Edicte d’incoació de l’expedient per a la desafectació d’un bé demanial, immoble ubicat a l’Avinguda de Barcelona, núm. 7, actualment en desús i que antigament havia constituït les antigues Cases Consistorials.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir