Expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats pel Projecte d’itinerari de vianants a la ctra. BP-5107 entre nucli i camí al cementiri PK 40+900 al 41+100.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir