Exposició pública del plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules economic-administratives del subministrament de lluminàries de l’enllumenat públic.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir