EDICTE de 9 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries i de planejament referent admisió d’ús càmping en SNU, Clau 8.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir