Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència urbanística, REHABILITACIO I CANVI D’US DE L’ANNEXA DE L’HABITATGE a MAS CAL BORD.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir