EDICTE sobre aprovació inicial de la Memòria valorada per a l’adequació al Reglament electrotècnic de baixa tensió de la instal·lació elèctrica del pàrquing del carrer Ermita.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir