Es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte “MB-13033 Millora local. Millora de nus. Rotonda a la carretera C-16c, PK 2+900.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir