EDICTE de 9 de juny de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem dictada en el recurs de cassació núm. 4464/2012. Article 341 Normes urbanístiques.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir