EDICTE de 9 de desembre de 2015, Aprovar inicialment la Modificació de les Normes de planejament urbanístic per a la inclusió d’una nova qualificació d’ús residencial.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir