EDICTE sobre publicació al BOPB de l’aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions als projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir