Edicte d’informació pública d’una actuació específica en sòl no urbanitzable, porxo d’un habitatge unifamiliar aïllat existent.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir