Expedient d’alteració jurídica d’una finca de propietat municipal. Exposició pública. Parcel.la assenyalada amb el número 9 del projecte de reparcel·lació del Pla parcial del sector anomenat Portal de Ciutat Centre.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir