EDICTE sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars i de la Memòria valorada per a la contractació mitjançant procediment obert i tramitació per via d’urgència de les obres de renovació de la gespa artificial del camp.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir