Edicte d’informació pública d’un expedient d’obres en sòl no urbanitzable, obertura de rases i instal·lació de línies soterrades de dues unitats de transformació per al subministrament de dues cases, la Ferreria de Collsacarrera i el mas Temple.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir