Estimació parcial i desestimació de les al.legacions i aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació del PAU Hostal del Sol-Bonpreu (text refós) promogut per GESDIP SA en la modalitat de reparcel.lació voluntària, propietari únic.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir