EDICTE pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades d’expropiació per l’execució del projecte reestudi de la secció transversal. Carretera C-58.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir