Edicte referent a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a l’ús privatiu dels béns de domini públic, de 32 horts, al paratge del Sorrell, del terme municipal de Palafrugell.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir