Edicte d’informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable, magatzem agrícola vinculat a l’explotació ramadera bovina al polígon 11 parcel.la 141.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir