Edicte d’informació pública d’un projecte en sòl no urbanitzable, construccions annexes per a ús hoteler del Mas Roig, situades al polígon 7, parcel·la 124.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir