Som tècnics

Serveis:

  • Planejament urbanístic: planejament general, plans parcials, plans especials, plans de millora, autoritzacions en sòl no urbanitzable.
  • Gestió urbanística: Reparcel.lacions, urbanitzacions, expropiacions.
  • Valoracions i dictamens.

iPUC.cat està dirigit per Montse Escorsell, Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics, amb el diploma de Tècnica Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Compartir