Edicte sobre informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable, substitució de l’estructura de fusta en la coberta d’una cabanya d’ús agropecuari al Mas Misaclós.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir