EDICTE sobre aprovació definitiva del Projecte executiu de pavimentació d’un tram de camí comprès entre la carretera B-224 i el nucli urbà de la Vinya del Pollastre, PQ 0+970 i PQ 1+570.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir