Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’activitat, BAR-RESTAURANT a situar al sector P. TÍPIC, EDIF. CATALUNYA, 5.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir