Formalització pel Servei Català de la Salut, durant l’exercici 2014, d’acceptacions de cessions gratuïtes de domini, drets reals de superfície i compravendes, relatives a diferents immobles amb destinació sanitària.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir