Edicte d’informació pública d’un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, donar ús d’habitatge el mas Parnau de Fonolleres – parcel·la núm. 73, del polígon núm. 4.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir