Formalització del contracte de serveis consistents en la revisió del planejament general vigent del municipi i redacció d’un pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). 280.000,00 EUR (IVA inclòs).

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir