Formalització del contracte d’obres del projecte de recuperació socioambiental del camí del Sorral, entre la C-31 i el límit amb Sant Boi de Llobregat. Import licitació: 996.653,08 EUR.Import adjudicació: 813.921,94 EUR IVA inclòs.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir