Edicte de llicència urbanística, construcció de línia de MT 25 KV i Centre de transformació 25/0,4 KV ET Loreto, a les finques emplaçades al polígon 4 parcel·la 300 i polígon 1 parcel·la 9.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir