Edicte, projecte per a dur a terme una instal·lació d’una nova línia aèrea i subterrània de baixa tensió a la parcel·la de gas natural que té la condició de sòl no urbanitzable.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir