Edicte d’informació pública del projecte de reparcel·lació voluntària del polígon d’actuació urbanística PAU a4.6, Jardí Botànic, de Calella.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir