Formalització del contracte Projecte reduït. Rehabilitació del ferm i millora del drenatge de la carretera LV-3025e. Travessera del Pradell. PK. 0+000 al PK. 1+259.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir