Exposició pública i audiència veïnal modificació substancial autorització ambiental i declaració impacte ambiental: SCCL del Camp Sant Isidre, activitat de fabricació de pinsos compostos, amb emplaçament previst al polígon 9, parcel?la 6.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir