EDICTE de 9 d’abril de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 513/2010, sector de Prim.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir