Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència urbanística d’usos i obres de caràcter provisional, 2 tanques perimetrals a la finca al passeig de Sant Antoni, núm. 8-9, i en terreny classificat com a PPU-01 Sector residencial Cornellà Est.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir