Edicte sobre informació pública de sol·licitud d’una llicència en sòl no urbanitzable, avantprojecte per rehabilitació de la masia existent per habitatge anomenada Can Sauri i situada al Barri Rieral, 25.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir