Expedient de cessió d’ús a favor del Centre Sant Pere Apòstol dels locals ubicats a la finca municipal situada en el carrer Sant Pere Més Alt, núm. 25, excepte els baixos primera.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir