Edicte d’informació pública d’un conveni urbanístic, als efectes de regularitzar la vialitat, modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 62 UA 80 Camí vell de Fornells.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir