EDICTE de 9 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic al sector de sòl no urbanitzable situat al paratge de Valldoriolf.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir