Edicte de sol·licitud de llicència per a obres de caràcter provisional consistents en tancament perimetral en sòl urbanitzable en sòl urbanitzable. Situació: Àmbit del Pla de millora Urbana PMU 11 i SUBd-14, polígon 3 parcel·la 46.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

Compartir