Edicte d’informació pública d’un projecte, obertura i reposició de 2.310m de rasa per estesa de nova línia subterrània de mitja tensió a la Sureda d’en Xirau, Riera Sant Vicenç.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir