial de les bases que regiran la convocatòria pública per a la concessió d’uns ajuts per a la rehabilitació de les seves façanes, per a l’any 2015.GarrigàsSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPGObres mínimes i imprescindibles per finalitzar la urbanització Pla Parcial “Ciutat Jardí de Melianta” i per tal que les finques de l’esmentat sector tinguin la condició de solar.FontcobertaURBANITZACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació inicial del Projecte d’obra ordinària de piscina exterior i el seu tancament al centre esportiu.Santa Coloma de FarnersPISCINAEnllaç
23-01-2015BOPLEdicte aprovació definitiva urbanització PA-07.AlmacellesURBANITZACIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte modificat de les obres d'urbanització al sector industrial Can Margarit.Sant Esteve SesroviresURBANITZACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci pel qual es deixa sense efectes la licitació d'un contracte d'obres: PILOTATGE PER A FONAMENTS D’UNA EDIFICACIÓ AMB DESTINACIÓ A AULARIS per haver detectat errors constructius en el projecte.Castell-Platja d'AroESCOLAEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva del projecte de prolongació del carrer Albera.La JonqueraCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPTDesafectació d'un bé demanial constituït pel tros de camí rural que transcorre del c/ Pau Casals fins al c/ Sant Francesc. Exposició pública.L'AldeaDESAFECTACIÓEnllaç
23-01-2015BOPTProjecte d'urbanització del Pla parcial Temple Sud. Aprovació inicial.TortosaURBANITZACIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAmpliació de la despesa i atorgament de les subvencions destinades a finançar inversions en tecnologies de la informació i comunicacions.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d’aprovació inicial: REGLAMENT PER DETERMINAR LA CONDICIÓ D’HABITATGES DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT.ArbúciesHABITATGEEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de reforç estructural parcial de la Casa Convalescència.VicEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu de la 2a fase del centre ocupacional i hortes socials ecològiques de la Cooperativa Apindep Ronçana, SCCL.Santa Eulàlia de RonçanaHORTSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte executiu de Cal Xerta fase 1. Consolidació estructural.Sant Pere de RiudebitllesEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació puntual de l'article 215 del POUM.MontmelóMODIFICACIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.Sant Pere de RibesACTIVITATSEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del projecte d’urbanització del P.A.23 Mas Molins.ViladrauURBANITZACIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'adequació de la zona d'aparcament annexa a la plaça Santa Maria.SallentAPARCAMENTEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de restauració de l'antic escorxador.SallentEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'ampliació i millora del parc d'Hidrants de la xarxa d'aigua potable.Palau-solità i PlegamansAIGUAEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte Connexió de dues escomeses a la xarxa de clavegueram municipal del carrer Rieral.Palau-solità i PlegamansSANEJAMENTEnllaç
23-01-2015BOPBBases de la convocatòria de subvencions a les persones que s'estableixin com a autònoms o en règim de cooperativa de treball associat.Olesa de MontserratSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBLicitació de l'obra de millora del Molí Fariner-Centre de Promoció Econòmica, fases 3 i 4.MartorellEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015BOPBFormalització d'un contracte d'obres. Adequació del carrer Mestre Saura: millora de l'accessibilitat del vianant i millora de la circulació.El Pont de Vilomara i RocafortCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de millora de l'accessibilitat del carrer de l'Assutzena.CubellesCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de millora de l'accessibilitat de l'avinguda Països Catalans.CubellesCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació inicial d'un projecte d'obres de reforma i ampliació de l’edifici administratiu i seu del Consell Comarcal de la Selva”.Santa Coloma de FarnersEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.Sant Pere de RibesACTIVITATSEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre informació pública de la segona aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanístic municipal i de l'informe de sostenibilitat ambiental.CerveraPOUMEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla de millora urbana per a l'ordenació volumètrica de l'edifici situat al carrer de Diputació, núm. 322.Barcelona EixamplePMUEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla especial urbanístic de regulació d'un equipament docent i esportiu situat al carrer de Potosí, núms. 1-3.Barcelona Sant AndreuPEUEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla especial urbanístic d'ordenació del subsòl per a la recuperació del dipòsit del Rei Martí, situat al carrer Bellesguard, núm.14.Barcelona Sarrià-Sant GervasiPEUEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació del Pla especial urbanístic per a la ubicació, en el subsòl, de les instal·lacions tècniques del Castell de Montjuïc.Barcelona Sants-MontjuïcPEUEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial i exposició pública del Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB).BarcelonaPEUEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte sobre la licitació per atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis a les platges del terme municipal de Palamós durant les temporades 2015 a 2018.PalamósMARÍTIMEnllaç
23-01-2015BOPBLicitació de les obres del Projecte de rotonda a la intersecció de les carreteres C-1415c i BV-5106. TM Argentona.ArgentonaCARRETERESEnllaç
23-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres de millora de les instal·lacions tèrmiques del CEM Verneda.Barcelona Sant MartíESPORTIUEnllaç
23-01-2015DOGCGestió, manteniment, operativitat i explotació de l’heliport de la Val d’Aran (Betren).Vielha e MijaranAEROPORTEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.Sant Pere de RibesACTIVITATSEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública.Sant Pere de RibesACTIVITATSEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre convocatòria de la licitació de les obres d'urbanització de Mas Tomasí, fase V-A.PalsCARRERSEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació definitiva de la modificació puntual del Pla especial per a l'adequació de l'illa J del campus sud, sub-àmbit ponent.Barcelona Les CortsPEUEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament núm. 16, Àrea d’equipaments privats així com el conveni urbanístic.FortiàMODIFICACIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic per a la implantació d'un establiment comercial menor de 5.000 m2 al Passeig de Gràcia, núm. 11.Barcelona EixamplePEUEnllaç
23-01-2015DOGCANUNCI sobre formalització d'un contracte d'obres de pavimentació i accessibilitat.BlanesCARRERSEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de la memòria valorada relativa a l'adequació de l'accés al cementiri municipal.AlcoletgeCARRERSEnllaç
23-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública, concessió d’aigües subterrànies de la mina de Can Guitard per a reg d’horts.TerrassaAIGUAEnllaç
23-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública, investigació i de concessió d'aigües subterrànies per a ús recreatiu, C/Carles Riba nº 3.Barcelona Sarrià-Sant GervasiAIGUAEnllaç
23-01-2015DOGCANUNCI de formalització del contracte de l'expedient 13/150 Contractació per a la prestació del servei d'alimentació i "vending" del Parc Sanitari Pere Virgili, c/ Esteve Terradas, 30.Barcelona GràciaRESTAURACIÓEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/20/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la constitució gratuïta d'un dret real de superfície sobre una finca cedida per l'Ajuntament de Solsona, centre cívic i una oficina d’atenció ciutadana.SolsonaEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/19/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la constitució gratuïta d'un dret real de superfície sobre una finca cedida per l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, institut d’educació secundària.Sant Andreu de LlavaneresESCOLAEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/18/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca cedida per l'Ajuntament de Pineda de Mar amb destinació comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.Pineda de MarEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/17/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca cedida per l'Ajuntament d'Amposta, ampliació de l’Institut Montisà.AmpostaESCOLAEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/16/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca cedida per l'Ajuntament de Valls amb destinació a ubicar la comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.VallsEQUIPAMENTSEnllaç
23-01-2015DOGCRESOLUCIÓ ECO/15/2015, de 8 de gener, per la qual es dóna publicitat a l'acceptació de la cessió gratuïta de domini d'una finca cedida per l'Ajuntament de Palafrugell amb destinació a la construcció de l’escola Pi Verd.PalafrugellESCOLAEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE de 20 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent al polígon d'actuació PA-1 El Pòsit i a la clau 8d.CambrilsMODIFICACIÓEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE de 16 de gener de 2015, sobre una resolució referent als municipis de Bescanó i Salt: Aprovar definitivament, el Pla especial urbanístic per a noves línies elèctriques subterrànies a 25 Kw.SaltELÈCTRICEnllaç
23-01-2015DOGCEDICTE sobre licitació per atorgar les autoritzacions per a la prestació de serveis a les platges del terme municipal de Palamós, temporada 2015-2018.PalamósMARÍTIMEnllaç
23-01-2015BOPBConcessió de la subvenció per a inversions en la modalitat de llibreries.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBSuspensió de l'aprovació definitiva del Pla de millora urbana de l'àmbit Heron City-Can Dragó.Barcelona Nou BarrisPMUEnllaç
23-01-2015BOPBConcessió de la subvenció per a inversions en la modalitat de galeries d'art.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBConcessió de la subvenció per a inversions en la modalitat d'espais de creació i sales de música en viu.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBConcessió de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic a equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs.BarcelonaSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBDeixar sense efecte el projecte bàsic i executiu de consolidació de forjats de la masoveria i coberts al Marquet de les Roques, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.Sant Llorenç SavallPATRIMONIEnllaç
23-01-2015BOPBConvocatòria d'atorgament d'ajuts i/o subvencions municipals per al 2015.CanyellesSUBVENCIÓEnllaç
23-01-2015BOPBAdjudicació de la concessió administrativa de l'ús privatiu del quiosc de la plaça Joan Alsina.CardedeuCOMERCIALEnllaç
23-01-2015BOPBAdjudicació de l'obra de rehabilitació i reparació d'infraestructures i immobles de propietat de l'entitat local afectes al servei públic, cementiri.CardedeuCEMENTIRIEnllaç
23-01-2015BOPBAdjudicació del contracte de les obres de construcció de murs i graderies per la consolidació dels talussos de la pista esportiva coberta Pompeu Fabra.CardedeuESPORTIUEnllaç
23-01-2015BOPBAdjudicació del contracte de les obres d'instal·lació d'enllumenat públic a l'avinguda Rei en Jaume entre els carrers Dr. Barraquer i avinguda Països Catalans.CardedeuENLLUMENATEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM, reajustament del límit nord de l’equipament escolar Institut la Garrotxa.OlotMODIFICACIÓEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d’aprovació d’un expedient de concessió de domini públic: ocupació del nou edifici del Carrilet com a centre d’interpretació turística i promoció econòmica.BescanóCONCESSIÓEnllaç
23-01-2015BOPGEdicte d’informació pública d’un projecte per canvi d’ús de les parcel·les 98,146 i 147 del polígon 5 de “La Carrerada” .BolvirAGRÍCOLAEnllaç
23-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació inicial del projecte d'enderroc de l’edifici del pou d’aigua dels pisos del patronat i urbanització de la vorera.BescanóENDERROCEnllaç
24-01-2015BOPTText refós del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial 10 Gran Indústria. La Granja II. Aprovació inicial.El MorellREPARCEL·LACIÓEnllaç
24-01-2015BOPTLicitació de l'obra de rehabilitació de la xemeneia del Molí d'Adell i actuació al seu entorn. Procediment obert urgent. Cofinançament FEDER.AmpostaPATRIMONIEnllaç
24-01-2015BOEDirección de ejecución de las obras de construcción de un edificio de 105 viviendas, un casal para gente mayor y, sin adecuación interior, un CAP y un centro de salud mental, calles Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada.Barcelona Sant MartíSERVEISEnllaç
24-01-2015BOEResolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública el otorgamiento de una concesión al Ayuntamiento de Rosas (Girona) sobre el faro del mismo término municipal, para destinarlo a usos culturales y de bar.RosesRESTAURACIÓEnllaç
24-01-2015BOPTMemòria per a la clausura de l'abocador de terres i runes. Aprovació inicial.Cabra del CampÀRIDSEnllaç
24-01-2015BOPTSuspensió de l'atorgament de llicències relacionades amb l'ús religiós. Acord Junta de Govern de 13.01.2015.CalafellCULTEEnllaç
24-01-2015BOEConcesión administrativa "Terminal marítima de manipulación portuaria de productos petrolíferos en la explanada de hidrocarburos y servicios logísticos".TarragonaPORTEnllaç
24-01-2015BOPTAdjudicació de l'obra addenda serveis urbans del projecte d'urbanització del PAU 2.FreginalsURBANITZACIÓEnllaç
24-01-2015BOEFormalización del contrato del suministro y servicios de renovación parcial de materiales de las instalaciones de alumbrado público del núcleo urbano del municipio (fase 1).SaltENLLUMENATEnllaç
24-01-2015BOPTExposició pública de la llicència municipal per a l'activitat de discoteca, bar i restaurant al c/ Hospital, 8.ReusRESTAURACIÓEnllaç
24-01-2015BOPTClàusules i licitació de la concessió administrativa per a la instal·lació, conservació i explotació de diversos suports publicitaris en diversos espais del terme municipal. Procediment obert ordinari.TarragonaPUBLICITATEnllaç
24-01-2015BOPTImposició i ordenació de contribucions especials per executar l'obra de millora de serveis municipals. Aprovació definitiva.FalsetCONTRIBUCIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. AV DIAGONAL 414.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. PG GRACIA 44.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització de l'àmbit d'actuació urbanística PP-Ind.3b.Castellví de la MarcaURBANITZACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. AV DRASSANES 29.Barcelona Ciutat VellaTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOEFormalización del contrato de la redacción del proyecto ejecutivo, ejecución de las obras (actuaciones previas y de rehabilitación de la fábrica de Ca Alier) y servicios de gestión integral del edificio de Ca Alier. Importe total: 4.720.170,33 euros.Barcelona Sant MartíEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOEFormalización del contrato de la obras de rehabilitación y adecuación para la biblioteca les Corts-Vidre en la calle Comtes de Bell Lloc, entre las calles de Novell y Evarist Arnús.Barcelona Les CortsEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva de la supressió del servei d'aparcament de vehicles industrials i tancament definitiu del recinte.Cerdanyola del VallèsAPARCAMENTEnllaç
26-01-2015BOPBFormalitació dels treballs de fabricació, subministrament i instal·lació dels senyals generals d'accés als parcs de la XPM.BarcelonaPARCS I JARDINSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu d'obra municipal ordinària Projecte de reparació de voreres any 2015.Cerdanyola del VallèsCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de dos projectes d'obres, il·luminació del Castell, aparcament provisional al camí de les Rovires-Torrent Fondo.CervellóENLLUMENATEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla parcial del polígon PP-ind-3.Castellví de la MarcaPPUEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C BOLIVIA 239.Barcelona Sant MartíTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització del carrer sense nom de Les Masuques.Castellet i la GornalCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBLicitació del contracte d'obres per a l'execució de la segona fase dels treballs de condicionament del centre cívic Poble Vell-Canyars.CastelldefelsEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer en immobles de Cardona.CardonaSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions pel foment de l'emprenedoria.CardonaSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del Santuari de Queralt.BergaMODIFICACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització del contracte de gestió i explotació del CC Parc Sandaru i del casal de gent gran Parc.Barcelona Sant MartíCONCESSIÓEnllaç
26-01-2015BOPBInformació de la sol·licitud de devolució d'una fiança per l'execució d'una obra.CercsAVALEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C JOHANN SEBASTIAN BACH 30.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBModificació de la relació de béns i drets afectats del projecte Millora de la intersecció entre la ctra. N-141b i la ctra. BV-1033 d'accés Sant Pere Sallavinera.Sant Pere SallavineraCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. AV. PARAL·LEL 141.Barcelona Sants-MontjuïcTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C. ROGER DE FLOR 45.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat bar restaurant i bar musical.PG MARE NOSTRUM 19 -21.Barcelona Ciutat VellaRESTAURACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBModificació de la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu Millora de la intersecció de la carretera BV-3051 Sant Pere Sallavinera.Sant Pere SallavineraCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud d'una llicència ambiental per a l'activitat de compra venda al detall de metall i articles de 2a mà al carrer Barcelona, 53, bxos.ManresaCOMERCIALEnllaç
26-01-2015BOPBModificació de la relació de béns i drets afectats per a l'execució de la Millora de la intersecció entre les C-1411a i BP-1121. TM Castellbell i el Vilar.Castellbell i el VilarCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del mapa de capacitat acústica.ManresaACÚSTICAEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C MAJOR DE SARRIA 240.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBModificació de la relació de béns i drets afectats en les obres de Substitució del pont de la carretera BV-3003 sobre el Cardener. TM Callús.CallúsCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C RUBEN DARIO 40 - 44.Barcelona Sant AndreuTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte constructiu Millora del revolt al PK 5+655 de la carretera BV-5001. TM Montcada i Reixac, i Santa Coloma de Gramenet.Montcada i ReixacCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte constructiu de Passera de vianants a la carretera BV-5114 PK 5+280. TM Campins.CampinsCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla de millora urbana de l'illa situada a l'emplaçament carrer Agudes, 1 i carrer Pla de la Calma, 7.BalenyàPMUEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres d'enderroc a la finca del carrer Roger de Flor, 2-10 de Badalona.BadalonaENDERROCEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística.ArgentonaPOUMEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de la imposició i ordenació de contribucions especials per les obres d'urbanització del carrer Sant Ramon. .ArgentonaCONTRIBUCIONSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del Reglament per determinar la condició dels habitatges desocupats amb caràcter permanent i l'annex de Protocol municipal davant els desnonaments.Arenys de MuntHABITATGEEnllaç
26-01-2015BOPBModificació de la relació de béns i drets afectats pel Projecte constructiu d'itinerari de vianants BV-5022 del PK 2+070 al PK 2+600. TM Cabrils.CabrilsCARRETERESEnllaç
26-01-2015BOPBConcessió administrativa de l'ús privatiu dels corresponents espais de domini públic per a la instal·lació i explotació quatre quioscos de begudes.GavàMARÍTIMEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. AV REPUBLICA ARGENTINA 91 -93.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. AV JOSEP TARRADELLAS 14.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C BALMES 209.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del Reglament de participació ciutadana.AlellaPARTICIPACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de rehabilitació de les cobertes del CEIP Mediterrània.Cornellà de LlobregatESCOLAEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector Eixample Nord i les Àrees Residencials Estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport.El Prat de LlobregatREPARCEL·LACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial d'un projecte d'obra ordinària. PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA DEPURADORA.Els Hostalets de PierolaCAMINSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C. CANTABRIA 23.Barcelona Sant MartíTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBConcessió administrativa de l'ús privatiu dels corresponents espais de domini públic per a la instal·lació i explotació de sis quioscos de venda de gelats.GavàMARÍTIMEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. PG FABRA I PUIG 167.Barcelona Nou BarrisTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPTConveni entre ajuntament i propietaris per a l'adquisició dels terrenys ubicats dins del Sector P sòl urbanitzable industrial a la ctra. dels Reguers. Aprovació.RoquetesCONVENIEnllaç
26-01-2015BOPBBases específiques reguladores de les subvencions establertes en el Projecte d'Intervenció Integral del Barri de Sant Agustí d'Igualada per a l'any 2015.IgualadaSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPBBases específiques reguladores i convocatòria de les subvencions per a la restauració de façanes per a l'any 2015.IgualadaSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'execució de la Sala Polivalent, 1a fase.Les Masies de RodaEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat per a l’exercici de l’activitat de taller mecànic d’estampació i mecanització de peces al carrer Miralles, 4-6.Malgrat de MarINDÚSTRIAEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra titulat Projecte executiu de la fase 7 del dipòsit controlat de residus.ManresaRESIDUSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. C BALMES 199.Barcelona Sarrià-Sant GervasiTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil.C PROVENÇA 292.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
26-01-2015BOPBConcessió administrativa de l'ús privatiu del corresponent espai de domini públic per a la instal·lació i explotació d'una escola nàutica.GavàMARÍTIMEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'una memòria valorada, Reparacions del paviment asfàltic de diversos carrers de la urbanització Maçanet Residencial Parc i d’altres emplaçaments puntuals.Maçanet de la SelvaCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAdjudicació del contracte d'obres d'execució del projecte d'urbanització del torrent de les Torres 2a Fase.Santa Margarida de MontbuiURBANITZACIÓEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals, Millora de la infraestructura de l´enllumenat públic del sector est del Nucli.Caldes de MalavellaENLLUMENATEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, Millora de la infraestructura de reposició de l’enllumenat públic del Sector de Can Carbonell- Fase I.2.Caldes de MalavellaENLLUMENATEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres locals, millores de la zona esportiva - pavimentació.Caldes de MalavellaESPORTIUEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte de l'aprovació definitiva de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts destinats al suport i promoció de l'activitat empresarial de Calonge - Sant Antoni per a l'exercici 2015.CalongeSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte de l'aprovació definitiva de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per a persones en situacions desfavorides.CalongeSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte de l'aprovació definitiva de les bases específiques que regulen la concessió de subvencions sobre l' impost sobre béns immobles a persones que siguin titulars de família monoparental.CalongeSUBVENCIÓEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci d'informació pública de l'expedient de desafectació i cessió en precari en favor de l’Agrupament Escolta Pare Claret (Minyons Escolta i Guies Sant Jordi de Catalunya) de la finca de propietat municipal Aurora,GironaDESAFECTACIÓEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci d'informació pública de l'expedient de desafectació i cessió en precari en Favor de la Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques – Astrid 21 del bé consistent en una parcel·la de 3.426 m2.GironaDESAFECTACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte executiu d'enderroc, consolidació i rehabilitació de l'edifici El Mallol.Sant Hipòlit de VoltregàENDERROCEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació inicial de la modificació puntual 2/2014 de les normes subsidiàries, per el canvi de clau urbanística d’una part de l’aparcament municipal (Edifici- Magatzem serveis municipals).La VajolMODIFICACIÓEnllaç
26-01-2015BOPTSol·licitud de llicència d'ús provisional de tanca de la finca situada al c/ Mas de Barberans, 17.TortosaTANQUESEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte referent a la constitució d'una entitat urbanística col·laboradora, Associació administrativa de cooperació del PA-07 Vista Alegre Sud.Sant Feliu de GuíxolsREPARCEL·LACIÓEnllaç
26-01-2015BOPGAnunci de licitació: Rehabilitació del ferm i altres elements tècnics del camí d’Empuriabrava a Castelló d’Empúries i del camí de Santa Cristina d’Aro a Castell d’Aro.Castell-Platja d'AroCAMINSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Reglament de participació ciutadana i govern obert.Santa Coloma de GramenetPARTICIPACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de modificació dels polígons d'expropiació a l'àmbit del Front Fluvial del Raval.Santa Coloma de GramenetEXPROPIACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte bàsic i executiu de reforma del pavelló poliesportiu municipal.Santa Coloma de CervellóESPORTIUEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'arranjament dels entorns i ampliació del local social.Santa Cecília de VoltregàCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva d'adaptació del Text refós del projecte de construcció d'una glorieta i un pas de vianants a la ctra. N-II.Sant Vicenç de MontaltCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del catàleg de camins municipals.Sant Pol de MarCAMINSEnllaç
26-01-2015BOPBBases de l'adjudicació d'habitatges en lloguer per a persones amb dificultats.Sant Just DesvernHABITATGEEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'Ordenança municipal d'adaptació de condicions d'edificació al polígon industrial Fontsanta.Sant Joan DespíLLICÈNCIESEnllaç
26-01-2015BOPGEdicte sobre l'aprovació inicial del projecte de magatzem municipal.La VajolEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre pròrroga del termini de presentació d'ofertes de la concessió administrativa de l'agrobotiga i el punt d'informació turística.Sant Cugat SesgarriguesCONCESSIÓEnllaç
26-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/54/2015, de 20 de gener, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic del Pla parcial urbanístic del subsector urbanitzable delimitat industrial P1 al terme municipal de Roquetes.RoquetesPPUEnllaç
26-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3017/2014, de 19 de desembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental del Pla especial urbanístic Nova infraestructura de fibra òptica entre la torre de Pujarnol i l'estació de ràdio de Rocacorba.Canet d'AdriPEUEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, sobre acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació en l'àmbit de la Sínia de les Vaques (clau 13), per a la regulació del règim d'usos de les finques 31, 33 i 35 del carrer de l'Àncora.Vilanova i la GeltrúMODIFICACIÓEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE de 16 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona: Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector Serrabanda 2.AiguafredaPMUEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE de 20 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2009/87, aeroport de la Seu d'Urgell.Ribera d'UrgelletSENTÈNCIAEnllaç
26-01-2015DOGCORDRE EMO/13/2015, de 15 de gener, de modificació de l'Ordre EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015.CATALUNYAREGLAMENTEnllaç
26-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/11/2015, de 15 de gener, per la qual se sotmet a informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l'execució de les obres del projecte Desdoblament de la carretera C-260. del PK 29+000 de la C-260 al PK 754+350 de l’N-II.FigueresEXPROPIACIÓEnllaç
26-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/53/2015, de 20 de gener, per la qual s'atorga l'autorització administrativa de les instal·lacions de distribució de gas natural de les xarxes de mitja pressió A (MPA) al nucli urbà.CardonaGASEnllaç
26-01-2015DOGCRESOLUCIÓ sobre la licitació per la contractació de l'explotació de màquines expenedores de begudes i aliments sòlids per al Consorci Sanitari del Maresme.MataróRESTAURACIÓEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte tècnic de les obres del Centre Intergeneracional Rural (2a Fase).MadremanyaEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPLAnunci d'exposició pública del Projecte de reforç de la planta segona de l'institut d'Estudis Ilerdencs (reforç del forjat del terra de la planta segona).LleidaEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre sol·licitud de llicència d'obres, obertura de rasa de 1.406 m per a la instal·lació de canonada de gas en sòl no urbanitzable per tal de donar subministrament de gas a les urbanitzacions Can Miret i Les Pungoles.Sant Antoni de VilamajorGASEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres de les instal·lacions de clima, refredadora i conductes, etc. complementàries per la posada en marxa de la Sala Gran de l'Auditori.Santa Margarida de MontbuiEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu d'obres de remodelació del mercat municipal la Plaça.Sant Feliu de LlobregatMERCATEnllaç
26-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana i govern obert.Santa Coloma de GramenetPARTICIPACIÓEnllaç
26-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del Projecte per a la contractació de les obres corresponents a les instal·lacions de clima, refredadora i conductes, etc., complementàries per a la posada en marxa de la sala gran de l'auditori dins del centre cultural.Santa Margarida de MontbuiEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir l'expedient per a la contractació de les obres de la sala gran de l'auditori dins del centre cultural.Santa Margarida de MontbuiEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de remodelació i ampliació de l'estadi municipal d'Aiguadolç.SitgesESPORTIUEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic sector SUD Samar't.VilafantPPUEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació de vehicles i vianants per implantar l'estacionament regulat amb prioritat per a residents, zona verda.Vilassar de MarAPARCAMENTEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra local Millora de la urbanització barri d'en Gosch.TianaCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres de pavimentació del passeig del Cingle.TavertetCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació del plec de clàusules administratives de la contractació de les obres de les instal·lacions de clima, refredadora i conductes, de la sala gran de l'Auditori.Santa Margarida de MontbuiEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial del text refós del Projecte de reparcel·lació de l'àmbit del PP10 Gran Indústria, la Granja II.El MorellREPARCEL·LACIÓEnllaç
26-01-2015BOPLAdjudicació del contracte de l’obra millores de la xarxa de subministrament d’aigües de Canejan i els seus nuclis de població.CanejanAIGUAEnllaç
26-01-2015BOPTProjecte bàsic de rehabilitació de la masia de Mas d'en Compte i construcció d'un celler a la finca situada al pol. 4, parc. 27.PorreraCELLEREnllaç
26-01-2015BOPTProjecte d'obres de pavimentació dels carrers de nucli antic, raval de la Mercè i raval de Cristo. Aprovació inicial.RoquetesCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPTExposició pública de la llicència per instal·lació d'explotació porcina d'engreix al pol. 26 parc. 83.Vimbodí i PobletGRANJAEnllaç
26-01-2015BOPLAnunci de formalització de contracte de la Millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i dipòsit general al Complex Caparrella.LleidaAIGUAEnllaç
26-01-2015BOPLDeclaració d'un bé cultural d'interès local, Safareig municipal de Vallfogona situat al municipi de Vallfogona de Balaguer.Vallfogona de BalaguerBCILEnllaç
26-01-2015BOPLEdicte d’usos i obres provisionals, projecte de magatzem agrícola al polígon 17, parcel·la 54, partida El Plans (SUD-2/El Talladell) .TàrregaAGRÍCOLAEnllaç
26-01-2015BOPTAvantprojecte de l'obra d'arranjament amb doble reg asfàltic de diversos camins del municipi. Aprovació inicial.L'AldeaCAMINSEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització del contracte corresponent a l'obra de reurbanització del carrer Girona, entre l'avinguda Pau Casals i la plaça Xon Comas.PalafollsCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPLAnunci de relació de bens i drets afectats per l’ocupació directa dels terrenys per a l’expropiació per raons urbanístiques c en el marc del Polígon d’actuació urbanística PAU-6 B.GuissonaEXPROPIACIÓEnllaç
26-01-2015BOPLLicitació contracte d'obres Pavelló Poliesportiu 2a fase.Ivars d'UrgellESPORTIUEnllaç
26-01-2015BOPLNota anuncio de la modificación de concesión de aguas públicas, Barranco Aguilar (Río Farfanya), RIEGO (6 ha en parcelas 266, 280, 281 y 380 del polígono 4).Os de BalaguerAIGUAEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Ampliació del pont de Sorba.MontmajorCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació de l'Ordenança municipal sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic.Olesa de MontserratLLICÈNCIESEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector Plana de Can Vallès a la zona de la Xarmada.Pacs del PenedèsCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'urbanització anticipada Plaça de la Vila.Sant Fruitós de BagesURBANITZACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de la modificació puntual del Pla general municipal d'ordenació.Santa Perpètua de MogodaMODIFICACIÓEnllaç
26-01-2015BOPLAnunci de l'aprovació definitiva Compte de liquidació definitiva Junta de compensació Polígon 2 PP Camí Vell d'Albatarrec.LleidaREPARCEL·LACIÓEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de l'establiment del sistema d'actuació urbanística de reparcel·lació en la modalitat de cooperació a l'àmbit UA 15a El Cementiri.Sant Fruitós de BagesREPARCEL·LACIÓEnllaç
26-01-2015BOPLFiança definitiva per a respondre de les obligacions derivades de l’execució del contracte de la concessió per a us privatiu i explotació de la pedrera i la futura restauració del terreny ubicat a Coll de Bura de Coll de Nargó.Coll de NargóAVALEnllaç
26-01-2015BOPBPròrroga del termini de presentació d'ofertes de la concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic destinat a l'explotació dels serveis d'agrobotiga.Sant Cugat SesgarriguesCOMERCIALEnllaç
26-01-2015BOPTAdjudicació de les obres d'instal·lació de dos parcs infantils a les places de l'Estació i dels Infants.L'AldeaPARCS I JARDINSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla director de clavegueram.Sant CeloniSANEJAMENTEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial de la rehabilitació del cafè de l'Ateneu.Sant CeloniEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPBInformació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres consistents en l'obertura de rasa de 1.406 m per a la instal·lació de canonada de gas en sòl no urbanitzable, urbanitzacions Can Miret i Les Pungoles.Sant Antoni de VilamajorGASEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres de potenciació i millora de l'oferta d'enoturisme local.PuigdàlberEQUIPAMENTSEnllaç
26-01-2015BOPBConvocatòria de licitació per a la concessió temporal d'horts municipals.PolinyàHORTSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia.Sant Cugat SesgarriguesLLICÈNCIESEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització de les obres d'urbanització de l'entorn de l'avinguda Espanya (1a fase).Parets del VallèsCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPTAdjudicació de les obres d'ampliació CEIP 21 d'abril amb dues aules de psicomotricitat.L'AldeaESCOLAEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació definitiva del Pla de millora urbana del sector PE4, subsector Nord.Parets del VallèsPMUEnllaç
26-01-2015BOPBFormalització de les obres de millora d'urbanització de l'entorn del pavelló municipal d'esports de Parets del Vallès.Parets del VallèsCARRERSEnllaç
26-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'arranjament del col·lector al carrer Onze de setembre.PolinyàSANEJAMENTEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3020/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada per a l'activitat de fabricació de productes de matèries plàstiques .PolinyàINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3024/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de desballestament de vehicles fora d'ús.Sant Boi de LlobregatRESIDUSEnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut del contracte de serveis de conservació semiintegral, senyalització horitzontal i d’instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de carreteres.BarcelonaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut i a la direcció d’obra dels contractes de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització horitzontal i semàfors i enllumenat del Servei Territorial de Mobilitat de Terres de l’Ebre.TarragonaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut a la direcció del contracte de serveis de conservació de carreteres de l’àmbit del Parc de conservació de Lleida.LleidaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3025/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de productes farmacèutics de base .Sant Andreu de la BarcaINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut laboral dels contractes de serveis de conservació semiintegral de carreteres a càrrec del Servei Territorial de Carreteres de Girona.GironaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3026/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de recuperació d'envasos de metall i plàstic .GranollersINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3027/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat ramadera de la granja Sant Salvador.Sant Salvador de GuardiolaGRANJAEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3023/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de reciclatge i recuperació de ferralla i descontaminació de vehicles fora d'ús situada a l'av. Girona, núm. 46.Sant Fruitós de BagesRESIDUSEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3022/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de fabricació de planxes d'alumini per a arts gràfiques amb tractament de superfícies electroquímic i químic.RubíINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3021/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada atorgada per a l'activitat d'escorxador .MataróESCORXADOREnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut dels contractes de conservació semiintegral d’instal·lacions d’enllumenat i semafòriques de senyalització horitzontal i de les carreteres dels parcs de Solsona i Ponts.SolsonaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCAssistència tècnica de coordinació de seguretat i salut a la direcció del contracte de serveis de conservació de carreteres de l’àmbit del Parc de conservació d’Esterri d’Àneu i Tremp.Esterri d'ÀneuSERVEISEnllaç
27-01-2015BOPLAprovació definitiva projecte executiu d’ampliació del cementiri municipal.CastelldansCEMENTIRIEnllaç
27-01-2015BOPLExposició pública de la llicència urbanística i llicència ambiental per dur a terme el projecte d’explotació avícola al polígon 6, parcel·la 142.JuncosaGRANJAEnllaç
27-01-2015BOPLExposició pública de la llicència urbanística, en sòl no urbanitzable, corresponent al projecte de nova explotació porcina d’engreix situada al polígon 8, parcel·la 84.Els Plans de SióGRANJAEnllaç
27-01-2015BOPLAprovació inicial projecte construcció pistes de pàdel.OrganyàESPORTIUEnllaç
27-01-2015BOPLAnunci d’adjudicació definitiva d’un contracte:
construcció i explotació de dues pistes de pàdel.
OrganyàESPORTIUEnllaç
27-01-2015BOPLEdicte aprov. Inicial projecte noves grades Camp d'Esports.AlmacellesESPORTIUEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE de 20 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Denegar l’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 1 del Pla especial d’una part del recinte industrial de la Colònia Güell.Santa Coloma de CervellóPEUEnllaç
27-01-2015BOPLNota Anuncio de la modificación de concesión de aguas públicas, : Barranco Rivert (río Noguera Pallaresa), Abastecimiento de ganado.Salàs de PallarsAIGUAEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3019/2014, de 18 de desembre, relativa a la modificació no substancial de l'autorització ambiental per a l'activitat de tractament de superfícies metàl·liques.CapelladesINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació del projecte d'obres Reparació de l'aparcament públic de la plaça del Portalet de Cardona.CardonaAPARCAMENTEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/3029/2014, d'11 de desembre, sobre la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació 5 del POUM respecte de l'àmbit del sector 24 (Parc de Llevant) i del camp de golf Costa Daurada (actuals forats 14 i 15).El CatllarMODIFICACIÓEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE de 20 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Denegar l’aprovació definitiva de l’expedient de la Modificació puntual núm. 2 del Pla especial d’una part del recinte industrial de la Colònia Güell.Santa Coloma de CervellóMODIFICACIÓEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE de 23 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament les Modificacions puntuals del Pla d'ordenació urbanística municipal.GolmésMODIFICACIÓEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/61/2015, de 13 de gener, per la qual es renova l'autorització ambiental integrada per una activitat d'elaboració de vins escumosos segons el mètode tradicional amb denominació d'origen cava, al c. Joan Sala, núm. 2.Sant Sadurní d'AnoiaCELLEREnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ TES/68/2015, de 21 de gener, per la qual s'atorga l'autorització ambiental per a una activitat de fàbrica de polímers situada a la partida Figueral, polígon 17.MasdenvergeINDÚSTRIAEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Avantprojecte d'obres dels serveis públics d'abastament d'aigua potable, de clavegueram i de depuració de les aigües residuals.Sant Esteve SesroviresCARRERSEnllaç
27-01-2015BOEAssistencia técnica seguimiento de obras ordinarias de infraestructuras y/o elementos de urbanización, conservación y mejora, y proyectos de urbanización .BarcelonaSERVEISEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla especial de la Vall de Sant Daniel fitxa núm. 34 del catàleg de protecció Can Lliure.GironaPEUEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació inicial de l'avantprojecte d'obres dels serveis públics d'abastament d'aigua potable, de clavegueram i de depuració de les aigües residuals.Sant Esteve SesroviresSANEJAMENTEnllaç
27-01-2015BOPBLicitació del contracte de les obres de reconstrucció de l'ermita Santa Magdalena.TalamancaCULTEEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de modificació del carril bicicleta al passeig de Pujades, entre el passeig de Picasso i el c. de Wellington, al districte de Ciutat Vella.Barcelona Ciutat VellaBICICLETAEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte de la intersecció dels carrils bici d'av. Meridiana, c. Sancho de Ávila i parc de l'Estació del Nord, al distr. de St. Martí i l'Eixample.Barcelona Sant MartíBICICLETAEnllaç
27-01-2015BOPBLicitació de les obres de construcció de l'estadi municipal de Badalona.BadalonaESPORTIUEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació definitiva dels Estatuts i bases de compensació de la Junta de Compensació i Conservació de la Urbanització Tres Turons (UA27A).Arenys de MuntREPARCEL·LACIÓEnllaç
27-01-2015BOPBObertura de la presentació de sol·licituds de concessió de subvencions per a la rehabilitació d'immobles inclosos dins l'àmbit delimitat pel Pla de Barris.SallentSUBVENCIÓEnllaç
27-01-2015BOEFormalización de un contrato de obras adecuación de viviendas de cesión de uso e inmuebles de herencias intestadas en las zonas B1, B2, B3, T., LL y G, respectivamente, de los polígonos y viviendas de promoción pública.CATALUNYAHABITATGEEnllaç
27-01-2015BOPBLicitació de la concessió per a l'explotació del bar i per al servei de consergeria del casal de la gent gran.Lliçà d'AmuntRESTAURACIÓEnllaç
27-01-2015BOEAnuncio de formalización del contrato del Àrea Metropolitana de Barcelona de los trabajos de fabricación, suministro e instalación de plataformas accesibles en las paradas de autobuses.BarcelonaCARRERSEnllaç
27-01-2015BOEAprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica en los términos municipales de Ribera d'Urgellet, Figols i Alinyà, Odèn y Lladurs.Ribera d'UrgelletELÈCTRICEnllaç
27-01-2015BOPTLlista projectes d'obres: adaptació d'edifici existent per a centre de dia per a gent gran i altre. Aprovació definitiva.La Bisbal del PenedèsSANITARIEnllaç
27-01-2015BOPTClàusules i licitació de l'explotació del servei de bar restaurant del municipi. Procediment negociat ordinari.L'AlbiolRESTAURACIÓEnllaç
27-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària municipal titulat "Consolidació estructural de la casa Feliu de Celrà".CelràEQUIPAMENTSEnllaç
27-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Projecte Tècnic de les obres “Centre Intergeneracional Rural (2a Fase)”.MadremanyaEQUIPAMENTSEnllaç
27-01-2015BOPGEdicte d’informació pública de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 23/2012. Projecte de camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa.PalafrugellSENTÈNCIAEnllaç
27-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Projecte de modificació núm. 1 del Pla parcial urbanístic del sector SUD Samar't.VilafantPPUEnllaç
27-01-2015BOPTClàusules del contracte d'obres consistent en la reparació de vies públiques urbanes. Aprovació inicial.Les Borges del CampCARRERSEnllaç
27-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de vialització dels carrers del centre, fase 1.Sant Feliu de LlobregatCARRERSEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre adjudicació de les obres d'ampliació del CEIP 21 d'abril amb dues aules de psicomotricitat.L'AldeaESCOLAEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre adjudicació de l'obra d'instal·lació de dos parcs infantils a les places de l'Estació i dels Infants.L'AldeaPARCS I JARDINSEnllaç
27-01-2015DOGCBases del “Pla no t’aturis 2015” Pla de foment d’ocupació 2015 dirigit a famílies d’Ascó amb especials dificultats d’ocupació.AscóSUBVENCIÓEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial d'un plec de clàusules que han de regir el contracte d’obres consistent en la “Reparació de vies públiques urbanes” .Les Borges del CampCARRERSEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PAU 12 Bonavista Tennis I.CalafellREPARCEL·LACIÓEnllaç
27-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de millora de part del ferm i del clavegueram de la urbanització can Carbonell, fase I.Caldes de MalavellaCARRERSEnllaç
27-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació d'un plec de clàusules reguladores de les obres d'estabilització dels terrenys de la zona esportiva de Cardona.CardonaESPORTIUEnllaç
27-01-2015BOPBInformació pública de l'expedient d'aprovació prèvia del projecte tècnic d'explotació extractiva a la finca Torrents.Sant Agustí de LluçanèsÀRIDSEnllaç
27-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'instal·lació de telecontrol i sensors a Montornès del Vallès.Montornès del VallèsCARRERSEnllaç
27-01-2015DOGCRESOLUCIÓ per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Donald, de Barcelona. Adreça: c. Acàcies, 09 i 11. Educació infantil de primer cicle: 4 unitats amb capacitat per a 57 llocs escolars.Barcelona Sant AndreuESCOLAEnllaç
27-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació d'un projecte constructiu, Passera de vianants a la carretera BV-5114 pk. 5+280. TM.Campins.CampinsCARRETERESEnllaç
27-01-2015BOPTLlista memòries: xarxa pluvials a un tram av. Generalitat i altre. Aprovació definitiva.El Pinell de BraiSANEJAMENTEnllaç
27-01-2015BOPTProjecte per legalitzar un canvi d'ús de magatzem agrícola a habitatge per a treballadors temporers al pol. 76, parc. 71.TivissaAGRÍCOLAEnllaç
27-01-2015BOPTClàusules per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal per a l'ús privatiu de les parcel·les de la fase III, finca Can Dània, per al cultiu hortícola i ecològic d'horts ecològics. Aprovació.TorredembarraHORTSEnllaç
27-01-2015BOPTProjecte d'instal·lació d'un ascensor al centre cívic per tal de donar compliment a la normativa d'accessibilitat. Aprovació inicial.Vimbodí i PobletASCENSORSEnllaç
27-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. : C PAU CLARIS 162.Barcelona EixampleTELECOMUNICACIONSEnllaç
27-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat d'estació base de telefonia mòbil. : C PI 7.Barcelona Ciutat VellaTELECOMUNICACIONSEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació inicial de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació d'unes finques de la carretera alta de Roquetes i del carrer de Riudecanyes.Barcelona Nou BarrisEXPROPIACIÓEnllaç
27-01-2015BOPBAprovació definitiva de les bases dels ajuts per al pagament de l'IBI a persones amb escassa capacitat econòmica.L'Hospitalet de LlobregatSUBVENCIÓEnllaç
27-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit delimitat pel Pla de barris de Bellavista.Les Franqueses del VallèsFAÇANESEnllaç
28-01-2015BOPLExposició pública de la llicència per una nova àrea d’afectació a la CE “Omellons núm. 4031”, per aprofitament de pedra arenisca.L'Espluga CalbaÀRIDSEnllaç
28-01-2015BOPTProjecte d'adequació de la plaça de la Llibertat. Aprovació inicial.VallmollCARRERSEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte sobre informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable per el -Projecte d’ampliació d’una explotació porcina- al paratge “L’Olivet”.CabanellesGRANJAEnllaç
28-01-2015BOPTProjecte per la urbanització del c/ General Castellví. Aprovació definitiva.MontblancURBANITZACIÓEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel fitxa núm. 34 del catàleg de protecció “Can Lliure”.GironaPEUEnllaç
28-01-2015BOPLAprovació inicial del Projecte d'Urbanització del sector Par-01.7 El Pinell de Tremp.TrempURBANITZACIÓEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d’aprovació definitiva el projecte d’Espai Formatiu Rosaleda, Parc de la Devesa, 152.325,96€.GironaEQUIPAMENTSEnllaç
28-01-2015BOPLEdicte d'APROVACIÓ INICIAL de Memòries valorades de camins de Balaguer.BalaguerCAMINSEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte d'adequació de la pujada del Castell des del riu Ripoll.Barberà del VallèsCARRERSEnllaç
28-01-2015BOPTProjecte d'obres de reforma de l'Àrea d'oncologia situada en un sector de la segona planta del Pius Hospital.VallsSANITARIEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte de l'aprovació inicial de les bases específiques que regulen la concessió d'ajuts per l'adaptació de les terrasses a l'Ordenança reguladora de la instal·lació o ús de les terrasses en espais públics i ocupació de la via pública.CalongeSUBVENCIÓEnllaç
28-01-2015BOPTMemòria de condicionament zona per emplaçament del mercat setmanal. Aprovació inicial.Móra d'EbreMERCATEnllaç
28-01-2015BOPLEdicte de llicència d’obres per l’ampliació de la superfície construïda sense augmentar la capacitat de bestiar de l’explotació bovina, amb la construcció d’una nau, situada a la Partida “Gramà” (polígon 4 - parcel·la 4).AlmacellesGRANJAEnllaç
28-01-2015BOPLConveni urbanístic Construlleida.AnglesolaCONVENIEnllaç
28-01-2015BOPLEdicte de devolució de la fiança d’import 6.605’82 euros, que va deixar constituïda per garantia de l’execució de l’obra “Renovació vestidors i façana poliesportiu municipal”.AnglesolaAVALEnllaç
28-01-2015BOPLAprovació memòria tècnica d’obres locals denominada “Arranjament de l’entorn de la guarderia d’Isona, el poliesportiu i el parc de bombers” .Isona i Conca DellàCARRERSEnllaç
28-01-2015BOPTOrdenança general núm. 25 de regulació de les tanques en àmbits determinats. Text. Aprovació definitiva.L'Ametlla de MarTANQUESEnllaç
28-01-2015BOPTReglament i catàleg de camins rurals. Aprovació inicial. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BÍTEM.TortosaCAMINSEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte per a la millora de l'accessibilitat a l'escola de La Llar.TerrassaESCOLAEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte de prolongació del col·lector d'aigües residuals al carrer Llobateres.Barberà del VallèsSANEJAMENTEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial urbanístic per a l'ampliació de l'equipament situat al passeig de la Reina Elisenda de Montcada, núm. 13 B.Barcelona Sarrià-Sant GervasiPEUEnllaç
28-01-2015BOPBInformació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable, centre d'equinoteràpia i hípica.CalafANIMALSEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària anomenat Rehabilitació de la Capella de Sant Ignasi malalt.ManresaCULTEEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'instal·lació de telecontrol i sensors a Montornès del Vallès.Montornès del VallèsCARRERSEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra Implantació d'una rotonda a la intersecció de la carretera BV-1221 i el carrer Pau Claris.NavarclesCARRERSEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació definitiva del Reglament de règim d'ús dels horts.PolinyàHORTSEnllaç
28-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat de flocat sobre peces de diferents components (bàsicament tèxtils) ubicada al carrer Guifré El Pilós, núm. 2, naus L i K .PolinyàINDÚSTRIAEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d'informació pública d'una reparcel·lació voluntària del text refós de la modificació del Pla Parcial del sector 12 “La Guardiola”.OlotREPARCEL·LACIÓEnllaç
28-01-2015BOPBAdjudicació de les obres incloses en la memòria valorada d'adequació de zones de jocs infantils i biosaludables.TerrassaPARCS I JARDINSEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del projecte bàsic de rehabilitació de la Central del Molí per a Espai Cívic, Gent Gran del Barri Vell - Mercadal, 1.427.876,83€.GironaEQUIPAMENTSEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d'informació pública i veïnal d'una sol·licitud d'autorització ambiental, Explotació porcina d’engreix, Polígon 4, parcel·les 23, 224 i 19.MasaracGRANJAEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres, per al tancament parcial d’un espai urbà situat al carrer Josep Ma Cama Codina, del barri Romanyà de la Selva.Santa Cristina d'AroTANQUESEnllaç
28-01-2015BOPGEdicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’obres per a la construcció d’una nau per a ús agrícola i forestal, a la finca Mas Poncet del sector Romanyà de la Selva.Santa Cristina d'AroAGRÍCOLAEnllaç
28-01-2015BOPLConvocatòria Ajuts per a la Restauració i remodelació de béns mobles i immobles.LleidaSUBVENCIÓEnllaç
28-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte bàsic/executiu per a la rehabilitació de les cobertes de la Masia Can Rigalt a Sant Adrià de Besòs.Sant Adrià de BesòsEQUIPAMENTSEnllaç
29-01-2015BOPLAnunci licitació deserta, alienació de la finca urbana patrimonial propietat de l’Ajuntament de Biosca anomenada “Escoles Velles” (2a subhasta) .BioscaCOMPRA-VENDAEnllaç
29-01-2015BOPLEdicte d’adjudicació t mitjançant subhasta pública el contracte de venda del bé patrimonial “Casa Sant Pelegrí” situat al Polígon 5 parcel.la 148 .BioscaCOMPRA-VENDAEnllaç
29-01-2015BOPLConvocatòria 3a. Subhasta escoles velles.BioscaCOMPRA-VENDAEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del sector d’activitats econòmiques “Pla de Llongafollia”.Sant Feliu de PallerolsPPUEnllaç
29-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació dels plecs i la licitació d'un contracte d'obres, Arranjament de camins rurals.Cornellà del TerriCAMINSEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació d'una memòria valorada, CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM AL CAMP DE FUTBOL VELL.BanyolesESPORTIUEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’Entorn Immediat de l’Estany de Banyoles.BanyolesPEUEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de la imposició de contribucions especials i aprovació de la relació de subjectes passius afectats per unes obres d'asfaltatge de la Carretera Vella.Canet d'AdriCONTRIBUCIONSEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres, Campanya d’asfalt de carrers del municipi 2014.Castell-Platja d'AroCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del PA8 Mont d'Aro.Castell-Platja d'AroURBANITZACIÓEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres, Projecte del nou bombament d’aigües pluvials de les sorres.Castell-Platja d'AroSANEJAMENTEnllaç
29-01-2015BOPTFormalització del contracte subministrament de caldera de gas natural a l'Institut-escola 3 d'Abril.Móra la NovaESCOLAEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres, Projecte Bàsic i Executiu per a la construcció d’uns lavabos públics a la plaça Hipòlit Centeno.Castell-Platja d'AroEQUIPAMENTSEnllaç
29-01-2015BOPTAdjudicació del contracte de l'obra d'urbanització dels carrers Sant Roc Gloriós, i altres. ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE BÍTEM.TortosaCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPGAnunci sobre l'aprovació definitiva d'un conveni urbanístic, TERRENY SITUAT FRONT EL CARRER DE L’ESGLÉSIA NÚM. 13 D’ESTOLL PER L’EXECUCIÓ D’OBRES DE SOTERRAMENT DE LÍNIA ELÈCTRICA.Fontanals de CerdanyaCONVENIEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació d'un conveni urbanístic, Institut Català del Sòl per desenvolupar i executar el futur sector industrial de Llongafollia.Sant Feliu de PallerolsCONVENIEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM per vincular terrenys al Pla Parcial del sector d’activitats econòmiques “Pla de Llongafollia”.Sant Feliu de PallerolsMODIFICACIÓEnllaç
29-01-2015BOPTClàusules i licitació per a l'execució de les obres de desplaçament d'embarcador al riu Ebre a executar al municipi de Tortosa. Procediment obert ordinari.TortosaAIGUAEnllaç
29-01-2015BOPTImposició de contribucions especials per l'execució de l'obra urbanització del c/ General Castellví i aprovació de les quotes.+ Relació de subjectes passius.MontblancCONTRIBUCIONSEnllaç
29-01-2015BOPLAnunci formalització contracte de les obres del Centre d'Umpuls Empresarial de la Comarca del Pla d'Urgell.MollerussaEQUIPAMENTSEnllaç
29-01-2015BOPTFormalització del contracte de les obres de reparació de diversos trams dels carrers Montseny, Igea, i altres.Roda de BaràCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres, Projecte de millora del drenatge del bombament de les formigues.Castell-Platja d'AroSANEJAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària Junts fem barri-millores accessibilitat.GavàCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPTProjecte d'adequació de les dependències dels Serveis Socials. Aprovació inicial.L'AmpollaEQUIPAMENTSEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació provisional del rescat d'una part de l'aparcament soterrani de la plaça Rocafonda.MataróAPARCAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu de la piscina coberta, fase 1, fonaments i estructura.MasquefaPISCINAEnllaç
29-01-2015BOPBInformació pública de la sol·licitud de concessió d'una llicència d'activitat per a la instal.lació de l’activitat d’unitat de subministrament de carburants en el C/Narcís Monturiol, 3-B (P.I.Bufalvent).ManresaCOMBUSTIBLEEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial de l'Ordenança de la concessió per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit delimitat pel Pla de barris de Bellavista.Les Franqueses del VallèsSUBVENCIÓEnllaç
29-01-2015BOPBDesafectació de la finca municipal situada a l'àmbit Iveco-Renfe per poder cedir-la al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.MataróDESAFECTACIÓEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària Junts fem barri-millores pavimentació.GavàCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPBFormalització del contracte relatiu a les obres del Projecte de la remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de Les Tereses.MataróCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPBFormalització del contracte d'obres per a la reforma integral dels vestidors del poliesportiu.Els Hostalets de PierolaESPORTIUEnllaç
29-01-2015BOPBFormalització del contracte de subministrament, instal·lació i manteniment d'una caldera de biomassa a l'escola i llar d'infants.Els Hostalets de PierolaBIOMASSAEnllaç
29-01-2015BOPBAdjudicació i formalització del contracte mixt de subministrament i obra del Projecte museogràfic del museu de Castellgalí.CastellgalíMUSEUEnllaç
29-01-2015BOPBFormalizació del contracte d'obres Remodelació del carrer Riera entre el carrer Sant Isidre i la plaça de l'Ajuntament de Calella.CalellaCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPBFormalització de l'execució de les obres d'implantació de noves zones 30 als districtes de Sant Andreu i Nou Barris.Barcelona Sant AndreuCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial de modificació del Pla general metropolità al barri de Can Peguera.Barcelona Nou BarrisMODIFICACIÓEnllaç
29-01-2015BOPBInformació pública de la incoació d'un expedient per a la cessió gratuïta en propietat a la Generalitat de Catalunya de dues finques per a l'Institut d'Educació Secundària Bruguers, de les finques registrals 36.012 de 368 m² i 36.016 de 1.303 m².GavàESCOLAEnllaç
29-01-2015BOPBConvocatòria del segon procediment per a l'adjudicació d'una parada de Mercavallès.TerrassaMERCATEnllaç
29-01-2015BOPTProjecte d'arranjament de l'av. Catalunya, tram entre l'av. De la Llum i el pg. De l'Ebre. Aprovació inicial.FlixCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPTExposició pública de la modificació puntual núm. 2 del Pla especial La Vall de Cabiscol. Aprovació inicial.AmpostaPEUEnllaç
29-01-2015BOPTProjecte de pavimentació perímetre del camp de futbol. Aprovació inicial.L'AmpollaESPORTIUEnllaç
29-01-2015BOEContrato mixto correspondiente a la cesión del derecho de uso para la gestión, explotación integral, mantenimiento y ampliación de la red W!Cable, red neutra de fibraóptica hasta Viladecans.ViladecansTELECOMUNICACIONSEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació provisional del rescat d'una part de l'aparcament soterrani del parc Central.MataróAPARCAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBFormalització del contracte d'execució de les obres de reforma i millora de l'edifici del mercat comarcal de fruites i verdures, Mercavallès.TerrassaMERCATEnllaç
29-01-2015BOEObras. Licitación de la Electrificación del Muelle Prat (Área Norte). Importe: 3.447.798,86 €Barcelona Sants-MontjuïcPORTEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obra municipal ordinària titulat Consolidació estructural de l'ermita de Sant Francesc.SantpedorCULTEEnllaç
29-01-2015BOPBLicitació del contracte de gestió del servei públic d'estacionament limitat (zones blaves).Sant Sadurní d'AnoiaAPARCAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal d'estacionament limitat (zones blaves).Sant Sadurní d'AnoiaAPARCAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte per a l'ordenació viària de la cruïlla entre l'avinguda de la Clota i l'avinguda de Can Bellet.Sant Cugat del VallèsCARRERSEnllaç
29-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte Modificat del projecte constructiu de l'estació depuradora d'aigües residuals del barri de Can Bonastre de Piera.PieraSANEJAMENTEnllaç
29-01-2015BOPBLicitació del contracte relatiu a l'explotació del servei de bar-restaurant ubicat a la zona annexa al local Sant Jaume de Moja.OlèrdolaRESTAURACIÓEnllaç
29-01-2015BOPTExpropiació. Projecte d'intersecció per al canvi de sentit a Tivenys, ctra. T-301. Relació béns i drets afectats .TivenysEXPROPIACIÓEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte Millora del camí de Santa Eugènia de Berga a Montrodon.Santa Eugènia de BergaCAMINSEnllaç
30-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres de reordenació de la carretera del Ramal.Premià de DaltCARRETERESEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla especial integral per a la protecció i desenvolupament de la Casa Barangé situada al carrer de Monestir, núm. 22 i la plaça de Jaume II, núm. 8.Barcelona Sarrià-Sant GervasiPEUEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte de Reforma i posta en servei de l'edifici 4-històric de Torreblanca ubicat a Carretera Reial 165 – Parc Torreblanca.Sant Just DesvernEQUIPAMENTSEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació del plec de clàusules regulador de les obres Estabilització dels terrenys de la zona esportiva de Cardona.CardonaESPORTIUEnllaç
30-01-2015BOPBInformación de la obligación de manifestar las herencias vacantes.CATALUNYAREGLAMENTEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte executiu de les obres d'urbanització de diferents trams dels carrers Finestrelles, Santa Rosa i passeig de Sant Joan de Déu.Esplugues de LlobregatCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPBLicitació del contracte d'obres d'implantació d'una rotonda a la intersecció de la ctra. BV-112 i el c/ Pau Claris.NavarclesCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació inicial del Projecte de conducció de les aigües de pluja en el Torrent dels Sègols al seu pas pel polígon industrial Sant Pere Molanta.OlèrdolaSANEJAMENTEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació definitiva del projecte per a l'arranjament de la travessera de Barcelona, el carrer Balears i el carrer de Burgos entre els carrers de Ciudad Real i de Badajoz.Sant Vicenç dels HortsCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació definitiva del Projecte d'urbanització PP3 - Costa Brava, passeig de la Marina.Pineda de MarURBANITZACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre adjudicació del contracte de subminsitrament de dues calderes de biomassa a les instal·lacions de la xarxa de calor.OlotBIOMASSAEnllaç
30-01-2015BOPBFormalització del contracte de les obres d'enderroc i reconstrucció de l'habitatge situat al passatge Garrofer, 6.Premià de DaltENDERROCEnllaç
30-01-2015BOPBLicitació de les obres previstes en el projecte de millora de la xarxa de sanejament a la zona de Camp Llarg, rotonda de la ctra. de Martorell, av. Sant Andreu i c. Po Canals.Sant Andreu de la BarcaSANEJAMENTEnllaç
30-01-2015BOPBLicitació de les obres previstes en el projecte executiu d'adequació de l'àmbit nord del parc de la Solana.Sant Andreu de la BarcaPARCS I JARDINSEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació inicial del projecte d'obres d'adaptació per a bar i sala polivalent a la ciutat esportiva La Guinardera.Sant Cugat del VallèsRESTAURACIÓEnllaç
30-01-2015BOPBInformació pública del projecte d'arranjament de voreres de l'Eixample sud (àmbit comprès entre els carrers Llaceres, Mariné, Gràcia i Antoni Gaudí).Sant Cugat del VallèsCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPBProposta d'aprovació definitiva del Pla d'equipaments de Sant Cugat del Vallès (2008-2018).Sant Cugat del VallèsEQUIPAMENTSEnllaç
30-01-2015BOPBAprovació inicial del Pla de mobilitat urbana de Sant Joan Despí i informe de sostenibilitat ambiental.Sant Joan DespíMOBILITATEnllaç
30-01-2015BOPBLicitació del contracte d'obres per a la construcció d'una rotonda a la intersecció de la carretera BV-2119.PK0,000 amb els carrers del nucli urbà de Moja.OlèrdolaCARRERSEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts per a l'adaptació de les terrasses a l'Ordenança reguladora de la instal·lació o ús de les terrasses en espais públics i ocupació de la via pública.CalongeSUBVENCIÓEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre licitació per a la contractació del subministrament i instal·lació de jocs infantils, paviment de cautxú i senyalització modular informativa en diversos espais públics del municipi.SalouPARCS I JARDINSEnllaç
30-01-2015BOPGEdicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable, projecte d’instal·lació per a la interconnexió d’un node de telecomunicacions ubicada a la canalització existents al voral de la AP7 (nucli d’Ermadas).GarrigàsTELECOMUNICACIONSEnllaç
30-01-2015BOPGAnunci de formalització del contracte administratiu d'obres del Projecte del Pla de millora de voreres de 2014. Sector Nord.FigueresCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva del “Projected’ acabats de la 3ª planta de l’ ajuntament per dependències municipals, 1ª fase”.BàscaraEQUIPAMENTSEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació dels plecs de clàusules i licitació de les obres de desplaçament de l'embarcador de Tortosa.TortosaAIGUAEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació de les Normes subsidiàries de planejament del sector Transports Mateu.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació de la clau núm.13 de les Normes subsidiàries de planejament.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació de la clau núm.16 de les Normes subsidiàries de planejament.VilablareixMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis.SitgesFUMADORSEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal ordinària de millora del camí de Santa Eugènia de Berga.Santa Eugènia de BergaCAMINSEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte per a l'arranjament de la travessera de Barcelona, el carrer Balears i el carrer de Burgos entre els carrers de Ciudad Real i de Badajoz.Sant Vicenç dels HortsCARRERSEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació inicial del Projecte d'accés a la planta superior de cal Pau Vidal adaptat a persones amb mobilitat reduïda.Sant Cugat SesgarriguesEQUIPAMENTSEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació del Pla especial del camping municipal.La Pobla de MassalucaCÀMPINGEnllaç
30-01-2015BOPGEdicte d'aprovació de la relació de propietaris i béns afectats per l´execució “Construcció d´ un vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac”.Palau-saverderaEXPROPIACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/79/2015, de 21 de gener, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per al subministrament i la distribució de GLP.L'ArmenteraGASEnllaç
30-01-2015BOPBInici del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística en sòl urbà PAU-09 Josep Maria Sert.VicREPARCEL·LACIÓEnllaç
30-01-2015BOEServicios de mantenimiento, reparación, nuevas instalaciones y modificaciones de los equipos, sistemas de regulación semafórica, detectores de vehículos y demás elementos similares.GironaCARRERSEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE de 15 de gener de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2009/348. Pla d’ordenació urbanística municipal.TivenysSENTÈNCIAEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE de 26 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les normes subsidiàries i de planejament en relació a l'Illa de Cases del carrer Lluís Companys.DeltebreMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE de 26 de gener de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent als municipis de Cadaqués i Roses. Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic per a la construcció d'una nova infraestructura de fibra òptica.CadaquésTELECOMUNICACIONSEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la plaça de la Vila.Móra d'EbreCARRERSEnllaç
30-01-2015DOGCRESOLUCIÓ EMO/78/2015, de 19 de gener, per la qual s'atorga l'autorització administrativa per al subministrament i la distribució de GLP.DarniusGASEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit dels sòls ocupats per l’antic Centre de comunicacions via satèl·lit.La GranadaMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla parcial urbanístic SUD-8 Roc del Cudós.Artesa de SegreMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCEDICTE sobre modificació de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Pla parcial de Tomet, polígon II.Bellver de CerdanyaMODIFICACIÓEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva de diversos projectes d'obres, adaptació d’edifici existent per a centre de dia per a gent gran.La Bisbal del PenedèsSANITARIEnllaç
30-01-2015DOGCAnunci d’aprovació d’un expedient de contractació mitjançant procediment obert i obertura del procediment de licitació del contracte de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions de les pistes de pàdel.BredaESPORTIUEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI sobre aprovació definitiva dels Projectes de millora de l'enllumenat del sector can Carbonell fase I.2 i sector est del nucli.Caldes de MalavellaENLLUMENATEnllaç
30-01-2015BOPGAnunci d’aprovació inicial del projecte titulat “ÚLTIMA FASE DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN “EL LLIRI BLAU”.Riudellots de la SelvaEQUIPAMENTSEnllaç
30-01-2015DOGCANUNCI d'informació pública sobre la sol·licitud de revisió de l'autorització ambiental de l'activitat de valorització de residus perillosos.AlcoverRESIDUSEnllaç
30-01-2015BOPLAprovacion iniciau projectes d'obra, P.B.E, Arranjament nucli antic: C/ Sant Roc, C/ Sant Fabian i C/ Piedat de Bossòst.BossòstCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPLAnunci d'aprovació definitiva del Projecte d'obres complementàries núm. 1. Ferm. Rehabilitació del ferm i obres complementàries de drenatge a la N-141f. Tram: Les OLuges-Sant Ramon.Sant RamonCARRETERESEnllaç
30-01-2015BOPLAnunci d'aprovació definitiva del Desglossat núm. 1 i actualització de preus del Projecte constructiu. Condicionament, eixamplament i pavimentació asfàltica de la carretera LV-9131 de Vilanova de Meià a Santa Maria de Meià. Tram: PK. 0+345 a 1+065.Vilanova de MeiàCARRETERESEnllaç
30-01-2015BOPLAnunci d’aprovació definitiva del Projecte constructiu. Condicionament, eixamplament i pavimentació asfàltica de la carretera LV-9131 de Vilanova de Meià a Santa Maria de Meià. PK. 0+345 al 2+655. Tram: Vilanova de Meià.Vilanova de MeiàCARRETERESEnllaç
30-01-2015BOPLAnunci de formalització de contracte de les Obres complementàries núm. 1 al Projecte de la Variant d'Ivars d'Urgell.Ivars d'UrgellCARRETERESEnllaç
30-01-2015BOPLAnunci de formalització de contracte del Projecte de reforçament de la Ronda dels Comtes de Barcelona de Tàrrega.TàrregaCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPLBases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'activitats d'integració sociolaboral en el municipi de Torrefarrera.TorrefarreraSUBVENCIÓEnllaç
30-01-2015BOPLExposició pública de Llicència ambiental, n canvi d’orientació productiva i ampliació d’una explotació, fins a 2.500 places d’engreix, ubicada en parcel·la 32, polígon 6.PontsGRANJAEnllaç
30-01-2015BOPGContracte dels serveis per la reparació de defectes detectats en inspeccions periòdiques de 36 instal·lacions de la xarxa d’enllumenat públic exterior.GironaENLLUMENATEnllaç
30-01-2015BOPLEdicte exposició del projecte d’urbanització de la vorera dreta al camí Partida Boixadors, per un pressupost de 69.552,96 euros (IVA no inclòs).LleidaCARRERSEnllaç
30-01-2015BOPLAprovació Inicial Projecte d'urbanització Càmping "Els Carrerals".EspotCÀMPINGEnllaç
30-01-2015BOPLInformació pública de projecte en SNU, legalització de construccions ramaderes ubicades al polígon 1, parcel·la 6, i polígon 3, parcel·la 42.AitonaGRANJAEnllaç
30-01-2015BOPTPatrimoni municipal del sòl i habitatge. Aprovació.Santa OlivaHABITATGEEnllaç
30-01-2015BOPGEdicte d'aprovació definitiva d'una memòria valorada, TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM D’AIGÜES RESIDUALS DEL CARRER MÒDEGA.Riudellots de la SelvaSANEJAMENTEnllaç
30-01-2015BOPLGestió del servei públic del casal municipal que consisteix en dur a terme l’activitat de bar al casal del municipi, situat a sota de les dependències municipals.MontgaiRESTAURACIÓEnllaç
30-01-2015BOPGEdicte d'aprovació inicial d'un pla de millora urbana, Hotel Jecsalis.Sant Feliu de GuíxolsPMUEnllaç
31-01-2015BOPTProjecte de millora d'infraestructures del municipi, via pública. Aprovació inicial.CambrilsCARRERSEnllaç
31-01-2015BOPTProjecte de millora d'infraestructures del municipi, jardineria. Aprovació inicial.CambrilsPARCS I JARDINSEnllaç
31-01-2015BOPTAvantprojecte d'arranjament del c/ Major. Aprovació inicial.Cabra del CampCARRERSEnllaç
31-01-2015BOPTClàusules i licitació per a la instal·lació de gespa artificial i equipament al camp de futbol municipal. Procediment obert ordinari.AltafullaESPORTIUEnllaç
31-01-2015BOPTProjecte d'adequació del camp de futbol, zona esportiva. Aprovació inicial.La Riera de GaiàESPORTIUEnllaç
31-01-2015BOPTClàusules i licitació per a la rehabilitació estructural i funcional de l'Església Vella i adequació de l'edifici històric per a la visita pública i com a equipament polivalent. Procediment obert ordinari. Cofinançat FEDER i altres.GinestarEQUIPAMENTSEnllaç
31-01-2015BOEAutorización administrativa para el suministro y la distribución de GLP.VilamallaGASEnllaç
31-01-2015BOPTModificació del Pla especial del càmping municipal. Aprovació inicial.La Pobla de MassalucaCÀMPINGEnllaç
31-01-2015BOEAsistencia técnica de coordinación de seguridad y salud del contrato de servicios de conservación semiintegral, señalización horizontal y de instalaciones de alumbrado y semafóricas de carreteras. Barcelona.CATALUNYASERVEISEnllaç
31-01-2015BOEAsistencia técnica de coordinación de seguridad y salud y a la dirección de obra de los contratos de conservación semiintegral de obra civil, señalización horizontal y semáforos y alumbrado. Terres de l’Ebre.CATALUNYASERVEISEnllaç
31-01-2015BOEAsistencia técnica de coordinación de seguridad y salud laboral de los contratos de servicios de conservación semiintegral de carretera. Girona.CATALUNYASERVEISEnllaç
31-01-2015BOEAsistencia técnica de coordinación de seguridad y salud a la dirección del contrato de servicios de conservación de carreteras del ámbito del parque de conservación de Lleida.CATALUNYASERVEISEnllaç
31-01-2015BOEAutorización administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo para el almacenaje y distribución de GLP canalizado al núcleo de Ventajola, en el término municipal de Puigcerdà.PuigcerdàGASEnllaç
31-01-2015BOEAutorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la transformación a gas natural de las instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo en la Urbanización Santa Margarita.Sant Esteve de PalautorderaGASEnllaç
31-01-2015BOPTExpropiació. Projecte modificat núm. 4 de la 2a fase d'accés sud a l'Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA. Relació de béns i drets afectats.L'Ametlla de MarEXPROPIACIÓEnllaç
Compartir